Webinar: Managementul Plăților în Afacerile Internaționale

Webinar: Managementul Plăților în Afacerile Internaționale

Webinar: Managementul Plăților în Afacerile Internaționale 2232 718

În data de 18 Martie 2022,  se va organiza un webinar privind Managementul Platilor in Afacerile Internationale

Webinarul prezintă caracteristicile modalităților de plată utilizate în decontarea operațiunilor de export – import, precum și criteriile care stau la baza selectării celei mai avantajoase soluții. De asemenea, se va explica cum, în funcție de modalitatea de plată, o tranzacție cu risc potențial poate fi transformată într-o tranzacție sigură pentru ambii parteneri comerciali. Conceptele teoretice vor fi ilustrate prin analizarea unor studii de caz reale, din cazuistica operațiunilor de export – import.

Participanților la webinar li se vor prezenta sintetic și prevederile principalelor reglementări în domeniu ale Camerei de Comerț Internațional de la Paris: INCOTERMS 2020, Publicația 600 privind acreditivele documentare și Publicația 522 privind incasso-urile.

 

AGENDĂ

  • Introducere în tranzacțiile comerciale internaționale
  • Scopul şi aplicabilitatea INCOTERMS, delimitarea responsabilităților şi riscurilor
  • Documente comerciale şi financiare utilizate în comerțul internațional – caracteristici
  • Acreditivul Documentar (AD): concept, caracteristici, mecanism de derulare; clasificare/tipuri de AD; Publicația nr. 600 a ICC
  • Incasso-ul documentar (ID): concept, caracteristici, mecanism de derulare; clasificare/tipuri de ID; căi și metode de atenuare a riscului de neplată la incasso; Publicația nr. 522 a ICC
  • Sesiuni de întrebări şi răspunsuri (interactiv, pe parcursul webinarului)

 LECTOR
Dr. Gabriela Hârțescu, expert în finanțarea comerțului internațional, având peste 20 de ani experiență în training și consultanță în acest domeniu. Este Doctor în Economie, specializarea Finanțe, titlu obținut la ASE, cu teza de doctorat “Surse alternative de finanțare a operațiunilor de comerț exterior”.
 
PERIOADA DE DESFĂȘURARE
18 martie 2022 , în intervalul orar: 9:30 – 16:30

TAXA DE CURS
900 RON + TVA
Participarea la webinar se face prin completarea formularul de participare de mai jos.

Numărul maxim de participanți/serie este de 25.
La finalul evenimentului va fi acordat un certificat digital de participare.
Înscrierile se efectuează cu minim 5 zile calendaristice înainte de data organizării webinarului.
Prin înregistrare, participantul va accepta Termenii și condițiile stabilite, inclusiv Politica de înregistrare, participare și retragere.

Contact

Direcția Relații Interne și ICC Romania

021 319 18 85