Programul de Formare a Capacităților Managerilor ”Republica Moldova-România”.

Programul de Formare a Capacităților Managerilor ”Republica Moldova-România”.

Programul de Formare a Capacităților Managerilor ”Republica Moldova-România”. 1417 1068


Camera de Comerț si Industrie Brașov în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova  implementează  în perioada 15.04 – 30.05.2024 ”Programul de Formare a Capacităților Managerilor ”Republica Moldova-România”.

Programul este  finantat de HELVETAS MOLDOVA prin proiectul OPTIM : proiect de dezvoltare economică, care își propune crearea oportunităților economice noi pentru cetățenii din Republica Moldova, prin investiții în afaceri inovatoare, servicii, tehnologie și accesul acestor afaceri/antreprenori la piețe cu valoare ridicată.

Obiectivul Programului este de a oferi managerilor din Republica Moldova instrumente practice pentru cercetarea pieței românești, stabilirea de relații de afaceri cu companiile românești și construirea de parteneriate pe termen lung. Acest lucru va oferi IMM-urilor din Moldova oportunități mai bune de înțelegere a pieței Uniunii Europene și de promovare a produselor și serviciilor lor pe această piață atractivă.

Obiectivele specifice ale Programului de Formare a Capacităților Managerilor „Republica Moldova – România” sunt:
– Consolidarea capacităților managerilor din Moldova în baza bunelor practici și experienței omologilor lor din România;
– Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților practice ale managerilor de întreprinderi din Republica Moldova în dezvoltarea afacerii lor și în conformitate cu standardele UE/recunoscute internațional;
– Împărtășirea experienței companiilor românești prin exemple practice, întâlniri B2B, vizite individuale sau de grup la întreprinderi românești selectate, cu un model de afaceri puternic și reputație excelentă în domeniul lor de afaceri.

Grup țintă il constituie : manageri de nivel superior și mediu ai IMM-urilor din Republica Moldova interesați să dezvolte relații comerciale cu omologii lor din România sau să inițieze un proiect comun de afacerii.

Programul prevede doua etape:

  1. Program intensiv de training online cu experți din România = acoperă elementele de bază ale managementului modern al afacerilor și prezintă aspectele de leadership pe baza unor studii de caz, istorii de succes, bune practici, cu materiale relevante, prezentări, ghiduri și cărți etc.

Subiectele Programului de Formare a Managerilor includ:
– Comunicare și negociere pentru vânzări eficiente;
– Cercetare de piață pentru accesarea piețelor UE/României
– Canale de intrare pe piață: târguri și întâlniri B2B. Cum să vă pregătiți pentru evenimente B2B;
– Sisteme integrate de management al calității.
– Cerințe ale Uniunii Europene pentru exportul produselor agroalimentare (reglementări și certificare).
– Surse de finanțare a afacerilor și accesarea fondurilor donatorilor UE/internaționali

  1. A doua etapă a Programului include organizarea unei vizite de studiu de 4 zile în Brasov, in perioada 20-24.05.2024, pentru a explora piața românească, a identifica companii românești, potențiali parteneri de afaceri, a desfășura întâlniri individuale de business, schimb de experiența, studierea posibilității de export/import etc.

Scopul misiunii comerciale este acela de a conecta într-un mod practic beneficiarii proiectului cu instituții, organizații și companii din exterior, care pot oferi un element foarte important de asistență tehnică, deoarece le permite acestora să experimenteze personal contextul și funcționarea cunoștințelor teoretice obținute in prima etapă a programului.

Noi,  Camera de Comerț și Industrie Brasov in parteneriat cu alte Camere de Comert cu care colaboram, creem  o cultură de business transparență și  legitimă, atât în relații comerciale,  în achiziții publice, cât și  în accesarea de fonduri nerambursabile prin seminariile și conferințele pe care le oferim mediului de afaceri

Persoană de contact:
Alina Tampa – Director Departament Marketing & PR
e-mail: alina.tampa@ccibv.ro