SPRIJINIREA INVESTIȚIILOR CARE PROMOVEAZĂ DEZVOLTAREA REGIONALĂ PRIN CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ

SPRIJINIREA INVESTIȚIILOR CARE PROMOVEAZĂ DEZVOLTAREA REGIONALĂ PRIN CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ

SPRIJINIREA INVESTIȚIILOR CARE PROMOVEAZĂ DEZVOLTAREA REGIONALĂ PRIN CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ 2008 1269

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță deschiderea noii sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare în baza H.G. nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.

Schema de ajutor de stat a fost instituită în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare, a Deciziei Comisiei Europene C (2021) 9750 final prin care a fost aprobată harta ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2022-2027

Dispoziții generale:

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții inițiale care determină crearea a minim 100 locuri de muncă, indiferent de dimensiunea beneficiarilor și de valoarea investiției.

Bugetul schemei de ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat este inclusă în Programul „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii” din cadrul bugetului Ministerului Finanţelor Acţiuni generale.

Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării:

  • Credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2014-2023;
  • Credite bugetare pentru plata ajutorului de stat aprobat în baza acordurilor pentru finanțările emise, pentru perioada 2015-2028.

Bugetul mediu anual al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalent a 100 milioane euro, astfel cum va fi stabilit prin legile bugetare anuale.

Perioada de validare a schemei de ajutor de stat:

Se pot emite acorduri pentru finanțare în baza schemei până la data de 31 decembrie 2023, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat și a hărții regionale autorizate de Comisia Europeană, în limita bugetului anual alocat schemei prin legile bugetare anuale.

Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2028, în baza acordurilor pentru finanțarea emisă, în limita bugetului anual alocat schemei prin legile bugetare anuale.

Solicitanții:

Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderile nou-înființate sau întreprinderile în activitate, IMM-uri sau întreprinderile mari, cu personalitate juridică, care realizează o investiție inițială care generează noi locuri de muncă, înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată.

Sectoarele de activitate:

Sunt eligibile investiţiile care realizează locuri de muncă în toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor prevăzute la art. 13 din H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, și a celor menţionate în “Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat ” prevăzută în Anexa nr. 1 la prezentul Ghid , în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Cheltuieli eligibile:

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi ca urmare a creării de locuri de muncă:

  • Locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiții;
  • Locurile de muncă sunt create după depunerea cererii de acord pentru finanțare și după demararea investiției, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia.

Intensitatea maximă a ajutorului de stat pentru regiunea Centru:

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 18 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.

Contact: Attila Szekely | Director Departamentul de Consultanță
E-mail : attila.szekely@ccibv.ro
Telefon 0268 547 084