ALEGE CEA MAI POTRIVITĂ ASIGURARE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PENTRU AFACEREA TA – GROUPAMA

ALEGE CEA MAI POTRIVITĂ ASIGURARE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PENTRU AFACEREA TA – GROUPAMA

ALEGE CEA MAI POTRIVITĂ ASIGURARE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PENTRU AFACEREA TA – GROUPAMA 1903 856

În orice domeniu activezi, oricât de precaut și organizat îți gestionezi afacerea sau viața, poți să ajungi în situația de a provoca daune materiale sau vătămări corporale care atrag după sine despăgubiri și acțiuni legale costisitoare. Cel mai important beneficiu al unei asigurări de răspundere civilă este că plătește despăgubiri persoanelor fizice sau societăților pentru astfel de riscuri. Asigurările de răspundere civilă se împart în obligatorii și facultative.

Asigurările de răspundere civilă obligatorii sunt:
Asigurarea de răspunderea civilă auto (RCA). Proprietarii de autovehicule, atât persoanele fizice cât și juridice, sunt obligate prin lege să încheie o poliță RCA. Polița acoperă daunele părții păgubite în urma unui accident auto pentru care ești răspunzător.
– Asigurarea de răspundere civilă profesională. Impusă prin lege anumitor profesii cum sunt medicii sau farmaciștii, care au nevoie de o asigurare malpraxis.
– Asigurarea de răspundere civilă a directorilor și administratorilor (D&O). Obligatorie în conformitate cu Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, pentru administratorii și directorii executivi ai societăților pe acțiuni.

Asigurările de răspundere civilă facultative care se adresează persoanelor juridice sunt: Asigurarea de răspundere civilă legală, Asigurarea de răspundere civilă profesională neimpusă prin lege, Asigurarea de răspundere civilă a directorilor și administratorilor (D&O) pentru categoriile neimpuse prin lege. Pentru persoane fizice cele mai importante sunt: Asigurarea de răspundere civilă a chiriașului față de proprietar și Asigurarea de răspundere civilă a proprietarului de imobile față de chiriașii săi.

Asigurarea de răspundere civilă legală
O asigurare de răspundere civilă față de terți acoperă situațiile limită când produci în mod total accidental daune materiale și vătămări corporale sau chiar deces, în desfășurarea activității zilnice. Asigurarea acoperă cheltuielile pe care compania va ajunge să le plătească persoanei păgubite. Fie că este un salon de înfrumusețare, o pensiune, o agenție de publicitate, o brutărie sau un service auto, situațiile neprevăzute pot oricând să apară și să afecteze serios viitorul companiei, de la reputație până la prejudicii financiare.

Ai acoperire pentru riscurile specifice domeniul de activitate, dacă incidentul este săvârșit în mod accidental și neintenționat de către antreprenorul asigurat: daune materiale, vătămări corporale sau deces. Groupama acordă despăgubiri și acoperă costurile care rezultă dintr-un incident neprevăzut, în limita sumelor prevăzute în contract pentru:

 • sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească, în baza legii, persoanei păgubite
 • cheltuielile de judecată făcute de asigurat sau terțul păgubit.

Exemplu:
Un client s-a accidentat în ușa de sticlă proaspăt spălată sau un turist/ client alunecă pe podeaua udă și își fracturează piciorul. Sau un service auto care din cauza unei defecțiuni la unul dintre echipamente provoacă daune unei mașini din atelier.

Asigurarea de răspundere civilă profesională
În orice tip de afacere, există mereu posibilitatea ca cineva să comită o eroare, prin omisiune sau chiar neglijență profesională, care să producă prejudicii financiare clienților sau colaboratorilor. Polița de răspundere civilă profesională asigură susținere financiară pentru aceste momente. O poliță de asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională înseamnă continuitatea afacerii atunci când se comite o eroare într-un proiect sau o lucrare din portofoliul companiei.

Ce tipuri de asigurări de răspundere civilă profesională există?
Există diverse tipuri de asigurări de răspundere civilă profesională concepute pentru a acoperi nevoile specifice ale fiecărui domeniu de activitate. Legea impune unor profesii cum sunt avocații, notarii, medicii, farmaciștii, arhitecții, brokerii de asigurări ș.a, să încheie o asigurare de răspundere civilă profesională pentru a avea drept de practică în domeniul ales.

La Groupama poți încheia:

 • Răspundere civilă profesională a arhitecților și inginerilor în domeniul construcțiilor
 • Răspundere civilă profesională privind activități de contabilitate, audit financiar și consultanță în domeniul fiscal
 • Răspundere civilă profesională privind activități juridice
 • Răspundere civilă profesională privind activități ale agenților și brokerilor de asigurare
 • Răspundere civilă profesională privind activități ale practicienilor în insolvență
 • Răspundere civilă profesională privind activități ale evaluatorilor si experților tehnici
 • Răspundere civilă profesională privind activități de servicii și consultanță în tehnologia informației și comunicațiilor
 • Răspundere civilă profesională privind practica medicală (asigurarea de malpraxis)

Acest tip de asigurare acoperă integral sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească, conform legii, persoanei fizice sau juridice păgubite, rezultând din fapte culpabile (eroare sau omisiune, încălcarea neintenționată a atribuțiilor profesionale sau neglijență) săvârșite de asigurat în prestarea unui serviciu profesional:

 • sumele stabilite în baza unei hotărâri judecătorești/ arbitrale sau înțelegeri amiabile
 • cheltuieli de apărare (cheltuieli de judecată și costurile consultanților externi)
 • cheltuieli cu servicii de limitare a despăgubirilor (onorariile și/ sau costurile necesare pentru serviciile unui avocat sau consultant extern, solicitate în scopul minimizării riscului)
 • cheltuieli de refacere a documentelor

 Exemplu:
Dacă ești antreprenor în construcții, se poate întâmpla ca dintr-o eroare de proiectare lucrările de instalații electrice să nu se încadreze în parametri și să suporți integral remedierea problemei. Dacă oferi servicii juridice și nu depui la timp un dosar în instanță, poți ajunge să despăgubești clientul care a pierdut procesul.

Asigurarea de răspundere civilă a administratorilor și directorilor executivi (D&O)
Este un tip de poliță de asigurare care ajută la depășirea situațiilor nedorite atunci când deciziile luate de persoanele din conducere au impact negativ asupra companiei producând prejudicii clienților, acționarilor, angajaților, creditorilor, autorităților statului sau altei părți prejudiciate. Asigurarea ajută să protejezi patrimoniul și reputația persoanei implicate sau a afacerii.

Acest tip de poliță de asigurare poate fi încheiată pentru persoane din funcții de conducere, pentru salariați dar și pentru companie, ca entitate juridică. Câteva exemple de asigurați pot fi: administrator, membru al directoratului companiei, membru al consiliului de supraveghere al companiei, director executiv sau director executiv al unei entități externe, salariații, când sunt chemați în judecată ca și co-acuzați, compania, atunci cand este obligată sau îi este permis, conform legii, să plătească despăgubiri celor de mai sus, pentru cereri de despăgubire adresate lor direct.

Sunt acoperite riscurile la care compania este expusă prin orice acțiune, eroare sau omisiune, declarație eronată, încălcarea atribuțiilor sau act neglijent, săvârșite de asigurat în exercitarea unei funcții de conducere.

Ce despăgubiri sunt acordate?
Sunt acoperite integral sumele pe care compania este nevoită să le plătească, în baza unei hotărâri judecătorești/ arbitrale sau înțelegeri amiabile între părțile implicate.

 • sumele stabilite drept despăgubire
 • cheltuieli de apărare (cheltuieli cu investigația și apărarea)
 • cheltuieli privind servicii de limitare a despăgubirilor (onorariile și/ sau costurile pentru serviciile unui avocat sau consultant extern specializat în domeniul de activitate în care activezi, solicitate în scopul minimizării despăgubirii)
 • costuri de urgență (cheltuieli investigație și aparate folosite în situații de urgență)

 

Provocările și momentele dificile fac parte din traseul oricărui antreprenor – nu le poți evita și nu le poți prezice, dar le poți asigura cu polița potrivită. Sperăm că acest material te-a ajutat să o descoperi și să înțelegi mai bine ce poate face pentru tine.

 Fă pasul către un viitor asigurat și cere o o ofertă de asigurare.

Pentru informaţii suplimentare poți consulta asistentul virtual Amelie (24/7) pe groupama.ro, poţi scrie pe relatii.clienti@groupama.ro, poți suna la AloGroupama 0374.110.110 (luni – vineri, între 8:00 – 18:00) sau contacta reţeaua de vânzători și parteneri Groupama.