Programul Regional Centru 2021-2027 – Investiții tehnologice în IMM-uri – Intervenția 1.4.1.

Programul Regional Centru 2021-2027 – Investiții tehnologice în IMM-uri – Intervenția 1.4.1.

Programul Regional Centru 2021-2027 – Investiții tehnologice în IMM-uri – Intervenția 1.4.1. 1262 945


Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță deschiderea apelului de proiect aferent PR Centru 2021-2027, ”O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă”, Intervenția 1.4.1 „Investiții tehnologice în IMM-uri” la data de 29.08.2023.

Perioada de depunere a proiectelor:
Data și ora de începere a depunerii de proiecte este 29.09.2023, ora 12:00.
Data și ora de închidere a depunerii de proiecte este 29.11.2023, ora 12:00.

Scopul programului de dezvoltare și modernizare tehnologică a IMM-urilor din Regiunea Centru, active în sectoarele regionale de specializare inteligentă, constă în facilitarea creșterii economice a regiunii prin intermediul încurajării și sprijinirii accesului IMM-urilor la tehnologii avansate și programe de formare specializate, precum și prin promovarea investițiilor productive în active fixe corporale și necorporale. Această inițiativă are drept obiectiv sporirea capacităților tehnologice ale IMM-urilor, pentru a le permite să concureze mai eficient și să gestioneze dezvoltarea de produse și servicii inovatoare, contribuind astfel la creșterea brută de capital și la susținerea locurilor de muncă în regiune.

Solicitanți eligibili:
Societățile sau societățile cooperative care, în conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, se încadrează în categoria:

 • microîntreprinderilor din mediul urban – au mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprinderilor mici din mediul urban și rural – au între 10 și mai puțin de 50 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprinderilor mijlocii din mediul urban și rural – au între 50 și mai puțin de 250 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 81.016.706 euro, din care sprijin FEDR 68.864.200 euro și 12.152.506 euro finanțare de la bugetul de stat.

 Valoarea finanțării nerambursabile aferente proiectului:

 • Valoare minimă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 250.000 euro;
 • Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 1.500.000 euro.

Cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului;
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții;
 • Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică;
 • Cheltuieli pentru investiția de bază;
 • Alte cheltuieli (aferente proiectelor cu lucrări);
 • Cheltuielile de informare și publicitate;
 • Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern;
 • Cheltuieli de instruire și cooperare teritorială.

Sprijinul public nerambursabil:

Pentru cheltuielile eligibile finanțate prin ajutor de minimis, în cadrul acestui apel de proiecte intensitatea ajutorului de minimis este de 100%.

Solicitanții de finanţare vor respecta intensitatea maximă admisă conform ratelor de cofinanţare aplicabile cheltuielilor eligibile după cum urmează:

Pragul de excelență este de minim 80 de puncte. Proiectele care au obținut acest prag și care se încadrează în alocarea financiară vor intra direct în etapa de contractare, în ordinea depunerii cererilor de finanțare.

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 18 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.

Contact: Attila Szekely | Director Departamentul de Consultanță
E-mail : attila.szekely@ccibv.ro
Telefon 0268 547 084