A fost publicată Legea privind pachetul de măsuri fiscale din zona financiar-contabilă, disciplinei financiare, respectiv Codului fiscal și a Codului de procedură fiscală

A fost publicată Legea privind pachetul de măsuri fiscale din zona financiar-contabilă, disciplinei financiare, respectiv Codului fiscal și a Codului de procedură fiscală

A fost publicată Legea privind pachetul de măsuri fiscale din zona financiar-contabilă, disciplinei financiare, respectiv Codului fiscal și a Codului de procedură fiscală 1890 945

Vineri 27 octombrie 2023, a fost publicată Legea 296/2023 în Monitorul Oficial 977/2023  care  cuprinde  pachetul de măsuri fiscale din zona financiar-contabilă, disciplinei financiare, respectiv Codului fiscal și a Codului de procedură fiscală pentru care Guvernul României și-a asumat răspunderea și care tocmai a fost declarat constituțional de către Curtea Constituțională

Legea aceasta aduce o serie de modificări la mai multe legi din zona financiar-contabilă, disciplinei financiare, respectiv Codului fiscal și a Codului de procedură fiscală. O parte din aceste modificări intră în vigoare începând cu data de 1 noiembrie 2023. O altă parte intră în vigoare începând cu data de 11 noiembrie 2023. Si de la 1 ianuarie 2024, majoritatea modificărilor.
De asemenea, legea modifică codul fiscal pentru partea de impozit al microîntreprinderilor și de taxare a contribuțiilor sociale de sănătate, mai ales a celor datorate de către persoane fizice pentru activități independente.

Să începem cu ce se modifică de la data de 1 noiembrie 2023
Se tratează unitar facilitățile acordate celor ce lucrează în IT, construcții, agricultură și industrie alimentară și se și reduc din aceste facilități. Altfel că începând cu data de 1 noiembrie 2023:

 • Facilitățile se acordă exclusiv pentru venituri brute din salarii, respectiv asimilate salariilor realizate de persoana fizică, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, după caz, dar numai pentru sume a căror valoare brută este de maxim 10.000 lei.
 • Facilitățile se acordă pentru un singur contract individual de muncă, respectiv pentru acel contract de muncă aferent funcției de bază, așa cum este aleasă ea de către persoana care beneficiază de facilități. De exemplu: dacă o persoană are un contract de muncă la firma A – din domeniul construcțiilor – cu normă întreagă și un contract cu normă parțială la firma B – tot din domeniul construcțiilor, atunci va beneficia de facilități doar la una din aceste societăți. Numai la acea societate la care are funcția de bază.
 • Facilitățile în cazul contractului individual de muncă cu normă parțială se vor calcula prin raportare la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut de lege pentru activitățile din domeniul specific în situația celor din construcții, agricultură și industrie alimentară, respectiv salariul minim brut pe țară în cazul celor din IT.
 • Sumele ce depășesc venitul brut lunar de 10.000 lei nu beneficiază de facilități fiscale.

De la 1 noiembrie 2023, cei din IT, construcții, agricultură și industrie alimentară, facilitățile vor fi acestea:

  • Cota CAS se va reduce cu procentul contribuției la fondul de pensii administrat privat, prevăzută de Legea 411/2004. Aici e o modificare esențială – nu mai există procentul de 3,75% cu care se va reduce cota de CAS. Acum acel procent poate să fluctueze în funcție de cum și dacă se modifică în legea 411/2004 la art.43.
 • În aceste condiții reducerea CAS ar fi una cu 3,75% până la 31 decembrie 2023 și de 4,75% de la data de 1 ianuarie 2024 – dacă nu se modifică art.43 din legea 411.
 • Scutire de impozit pe venitul din salarii și asimilate salariilor pentru venituri brute lunare din salarii și asimilate lor, până la un venit brut lunar de maxim 10.000 lei lunar.

Tot de la 1 noiembrie 2023, toate aceste persoane de mai sus, respectiv salariați din domeniul IT, domeniul construcțiilor, agriculturii și industriei alimentare, vor datora și vor plăti contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru toate veniturile din salarii și asimilate salariilor. Așadar scutirea de CASS va dispărea.
Și în cazul lor, contribuția de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale de sănătate, calculate prin aplicarea cotei de 10 % asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează CASS, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din luna în care contractul a fost activ. În cazul în care CASS ar fi mai mic decât cel calculat la salariul minim brut pe țară, angajatorul va suporta diferența.

Salariul minim brut pe țară, în funcție de care se calculează diferențele de contribuții sociale, pentru toți salariații, indiferent de domeniul de activitate, este cel stabilit prin HG 900/2023 și nu este cel stabilit la nivel de domeniu de activitate.
De exemplu: Pentru un salariat care este angajat cu contract de muncă cu normă parțială în într-o firmă cu activitate în domeniul agriculturii, de exemplu, cu salariu de încadrare în sumă de 2.000 lei și care nu se încadrează în excepțiile prevăzute de Codul fiscal pentru plata diferențelor de contribuții sociale, Angajatorul va calcula și va plăti CASS la o bază de calcul egală cu suma de 3300 lei, adică suma reprezentând salariul minim brut pe țară în luna noiembrie 2023, suportând diferența între suma astfel calculată și cea calculată asupra bazei de calcul de 2.000 lei, reprezentând salariul efectiv realizat de către salariat.

Din 11 noiembrie 2023, se aplică noile plafoane privind numerarul

Se plafonează încasările efectuate de către magazinele de tipul cash and carry (Metro, Selgros etc) în limita unui plafon zilnic de 2.000 lei de la o persoană.
De asemenea, magazinelor cash and carry către persoane vor fi și ele plafonate similar (plafon zilnic de 1.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 2.000 lei/zi).
Plățile acordate ca avansuri spre decontare urmează să fie plafonate la 1.000 lei, plafon stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.
Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei și, respectiv, de 2.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum și fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 1.000 lei, respectiv de 2.000 lei.

Încasările şi plăţile în numerar începând cu 11.11.2023 se vor face în limita următoarelor plafoane:

 • Între persoane juridice, încasări şi plăţi de maxim 1.000 lei în numerar şi nu mai mult de 2.000 lei încasaţi astfel pe zi;
 • Între persoane juridice şi persoane fizice, plafonum maxim de încasări şi plăţi este de 5.000 lei pe zi, de la/către o persoană fizică
 • Între două persoane fizice autorizate, plafonul este de 10.000 lei pe zi.

PLAFONUL DE CASĂ este de maxim 50.000 lei la sfârşitul unei zile.
Amenda pentru nerespectarea plafoanelor de încasări şi plăţi, va fi de 25% din suma ce depăşeşte plafonul.

De la 01.01.2024
Noua taxare a microîntreprinderilor
Microîntreprinderile vor fi taxate astfel:

 • 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro
 • 3%, pentru microîntreprinderile care:
 1. realizează venituri peste 60.000 euro; sau
 2. desfășoară activități, principale sau secundare în diverse coduri CAEN: 5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator, 5829 – Activități de editare a altor produse software, 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației, 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante, 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a., 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, 6910 – Activități juridice – numai pentru societățile profesionale cu personalitate juridică, constituite de avocați potrivit legii, 8621 – Activități de asistență medicală generală, 8622 – Activități de asistență medicală specializată, 8623 – Activități de asistență stomatologică, 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană.

Impozit pe veniturile din IT pentru sume de peste 10.000 lei.  Construcțiile, agricultura și indutria alimentară vor plăti CASS
Vor fi reduse excepțiile din sectoarele IT, construcții, agricultură și industria alimentară.
Astfel, în IT se va plăti impozit pe venit pentru sume de peste 10.000 lei. IT-iștii vor fi scutiți de plata contribuției la Pilonul II de pensii, în sensul că pot opta pentru asta.
În construcții, agricultură și industria alimentară, angajații vor plăti CASS (contribuția la sănătate).
PFA – activități independente: plafon CASS la 60 de salarii minime
PFA și cele care au venituri din activități independente vor avea la CASS un plafon de 60 de salarii minime.
Astfel, ar urma să plătească 10% pentru orice sumă până în 60 de salarii.
Taxarea suplimentară a bonurilor de masă
Se va plăti contribuția la sănătate pentru bonurile de masă.
TVA: Produsele și serviciile care se vor scumpi
Va crește TVA de la 9% la 19% pentru livrarea de bere fără alcool și de alimente cu zahăr adăugat, al căror conținut total de zahăr este de minimum 10g/100g produs.
Totodată, va crește de la 5% la 9% TVA pentru:

 • livrarea de locuințe sociale;
 • livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei;
 • livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură și alte sisteme de încălzire de înaltă eficiență.
 • serviciile constând în permiterea accesului la bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative, târguri, expoziții, cinematografe și evenimente culturale, altele decât cele scutite de taxă.

Va crește TVA de la 5% la 19% pentru:

 • sălile de fitness;
 • livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiționale, autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Livrarea acestor alimente va fi însoțită de copia documentului de recunoaștere/atestare/certificare eliberat de autoritatea competentă, cu excepția livrării efectuate către consumatorul final.

Rămân cu TVA de 5%:

 • serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură și arheologice, grădini zoologice și botanice;
 • livrarea către persoanele fizice de lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare;
 • livrarea către persoane juridice sau alte entități, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, inclusiv școli, spitale, dispensare medicale şi unități de asistență socială, de lemn de foc.

Impozit pe profit

 • Instituirea unui impozit minim pentru plătitorii de impozit pe profit cu o cifră de afaceri anuală peste 50 milioane euro. Companiile mari (cu cifra de afaceri de peste 50 milioane euro) vor plăti un impozit de 1% pe cifra de afaceri dacă cel pe profit (de 16%) este mai mic.
 •  Prin excepție, persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale, vor datora suplimentar impozitului pe profit un impozit specific pe cifra de afaceri:  0,5% * CIFRA DE AFACERI.
 • Instituirea unui impozit suplimentar pentru instituțiile de credit: 2% * CIFRA DE AFACERI (1% începând cu 2026).
 • Instituirea unui impozit suplimentar pentru persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale (peste 50 milioane euro).

Taxă pentru zahăr
Este vorba despre o acciză pentru:

 • băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este cuprins între 5g – 8 g/100 ml de 40 lei/hl
 • băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este peste 8 g/100 ml de 60 lei/hl

Prin zahăr adăugat se înțelege zahăr din trestie, zahăr brun, zaharoză cristalină, zahăr invertit, dextroză, melasă, zaharuri din miere, melasă și siropuri, cum ar fi sirop de malț, sirop de fructe, sirop de malț de orez, sirop de porumb, sirop de porumb bogat în fructoză, sirop de arțar, sirop de glucoză, glucoză-fructoză, fructoză, zaharoză, glucoză, lactoză, lactoză hidrolizată și galactoză adăugate ca ingrediente, zaharuri în nectaruri, cum ar fi nectarul de flori de cocos, nectarul de curmale, nectarul de agave, zaharuri din sucurile de fructe neîndulcite, concentrat de suc de fructe, zaharuri din piureuri de fructe si dulceață.

Un impozit special pentru bunurile scumpe

Apare un impozit special pentru case și mașini.

Se va aplica pentru:

 • persoanele fizice care, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, au în proprietate/proprietate comună clădiri rezidențiale situate în România, dacă valoarea impozabilă a clădirii, calculată depășește 2,5 milioane lei.
 • persoanele fizice și persoanele juridice care au în proprietate autoturisme înmatriculate/înregistrate în România a căror valoare de achiziție individuală depășește 375.000 lei. Impozitul se datorează pe o perioadă de 5 ani începând cu anul fiscal în care are loc predarea-primirea autoturismului sau pentru fracțiunea de ani rămasă până la împlinirea perioadei de 5 ani de la această dată pentru cele la care predarea-primirea autoturismului a avut loc anterior.

În cazul proprietăților reprezentând clădiri rezidențiale se va aplica o cotă de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local prin decizia de impunere și plafonul de 2,5 milioane lei;

În cazul autoturismelor se va aplicare o cotă de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei.

Impozit de 70% pe veniturile neidentificate

Persoanele care nu pot justifica averile pe care le au vor plăti un impozit de 70%, în loc de 16% cum este în prezent.

Sistemul RO e-Factura – aceasta este în opinia mea, cea mai grea măsură pentru întreprinderile mici dar, mai ales pentru pfa-uri, Ii-uri si ONG-uri

Firmele au obligația în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024 să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO eFactura.

Termenul limită pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data limită prevăzută pentru emiterea facturii.

Nerespectarea prevederilor constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, și cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.

Prin excepție, nerespectarea prevederilor în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2024 nu se sancționează.

Plățile în numerar, reduse

Se plafonează încasările efectuate de către magazinele de tipul cash and carry (Metro, Selgros etc) în limita unui plafon zilnic de 2.000 lei de la o persoană.

De asemenea, magazinelor cash and carry către persoane vor fi și ele plafonate similar (plafon zilnic de 1.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 2.000 lei/zi).

Plățile acordate ca avansuri spre decontare urmează să fie plafonate la 1.000 lei, plafon stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei și, respectiv, de 2.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum și fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 1.000 lei, respectiv de 2.000 lei.

Firmele cu datorii la stat nu vor mai putea fi dizolvate

Lista firmelor pentru care Oficiul Național al Registrului Comerțului urmează să formuleze acțiuni de dizolvare ar urma să se afișeze în Buletinul electronic al registrului comerțului, cu cel puțin 60 zile calendaristice înainte și se transmite Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

În termen de 45 zile calendaristice de la data afișării/primirii listei, Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și orice alt creditor, comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, societățile care înregistrează obligații bugetare restante și/sau la care este în curs de desfășurare o acțiune de control fiscal, ori alte creanțe neachitate, caz în care se amână inițierea acțiunii de dizolvare, până la stingerea acestora, după caz, respectiv până la finalizarea acțiunii de control fiscal.

Același lucru și în cazul radierii.

Redevența pentru concesiunea transportului gazelor crește de 25 de ori

Se majorează de 25 de ori redevența plătită pentru concesiunea transportului gazelor, de la 0,4% la 10%.

PE SCURT, LEGEA 296/2023 – DIVERSE MODIFICĂRI FISCALE

MODIFICĂRI ALE CODULUI FISCAL

IMPOZITUL PE PROFIT:

 • Instituirea unui impozit minim pentru plătitorii de impozit pe profit cu o cifră de afaceri anuală peste 50 milioane euro. Prin excepție, persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale, vor datora suplimentar impozitului pe profit un impozit specific pe cifra de afaceri:  0,5% * CIFRA DE AFACERI.
 • Instituirea unui impozit suplimentar pentru instituțiile de credit: 2% * CIFRA DE AFACERI (1% începând cu 2026).
 • Instituirea unui impozit suplimentar pentru persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale (peste 50 milioane euro).

IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR:

 • Cotă de 3% pentru microîntreprinderile care au venituri peste 60.000 euro sau desfășoară activitate în anumite domenii.

IMPOZITUL PE VENIT:

 • Se introduce o limitare a facilității la IT: până la 31 decembrie 2028 și doar în limita a 10.000 lei/lună.
 • Introducere restricții suplimentare pentru aplicarea facilităților în construcții și agricultură.
 • Scăderea din baza impozabilă și a CASS-ului (pe lângă CAS) pentru veniturile din activități independente.

CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE (CAS):

 • Reducere cu 4,75 puncte procentuale, începând cu 1 ianuarie 2024, pentru construcții, agricultură și IT.

CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE (CASS):

 • Anulare facilitate CASS la construcții și agricultură.
 • Includere tichete de masă și vouchere de vacanță în baza impozabilă salarială.
 • Pentru veniturile din activități independente se va datora un CASS la o bază impozabilă între 6 salarii și 60 de salarii minime pe economie (cu anumite excepții).

CONTRIBUȚIA ASIGURĂTORIE PENTRU MUNCĂ (CAM):

 • Anulare facilitate CAM pentru construcții și agricultură.

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ (TVA):

 • Modificare cote de TVA (trecere de la 9% la 5%, inclusiv pentru livrarea de locuințe; eliminare cote reduse).
 • Scutirile livrărilor către spitale (recent introduse) rămân doar dacă sunt prin intermediul unui ONG (scutire indirectă).

ACCIZE:

 • Mărirea numărului de produse pentru care se datorează accize nearmonizate.

IMPOZIT SPECIAL PE BUNURILE IMOBILE ȘI MOBILE CU VALOARE MARE:

 • Instituire unui nou impozit.
 • BUNURI IMOBILE: 0,3% pentru valoarea care depășește 2.500.000 lei;
 • BUNURI MOBILE (autoturisme): 0,3% pentru valoarea care depășește 375.000 lei.

INSTITUIREA UNEI TAXE SPECIALE

 • Începând cu data de 1 ianuarie 2024 instituțiile care se află în subordonarea Parlamentului datorează anual o taxă specială în procent de 80% aplicată asupra rezultatului net, dar nu mai puțin de 33% din valoarea veniturilor curente obținute.

COMBATEREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE ILICITE:

 • Readucerea pe tapet a prevederilor fostei Legi 12/1990;
 • Introducerea de sancțiuni foarte dure pentru practicarea de activități fără autorizare sau pentru deținere de bunuri fără documente.
 • Amenzi + confiscări + suspendare și închidere de activitate.

CONSOLIDAREA DISCIPLINEI FINANCIARE:

 • În vederea asigurării respectării trasabilității transporturilor rutiere se instituie Sistemul național RO e-Sigiliu.
 • Orice venituri realizate de persoanele fizice și constatate de organele fiscale, a căror sursă nu a fost identificată se impun cu o cotă de 70% aplicată asupra bazei impozabile ajustate (anterior, cota era de 16%).
 • Pentru toate amenzile date în baza prezentei legi, Legii contabilității, legislației privind disciplina financiară (încasările în numerar), legislației privind obligativitatea POS-urilor, legislației caselor de marcat, Codului de procedură fiscală, Codului fiscal, legislației RO e-Transport, nu se beneficiază de posibilitatea achitării, în termen de 15 zile, a jumătate din minimul amenzii.
 • Instituirea obligativității emiterii facturilor electronice în sistemul RO e-Factura.

 MODIFICARE COD DE PROCEDURĂ FISCALĂ:

 • Instituirea unor termene clare și a unor sancțiuni pentru obligațiile UAT-urilor de a comunica către ANAF informații cu privire la bunurile deținute de persoanele fizice și juridice.

MODIFICARE LEGISLAȚIE CASELE DE MARCAT (OUG 28/1999):

 • Creșterea valorii amenzilor.

MODIFICARE LEGISLAȚIE DISCIPLINĂ FINANCIARĂ (Legea 70/2015):

 • Scăderea plafoanelor aferente încasărilor și plăților cu numerar.
 • Introducerea unui plafon maxim al numerarului din casierie: 50.000 lei.

MODIFICARE LEGISLAȚIE e-Factura (OUG 120/2021):

 • Obligativitatea folosirii sistemului începând cu 1 ianuarie 2024.

MODIFICARE LEGISLAȚIE SOCIETĂȚI COMERCIALE (Legea 31/1990):

ANAF va putea bloca dizolvarea și radierea societăților comerciale care înregistrează datorii, printr-o simplă comunicare trimisă către Registrul Comerțului.

Sinteză realizata de Mariana Tudose- VICEPREȘEDINTE CCI BV