Programul Start-Up Nation 2024

Programul Start-Up Nation 2024

Programul Start-Up Nation 2024 1172 885
Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță lansarea spre consultare publică a proiectului pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii „START-UP NATION – ROMÂNIA“ ediția 2024.

Conform documentului emis de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, programul va avea doi piloni:

Pilonul I Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor:
Acest pilon va avea un buget total de 295.750.000,00 euro și este adresat tinerilor cu vârsta între 18 ani și până în 30 de ani neîmpliniți la momentul înscrierii în program, inclusiv persoane reîntoarse în țară din străinătate.
În cadrul acestei componente se va avea în vedere asigurarea accesului la cursuri de formare în vederea dobândirii de competențe antreprenoriale pentru un număr estimat de 25.000 de persoane, iar ulterior vor fi finanțate 5.250 de întreprinderi înființate. Sprijinul financiar va fi de maximum 250.000 lei/afacere, cu o contribuție proprie de 10%.

Pilonul II Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul persoanelor din grupul țintă :
Acest pilon va avea un buget total de 150.435.295,00 euro și este adresat tinerilor cu vârsta între 30 ani și până în 35 de ani neîmpliniți la momentul înscrierii în program, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, șomerilor (inclusiv șomeri de lungă durată), persoanelor inactive și persoanelor din grupurile dezavantajate pe piața muncii, care au domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate.

În cadrul acestei componente se va avea în vedere asigurarea accesului la cursuri de formare în vederea dobândirii de competențe antreprenoriale pentru un număr estimat de 4.600 de persoane, iar ulterior vor fi finanțate 2.500 de întreprinderi înființate. Sprijinul financiar va fi de maximum 250.000 lei/afacere, cu o contribuție proprie de 10%.

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 20 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.

Persoana de contact:
Attila Szekely | Director Departament Consultanță
E-mail : attila.szekely@ccibv.ro
Telefon 0268 547 084