Vizita de lucru la Brașov a Ministrului Marcel Boloș

Vizita de lucru la Brașov a Ministrului Marcel Boloș

Vizita de lucru la Brașov a Ministrului Marcel Boloș 1024 768


Ministrul Marcel Boloș a participat în data de  19.07.2022, la o serie de întâlniri cu Președintele Camerei de Comerț și Industrie Brașov – Silviu Costea și reprezentanții autorităților locale din județul Brașov respectiv Mihai-Cătălin Văsii, Prefectul județului Brașov și Adrian Veştea, Președintele Consiliului Județean Brașov.

În cadrul discuțiilor privind Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), prin care sunt finanțate proiecte de apă/ apă uzată, dar și rețele de gaze care asigură dezvoltarea comunităților locale, au fost abordate aspecte privind implementarea următoarelor proiecte: Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată și Proiectul de realizare a sistemului de Management Integrat al Deșeurilor – ambele în județul Brașov.

Un punct important pe ordinea de zi l-a reprezentat întâlnirea cu reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov şi cu cei ai companiilor din judeţ: MIPE a precizat că, au fost discutate măsurile de susţinere a mediului de afaceri prin apeluri de proiecte deja lansate sau în pregătire: granturile pentru investiţii în retehnologizare, cu un buget de 400 milioane euro, apelul urmând a fi lansat în luna august şi granturile pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a întreprinderilor şi pentru sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile, cu un buget de 500 milioane euro.

”Pentru următoarea perioadă de programare 2021 – 2027, mediul de afaceri va fi sprijinit prin diferite tipuri de acţiuni în cadrul programelor operaţionale regionale (2,22 miliarde de euro), Programul Operaţional Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare (1,17 miliarde euro), Programul Operaţional Educaţie şi Ocupare (1,47 miliarde euro), Programul Operaţional Dezvoltare Durabilă (115 milioane euro) şi Programul Operaţional Tranziţie Justă”, au mai precizat reprezentanţii ministrului.

Domnul Silviu Costea – Președintele Camerei de Comerț și Industrie Brașov a confirmat disponibilitatea și implicarea mediului de afaceri brașovean atât prin acțiuni concrete, cât și prin suportul acordat autorităților locale în implementarea programelor guvernamentale în județul Brașov.

Camera de Comerț și Industrie Brașov este direct implicată în promovarea calendarului principalelor tipuri de finanțări ce pot fi accesate în domeniile digitalizării și cercetării. Prin Departamentul de Consultanță al CCI Brașov se acordă permanent servicii de informare, asistență în consultarea ghidurilor de finanțare și în redactarea cererilor de finanțare și nu în ultimul rând în implementarea proiectelor .

În cadrul întâlnirii, dl Silviu Costea – Președintele CCI Brașov a menționat: ”singurele organisme de utilitate publică având o reprezentativitate deplină la nivel național, sunt camerele de comerț și industrie – potrivit legii de înființare – poziție care le conferă un statut consolidat în fața autorităților publice centrale și locale, precum și în raport de partenerii guvernamentali și nu în ultimul rand față de partenerii instituționali din străinătate. Astfel, rolul lor în atragerea de finanțări pentru comunitatea locală este incontestabil și, deopotrivă, esențial.”

În ceea ce privește finanțările abordate în cadrul întâlnirii, amintim:

POC 4.1.1 “Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență” dată lansare anunțată 16.08.2022

Prezentul tip de proiect se adresează microîntreprinderilor, întreprinderilor mici, întreprinderilor mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, care primesc ajutor de minimis, prin intermediul grantului pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii pentru refacerea capacității de reziliență, și ajutor de stat, prin intermediul grantului pentru investiții în retehnologizare pentru refacerea capacității de reziliență, astfel:

 • schema de ajutor de minimis în valoare de 59.690.099 euro – granturi destinate investițiilor necesare capacităților de prestare de servicii, din care 50.000.000 euro FEDR-REACT-EU și 9.690.099 euro cofinanțare de la bugetul de stat se alocă din bugetul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 prin Axa prioritară 4 – Acțiunea 4.1.1.;
 • schema de ajutor de stat în valoare de 179.070.298 euro – granturi destinate investițiilor în retehnologizare necesare capacităților de producție, din care 150.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT EU și 29.070.298 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat, din bugetul Programului operațional Competitivitate 2014-2020 prin Axa prioritară 4 – Acțiunea 4.1.1. – Investiții în activități productive.

Valoarea minimă și maximă a ajutorului de minimis/stat:

 • Valoarea granturilor pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii care se acordă pe proiect și beneficiar, sub forma de ajutor de minimis este cuprinsă între minim 50.000 euro și maxim 200.000 euro, în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019.
 • Valoarea granturilor pentru investiții necesare retehnologizării care se acordă pe proiect și beneficiar, sub forma de ajutor de stat, se determină în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019, fiind cuprinsă între 50.000 euro și maxim 500.000 euro.

POC 4.1.1.bis – Măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor din industria alimentară și a construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență dată lansare anunțată 20.09.2022

În cadrul programului se vor acorda ajutoare de stat de câte 50.000-500.000 de euro pentru microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) din următoarele domenii:
industria alimentară panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare. Buget alocat: 89.535.149 euro, din care 75.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT-EU și 14.535.149 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat.
construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții. Buget alocat: 89.535.149 euro, din care 75.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT-EU și 14.535.149 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat.

Firmele vor trebui să asigure și ele cofinanțare proprie cu valori minime între 25% și 40%, în funcție de dimensiunea întreprinderii și locul investiției. Microîntreprinderile și firme mici vor suporta cofinanțare mai mică decât a firmelor mijlocii.

POIM – Măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și IMM-uri, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente dată lansare estimativă septembrie 2022

Conform ordonanței de urgență 112/2022 se vor acorda două tipuri de granturi:

 • ajutoare de stat de câte 50.000-500.000 euro.
 • ajutoare de minimis de câte 50.000-200.000 euro.

Bugetul alocat pentru finanțarea măsurilor de eficiență energetică/utilizarea surselor regenerabile de energie este de 350.000.000 euro asigurați din fonduri europene (prin programul POIM 2014-2020), la care se adaugă cofinanțare din bugetul de stat în sumă de 61.764.000 euro prin bugetul MIPE. Așadar, bugetul asigurat este de 411,7 milioane de euro.

Prin măsurile de eficiență energetică/utilizarea surselor regenerabile de energie se finanțează următoarele categorii de investiții:

a) Investiții în măsuri de eficiență energetică și de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri și construcțiile anexe, cu excepția clădirilor administrative sau clădirilor care nu sunt destinate activităților de producție/servicii ale întreprinderilor, prin intervenții la anvelopa clădirii, șarpante, învelitoare inclusiv măsuri de consolidare a clădirilor și construcțiilor anexe. De asemenea sunt permise intervenții la sistemele de utilități ale clădirilor, precum și achiziții de echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru producerea de energie necesare clădirilor și construcțiilor anexe. Lucrările de consolidare la clădiri și construcțiile anexe nu pot depăși 15% din valoarea totală a proiectului. Lucrările privind consolidări seismice sunt excluse de la finanțare;

b) Investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu de energie a întreprinderilor, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului definit potrivit art. 3 pct. 95, din Legea nr. 123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare. În categoria capacităților de producție a energiei din surse regenerabile se încadrează: panourile solare/fotovoltaice, utilizarea apei geotermale, utilizarea energiei eoliene și alte surse de energie regenerabile (cu excepția biomasei), definite conform art. 2, din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare;

c) Investiții în măsuri de eficiență energetică la nivelul unităților de cogenerare/trigenerare existente sau noi, inclusiv pentru lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, utilizând sursele regenerabile de energie (cu excepția biomasei) și destinate consumului propriu, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului;

d) Investiții pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră prin sisteme dedicate modernizării, monitorizării și eficientizării consumului de energie la nivelul întreprinderilor, ce vor include, în mod obligatoriu, instalarea unui sistem de management al energiei (EMS) care va asigura, la nivelul întreprinderii, o contorizare generală a consumului de energie, va realiza statistici asupra consumului, va înregistra si analiza datele centralizate, va livra un raport periodic asupra acestor date și va eficientiza consumul de energie în timp real.

Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții includ:

 • reducerea consumului de energie (RCE): TEP/an;
 • valoarea contribuției din fonduri nerambursabile raportat la capacitatea de producție din surse regenerabile de energie pentru consum propriu (VSER): [Euro/kW instalat];
 • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (RGES): t_CO2;
 • modificarea ratei profitului operațional aferent anului 2021 în raport cu anul 2020, [%];
 • rata rentabilității activității operaționale în anul 2021 [%].