Start-up Nation – Ediția 2022

La data de 8.04.2022 a fost publicată procedura de implementare a Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-Up Nation-România”, precum și criteriile privind evaluarea online a cererii de finanțare.

Solicitanții eligibili:

Printre criteriile pe care microîntreprinderile sau IMM-urile trebuie să îndeplinească se numără:

 • au capital social integral privat;
 • persoanele care au calitatea de asociați/acționari sau administratori în mai multe societăți pot aplica în cadrul programului doar cu o singură societate;
 • codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului și autorizat până la momentul plății cererii de rambursare;
 • sunt înființate de către persoane fizice începând cu data de 01 ianuarie 2020, inclusiv;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru;
 • nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică;
 • creează cel puțin un loc de muncă cu normă completă, pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani de la data plății ajutorului financiar nerambursabil (AFN);
 • asigură o cofinanțare în procent de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului.


Sprijinul public nerambursabil

Pentru acest an bugetul alocat este de 520.031.000 lei, din care:

 • Pilonul I Start-up Nation România – 500.000.000 lei
 • Pilonul II Start-up Nation Diaspora – 20.031.000 lei


În ceea ce privește alocarea, finanțarea cererilor se realiza astfel:

Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului: maximum 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului: maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Prin program se vor putea achiziționa:

 1. Echipamente tehnologice, inclusiv activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice.
 2. Spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț;
 3. Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice;
 4. Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale;
 5. Salariile, utilitățile, serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț;
 6. Pachet digital (voucher de digitalizare), care să conțină minimum site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, si care trebuie să fie funcțional la data depunerii cererii de rambursare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnătură electronică. Pachetul digital reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul Programului și este în valoare minimă de 25.000 lei.
 7. Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologică;
 8. Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ acționarul/ administratorul/ angajații societății aplicante;
 9. Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;
 10. Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului Program și pentru implementarea proiectului.

Conform informațiilor transmise de către Ministrul antreprenoriatului – dl. Constantin-Daniel Cadariu – a treia ediție a Start-up Nation ar putea fi lansată în data de 17 mai 2022.

Înscrierea în program se va face prin platforma www.granturi.imm.gov.ro.

 

Următorii pași sunt avizele de complementaritate cu fondurile europene, aprobarea de către Guvern a memorandumului de încadrare în politicile fiscal-bugetare ale schemelor de ajutor, avizele Consiliului InterMinisterial de Ajutor de Stat și avizul Consiliului Concurenței. Ulterior, procedura de implementare va fi aprobată prin ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului și publicată în Monitorul Oficial al României.

Procedura si criteriile Programului Start-up Nation 2022

Contact


Attila Szekely

Director Departament Consultanță