Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățămâtul dual și în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2022-2023

Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățămâtul dual și în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2022-2023

Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățămâtul dual și în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2022-2023 2560 1391


Vă prezentăm Ordinul (OME 5513/28.10.2021) privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățămâtul dual și în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2022-2023, precum și a modelelor pentru avizarea de către CLDPS, CNDIPT și UAT a Proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual și învățământul profesional de stat.

Primul termen este 19 noiembrie 2021 – transmiterea solicitărilor operatorilor economici, pe formatul stabilit în Anexa 1 la Calendar (pt. învățământul DUAL), respectiv Anexa 2 la Calendar (pt. învătământul PROFESIONAL), dupa cum urmează:

Pentru învățământul DUAL:
–  se utilizeaza modelul de solicitare din Anexa 1 la Calendar
– solicitările operatorilor economici se transmit la CNDIPT registratura.cndipt@gmail.com și la coordonatorul regional gabriel.radu60@yahoo.com

Pentru învățământul PROFESIONAL:
– se utilizeaza modelul de solicitare din Anexa 2 la Calendar
– solicitările operatorilor economici se transmit la școli (până la 19 noiembrie);
– apoi până la data de 23 noimembrie școlile transmit la ISJ situația centralizată a solicitărilor și a locurilor propuse în planul de școlarizare ca răspuns la aceste solictări, conf. modelului din Anexa 5 la Ordin, împreună cu contractele încheiate.