ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BRAȘOV

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BRAȘOV

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BRAȘOV 1190 599

Adunarea Generală Ordinară a Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie Brașov, întrunită statutar în data de 20.04.2022, a avut pe ordinea de zi, pe lângă aspecte legate de activitatea organizației în anul 2021 și a ultimului mandat al colegiului de conducere, noile obiective ale dezvoltării Camerei de Comerț și Industrie Brașov pentru a veni și în anul 2022 în sprijinul mediului de afaceri  brașovean.

Materiale prezentate în cadrul adunării au fost validate cu unanimitate de voturi.

Componența Colegiului de Conducere este:

 • AVRAM RUXANDRA-OANA – MAPASON PROD SRL
 • BALICA RUXANDRA – SILVANIA SRL
 • BRAUN WERNER-CADITEC SRL
 • CRIZBĂȘAN EMANOIL DORIN – DORIPESCO PROD SRL
 • COSTEA SILVIU – AXA PLUS SRL (Președinte)
 • DAVID ISTVAN – DISZ TIPO SRL
 • ILIESCU CRISTIAN-KRONSTADTER MARKETING SOLUTIONS SRL
 • SCHIAU IOAN – SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI SCHIAU, PRESCURE, TEODORESCU
 • SECELEAN ADRIAN – ELECTROPRECIZIA SA
 • TUDOSE MARIANA – TRADE MARK AUDIT SRL
 • VRÂNCEAN NICOLAE IOAN – CABINET AVOCATURĂ VRÂNCEAN NICOLAE

Materialele de pe odinea de zi au fost în integralitate validate de toți membrii prezenți, acordându-se o importantă deosebită obiectivelor C.C.I. Brașov pentru anul 2022: implicarea mai activă a C.C.I. Brașov în rezolvarea problemelor cu care se confruntă mediul de afaceri; mediatiazarea acestora, inclusiv a soluțiilor propuse de firmele brașovene pentru fluentizarea proceselor de producție și a legăturilor cu administrația locală și nu numai.

O legătură mai stânsă, respectiv o implicare a factorilor de decizie ai administrației locale și naționale și a factorilor politici în cunoașterea mediului de afaceri local – ar trebui concretizată prin acțiuni punctuale, cu susținerea C.C.I. Brașov, atât ale decidenților cât și ale persoanelor direct implicate în implementarea politicilor publice la nivel local dar și în dezbateri publice ale proiectelor legislative.

„Ne propunem organizarea acestor întâlniri pe sectoare de activitate, bineînțeles împreună cu celelalte ONG-uri care activează în regiune, în scopul mediatizării și promovării oportunităților de afaceri ale județului Brașov.

Consultarea tuturor factorilor activi în dezvoltarea durabilă locală și implicarea sustenabilă a C.C.I. Brașov în proiectele de dezvoltare a Județului Brașov constituie unul din obiectivele noastre prioritare.

Imaginea publică a instituţiei şi confirmarea credibilităţii atât în faţa mediului de afaceri, cât şi în faţa decidentului politic, dezvoltarea parteneriatelor public-private, monitorizarea promptă şi specializată a actelor normative cu caracter economic aflate în dezbatere publică, sunt doar câteva dintre obiectivele strategiei Camerei de Comerţ şi Industrie Brașov în anul 2022″, menționează domnul Silviu Costea, președintele C.C.I. Brașov.

Directorul general  Roșia-Micu Cosmin a accentuat faptul că este importantă consolidararea dialogului politic și cooperarea economică și sectorială, dat fiind că ne găsim într-o situație economică și socială care trebuie gestionată cu maximă responsabilitate și prudenț. Sunt aspecte mai mult decât preocupante, care arată însă că redresarea economică are nevoie, deopotrivă, de capital românesc și de investiții străine.

Contact: CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BRAȘOV

0268 547 084
ccibv@ccibv.ro