Procedura de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

Procedura de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

Procedura de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 1181 894
Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță deschiderea Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

Obiectivul programului:
Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii este un program multianual de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, implementat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.
Obiectivul programului este organizarea Târgului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii în locațiile care vor fi stabilite prin ordin de MEAT, în vederea promovării spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.

Descrierea programului:
Programul constă în organizarea de evenimente TIMM. Profilul evenimentelor, bugetul, locațiile și numărul de beneficiari vor fi stabilite de MEAT. Evenimentele vor avea o durată cuprinsă între 3-5 zile.
Perioadele de desfășurare ale târgurilor și locațiile vor fi afișate cu minim 10 zile înainte de desfășurarea fiecărui eveniment.
În cadrul târgurilor, beneficiarii eligibili pot prezenta produsele și pot desfășura activități economice în condițiile legislației în vigoare.
Se asigură participarea gratuită la târg pentru aplicanții selectați în urma înscrierii electronice în cadrul programului.
Pentru 2024, fiecare participant va primi o alocație financiară nerambursabilă, ca sumă forfetară, în valoare de 2500 lei pentru cheltuielile deplasării și cazării, condiționată de prezența zilnică la TIMM 2024. În aplicația electronică, participanții pot depune o cerere tip decont pentru acordarea sumei forfetare de 2500 lei în maxim 10 zile lucrătoare de la închiderea târgului.

Bugetul, numărul de beneficiari și durata programului:
Schema este valabilă până în data de 31 decembrie 2027, iar plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la data de 31 decembrie 2028.
Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul 2024 este de 6.000.000 lei. Astfel se estimează acordarea ajutorului de minimis, unui număr de 300 de beneficiari în anul 2024.
Bugetul estimat pentru implementarea măsurii în perioada 2024 – 2027 este de 24.000.000 lei, astfel numărul estimat de beneficiari va fi de cca. 1200 de companii.

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 20 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.

Persoana de contact:
Attila Szekely | Director Departament Consultanță
E-mail : attila.szekely@ccibv.ro
Telefon 0268 547 084