Considerații economice, județul Braşov, anul 2022

Considerații economice, județul Braşov, anul 2022

Considerații economice, județul Braşov, anul 2022 1197 901


Într-un context macroeconomic complex, într- un an marcat de război, inflație și criză energetică, principalii indicatori economici , în județul Brașov, au înregistrat creșteri în anul 2022.

30.132 de agenți economici brașoveni au depus bilanţul aferent anului 2022 până la data de 31.07.2023.
Numarul acestora a crescut cu 5% fata de anul precedent.

STRUCTURA NUMĂRULUI DE COMPANII

De remarcat este faptul că ponderea sectoarelor a rămas aceeași ca și în anul 2021.

73% din totalul agentilor economici activează în Servicii și Comerț & Turism.

Doar 9% dintre companii activează în domeniul Industrie.

STRUCTURA CIFREI DE AFACERI

Cifra de afaceri realizată în anul 2022 a fost, în prețuri curente, de 72 miliarde lei (echivalentul a 14,6 miliarde €) cu 17% mai mare decât cea realizată în 2021.

Sectorul de activitate cu cea mai mare progresie în anul 2022 față de anul 2021 este CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI HIGH-TECH, care a înregistrat o cifră de afaceri de 2,3 miliarde lei, în creștere cu 32% față de 2021.

Sectorul care a înregistrat cea mai mare cifră de afaceri în anul 2022, în valoare de 28 miliarde lei și cu o progresie de 15% față de 2021 este sectorul INDUSTRIE, urmat de COMERȚ ȘI TURISM cu o cifră de afaceri de 24,3 miliarde lei și o progresie de 15% față de anul 2021.

Domeniul CONSTRUCȚII a înregistrat o cifră de afaceri de 4,9 miliarde lei cu o progresie de 28%, sectorul SERVICII a obținut o cifră de afaceri de 11 miliarde lei, în creștere cu 15% față de anul 2021, iar AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCUIT a realizat o cifră de afaceri de 1,5 miliarde lei în creștere cu 23% , comparativ cu anul 2021.

 Sectorul cu cea mai mare contributie în realizarea cifrei de afaceri este INDUSTRIA39% din CA, deși în acest sector activează doar 9% din numărul total de agenți economici.

Evoluția cifrei de afaceri pe principalele sectoare de activitate în perioada 2019- 2022 este reflectată în graficul de mai jos:

STRUCTURA NUMĂRULUI DE SALARIAȚI

Numărul total al salariaţilor agenților economici cu sediile sociale în județul Brașov a fost de 147.386 persoane, cu o crestere de 3% față de anul 2022.

Repartizarea salariaților pe principalele domenii de activitate este următoarea:

CLASAMENTUL DOMENIILOR PRINCIPALE FUNCȚIE DE PRODUCTIVITATE

În anul 2022 sectorul INDUSTRIE a avut 50177 slariați (34%), urmat de SERVICII cu 39423 salariați (27%), COMERT ȘI TURISM cu 34848 salariați (24%), CONSTRUCȚII cu 14754 (10%), AGRICULTURA, SILVICULTURA PESCUIT cu 2794 salariati (2%), CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH cu 5390 salariati (4%).

Numărul salariaților este în creștere cu 3% față de anul 2021, însă este departe de nivelul atins înainte de pandemie (147.386 salariați în 2022 versus 153.168 in 2019). Singurele sectoare care au depășit nivelul din 2019 sunt Cercetare-dezvoltare&High Tech și Construcții).

Productivitatea medie a anului 2022 a înregistrat valoarea de 490 mii lei/ salariat , cu 14 % mai mare comparativ cu anul 2021.

Cel mai productiv domeniu de activitate este COMERT SI TURISM, cu 697.637 lei/ angajat, urmat de INDUSTRIE– 557.325 lei/ angajat, AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCUIT– 534.315 lei, CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH 428.989 lei/ angajat, CONSTRUCTII 332.341 lei/ angajat și SERVICII 288.610 lei/angajat.

PROFITUL DIN EXPLOATARE

În ceea ce priveste profitul din exploatare în anul 2022, companiile brașovene au realizat un profit din exploatare în valoare totală de 6 miliarde lei, cu o creștere de 19% față de anul 2021.

Cel mai profitabil domeniu de activitate, în anul 2022, este domeniul SERVICII, care a realizat 32 % din profitul din exploatare înregistrat de companiile brașovene, urmat de AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCUIT un domeniu foarte profitabil, cu o pondere de 30% în profitul total realizat de județ, deși contribuția Agriculturii la cifra de afaceri este de doar 2%.

Exporturile FOB realizate au fost în valoare de 4.252,6 milioane euro, iar importurile CIF au fost de 4.016,6 milioane euro. Comparativ cu anul 2021 valoarea exporturilor a crescut cu 17,1%, iar valoarea importurilor a crescut cu 14,8%.

S-a înregistrat excedent comercial FOB-CIF in valoare de 236,0 milioane euro, iar în anul 2021 s-a înregistrat excedent comercial în valoare de 131,6 milioane euro.

Ponderea principală în structura pe produse a exporturilor din judeţul Braşov o deţin maşinile, aparatele şi echipamentele electrice; aparatele de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (40,4%), mijloacele de transport (24,7%) și metale comune (14,5%).