PROGRAMUL ”ELECTRIC UP 2”

PROGRAMUL ”ELECTRIC UP 2”

PROGRAMUL ”ELECTRIC UP 2” 945 709


Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță lansarea spre consultare publică al Programului ”ELECTRIC UP 2 – Sprijin pentru IMM-uri și domeniul HORECA pentru instalarea de panouri fotovoltaice și stații pentru vehicule electrice”

Scopul apelului:
Scopul Programului de finanțare „ELECTRIC UP” este de a sprijini mediul de afaceri prin finanțarea proiectelor de investiții care vizează extinderea capacităților de producere a energiei electrice din surse regenerabile, în vederea acoperirii consumului propriu, îmbunătățirea infrastructurii de transport pentru vehiculele electrice, stimularea creșterii numărului de autovehicule electrice și electrice hibrid plug-in înmatriculate, precum și promovarea consumului de energie termică provenită din surse regenerabile.

Finanțări eligibile:
Acest Program finanțează IMM-urile și domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere între 27 kWp și 100 kWp, dar și stații de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice și plug-in hibrid.

Solicitanți eligibili:
Societățile sau societățile cooperative care, în conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea dezvoltării IMM dar și domeniul HORECA, se încadrează în categoria întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii.

Sprijinul public nerambursabil:
Prin intermediul Programului ELECTRIC UP 2, se oferă sprijin financiar de minimis în valoare de 150.000 euro per beneficiar.

Ajutorul de minimis este de maxim 75% din costurile eligibile, iar restul de 25% reprezintă cofinanțarea din sursele financiare ale beneficiarului.

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 20 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.


Persoana de contact:
Attila Szekely | Director Departamentul de Consultanță
E-mail : attila.szekely@ccibv.ro
Telefon 0268 547 084