Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate

Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate

Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate 1334 934

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunţă deschiderea Măsurii de investiții – Investiția I.1 – Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile aferentă Planului Național de Redresare și Reziliență – Pilonul I. Tranziția verde – Componenta C6. Energie.

Obiectivul Programului: Producţie majorată a energiei din surse regenerabile eoliene și solare prin instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile cu sau fără instalații de stocare integrate
Investițiile vor fi finalizate, respectiv instalate și conectate la rețea, inclusiv punerea în funcțiune până cel târziu la finalul trimestrului II 2024.

Acțiuni finanțabile:
– Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene, cu sau fără instalații de stocare integrate ca activitate secundară,stocarea având un procent de maximum 20% din valoarea ajutorului de stat.
– Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare, cu sau fără instalații de stocare integrate ca activitate secundară, stocarea având un procent de maximum 20% din valoarea ajutorului de stat.

! Nu sunt eligibile proiectele care propun doar capacitate de stocare.
! Nu sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a înlocui capacități mai vechi de producere energie din surse eoliene și solare și nici proiectele care vizează extinderea unor unități de producție de energie electrică.

Activităţi eligibile:
– Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără stocare;
– Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără stocare.
 
Solicitanţi: microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate, care au ca activitate, între altele, producerea de energie electrică (în scopul comercializării și/sau consumului propriu în cadrul societății sau grupului de societăți) corespunzătoare clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică.
Consumul propriu în cadrul societății sau grupului de societăți se referă la energia produsă și livrată local, fără a tranzita rețelele de transport și distribuție.

Capacitatea instalată propusă pentru realizare prin proiect este mai mare de 0,2 MW pentru producția
Intensitatea ajutorului de stat:100% din costurile eligibile, cu încadrarea în următoarele plafoane maxime:

 Energie eoliană
➢ 1.300.000 Euro/MW- pentru capacități instalate între 0,2 MW (exclusiv) și 1 MW (inclusiv)
➢ 650.000 Euro/MW- pentru capacități instalate mai mari de 1 MW

Energie solară
➢ 750.000 Euro/MW- pentru capacități instalate între 0,2 MW (exclusiv) și 1 MW (inclusiv)
➢ 425.000 Euro/MW- pentru capacități instalate mai mari de 1 MW.

Plafoanele menționate mai sus includ și componenta de stocare, aceasta având un procent de maximum 20% din valoarea ajutorului de stat solicitat.

Valoarea maxima a ajutorului: maxim 15 milioane EUR pe întreprindere, pe proiect de investiții

Procedura de ofertare este concurențială, corelată cu obiectivele PNRR şi în limita bugetului alocat.

Dată şi oră deschidere procedură: 31.03.2022, ora 10,00
Dată şi oră începere depunere de proiecte: 31.03.2022. ora 10,00
Dată şi oră închidere depunere de proiecte: 31.05.2022, ora 17,00

Contact
Attila Szekely | Director Departamentul de Consultanță
0268 547 084
attila.szekely@ccibv.ro