Acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

Acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

Acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 1474 1179

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunţă noua  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ publicată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene şi aflată în consultare publică, privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

Prezenta ordonanță de urgență reglementează cadrul general pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii din domeniul agroalimentar prevăzuţi de prezenta ordonanță de urgență a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei de COVID-19.

Formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență cuprind:

 1. Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile pentru activități specifice din domeniul industriei agroalimentare

Bugetul alocat: 50.000.000 euro
Valuarea ajutorului: 5.000 euro, sub formă de sumă forfetară.
nbsp;
Solicitanţi: a) întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019, cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN prevăzute în ordonanţă

   • b) persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN prevăzute în ordonanţă;
    Cheltuieli eligibile:
   • cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
   • datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
   • cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
   • cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
   • cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
   • cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;
   • cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.
   • Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor din domeniul industriei agroalimentare
   • Bugetul alocat: 250.000.000 euro
    Solicitanţi: IMM-uri din domeniile de activitate: agricultură, piscicultură și acvacultură, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, a căror activitate curentă a fost afectată de efectele pandemiei COVID -19.
    Valoarea ajutorului:

     1. a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
     1. b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
     1. c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
     1. d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;
     1. e) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;
     1. f) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare reluării activității;
     1. g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

    LISTA domeniilor de activitate eligibile:
    A – Agricultură, silvicultură și pescuit
    01 – Agricultură, vânătoare și servicii anexe
    011 – Cultivarea plantelor nepermanente
    0111 – Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
    0112 – Cultivarea orezului
    0113 – Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
    0116 – Cultivarea plantelor pentru fibre textile
    0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
    012 – Cultivarea plantelor din culturi permanente
    0121 – Cultivarea strugurilor
    0124 – Cultivarea fructelor semintoase si samburoase
    0125 – Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi
    0126 – Cultivarea fructelor oleaginoase
    0127 – Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
    0128 – Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic
    0129 – Cultivarea altor plante permanente
    013 – Cultivarea plantelor pentru inmultire
    0130 – Cultivarea plantelor pentru inmultire
    014 – Creșterea animalelor
    0141 – Creșterea bovinelor de lapte
    0142 – Creșterea altor bovine
    0143 – Creșterea cailor si a altor cabaline
    0145 – Creșterea ovinelor si caprinelor
    0146 – Creșterea porcinelor
    0147 – Creșterea pasarilor
    0149 – Creșterea altor animale
    015 – Activități in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu creșterea animalelor)
    0150 – Activități in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu creșterea animalelor)
    016 – Activități auxiliare agriculturii si activități după recoltare
    0161 – Activități auxiliare pentru producția vegetala
    0162 – Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
    0163 – Activități după recoltare
    0164 – Pregatirea semințelor
    03 – Pescuitul și acvacultura
    031 – Pescuitul
    0311 – Pescuitul maritim
    0312 – Pescuitul in ape dulci
    032 – Acvacultura
    0321 – Acvacultura maritima
    0322 – Acvacultura in ape dulci
    10 – Industria alimentară
    101 – Producția, prelucrarea si conservarea carnii si a produselor din carne
    1011 – Prelucrarea si conservarea carnii
    1012 – Prelucrarea si conservarea carnii de pasare
    1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
    102 – Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
    1020 – Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
    103 – Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
    1031 – Prelucrarea si conservarea cartofilor
    1032 – Fabricarea sucurilor de fructe si legume
    1039 – Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
    104 – Fabricarea uleiurilor si a grasimilor vegetale si animale
    1041 – Fabricarea uleiurilor si grasimilor
    1042 – Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare
    105 – Fabricarea produselor lactate
    1051 – Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
    1052 – Fabricarea inghetatei
    106 – Fabricarea produselor de morarit, a amidonului si produselor din amidon
    1061 – Fabricarea produselor de morarit
    1062 – Fabricarea amidonului si a produselor din amidon
    107 – Fabricarea produselor de brutarie si a produselor fainoase
    1071 – Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
    1072 – Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie
    1073 – Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare
    108 – Fabricarea altor produse alimentare
    1081 – Fabricarea zaharului
    1082 – Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
    1083 – Prelucrarea ceaiului si cafelei
    1084 – Fabricarea condimentelor si ingredientelor
    1085 – Fabricarea de mancaruri preparate
    1086 – Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice
    1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
    109 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
    1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma
    11 – Fabricarea băuturilor
    110 – Fabricarea băuturilor
    1106 – Fabricarea maltului
    1107 – Producția de bauturi racoritoare nealcoolice; producția de ape minerale si alte ape imbuteliate
    172 – Fabricarea articolelor din hârtie și carton
    1721 – Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton

Contact
Attila Szekely | Director Departamentul de Consultanță
0268 547 084
attila.szekely@ccibv.ro