PROGRAME DE FINANȚARE MULTIANUALE – MICROINDUSTRIALIZARE ȘI COMERȚ-SERVICII 2023

PROGRAME DE FINANȚARE MULTIANUALE – MICROINDUSTRIALIZARE ȘI COMERȚ-SERVICII 2023

PROGRAME DE FINANȚARE MULTIANUALE – MICROINDUSTRIALIZARE ȘI COMERȚ-SERVICII 2023 1481 1184

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță lansarea în consultare publică a programelor de Microindustrializare și Comerț-Servicii 2023. Programele sunt în consultare publică până la data de 28.08.2023. Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din România vor putea obține ajutor de maxim 500.000 lei fiecare.

Dispoziții generale:
În anul 2023, programul Microindustrializarea va avea buget de 85 de milioane de lei, iar programul Comerț-Servicii, 74,5 milioane de lei. Se estimează că vor fi finanțate 170 de microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) prin programul de Microindustrializare și 149 prin schema Comerț-Servicii.

Valoarea unei finanțări acordate va fi de maxim 500.000 lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente unui credit de investiții contractat de la o bancă parteneră. Valoarea creditului de investiții solicitat prin program nu poate fi mai mica de 250.000 lei.

Condiții de eligibilitate a beneficiarilor:
Firmele beneficiare ale ajutoarelor de minimis vor trebui să respecte o serie de condiții:

 • să fie înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile sau în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri;
 • sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii (au până la 249 de angajați și o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro);
 • sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2020;
 • persoanele care au calitatea de asociaţi sau acţionari și care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 • nu au datorii la bugetul general consolidate la momentul semnării acordului de finanțare.

Cheltuieli eligibile:

 • echipamente tehnologice sub forma activelor corporale din categoria mijloacelor fixe descries în grypele 2.1, 2.2. și 2.3. din H.G. 2139/2004;
 • echipamente/tehnologii/soluții/sisteme specifice pentru eficientizarea energetică a activității pentru care solicită finanțare (exemple de echipamente specific: generatoare de energie, boilere industriale de înaltă eficiență, compresoare de aer, pompe, sisteme de ventilație, inclusive lucrări de eficientizare energetică a spațiilor de producție aflate în proprietatea societății aplicante;
 • tehnologii / echipamente / sisteme / soluții / servicii, etc. de colectare, reciclare, reutilizare a deșeurilor industriale;
 • autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările și completările ulterioare;
 • două plăcuțe informative obligatorii, sub sancțiunea neacordării AFN.

Microindustrializare 2023 – Domenii CAEN eligibile propuse:

 • industria alimentară;
 • fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice;
 • producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;
 • fabricarea produselor textile;
 • fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
 • fabăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
 • prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
 • fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
 • tipărirea ziarelor;
 • alte activitati de tipărire n.c.a.;
 • fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.
 • fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
 • fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
 • fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • industria metalurgică;
 • industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;
 • fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
 • fabricarea echipamentelor electrice;
 • fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
 • fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;
 • fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;
 • fabricarea de mobilă;
 • alte activităţi industriale n.c.a.

Comerț-Servicii 2023 – Domenii CAEN eligibile propuse:

 • tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor
 • repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor
 • captarea, tratarea și distribuția apei
 • colectarea și epurarea apelor uzate
 • colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile   
 • activități și servicii de decontaminare
 • lucrări de geniu civil
 • lucrări speciale de construcții
 • comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor   
 • comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete
 • comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor
 • transporturi terestre și transporturi prin conducte
 • transporturi pe apă
 • transporturi aeriene
 • depozitare și activități auxiliare pentru transporturi
 • activități de poștă și de curier
 • hoteluri și alte facilități de cazare
 • restaurante și alte activități de servicii de alimentație
 • activități de editare
 • activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune; înregistrări audio și activități de editare muzicală
 • activități de difuzare și transmitere de programe
 • telecomunicații
 • activități de servicii în tehnologia informației
 • activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)   
 • activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii
 • tranzacții imobiliare
 • activități juridice și de contabilitate
 • activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management
 • activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică
 • cercetare-dezvoltare
 • publicitate și activități de studiere a pieței
 • activități veterinare
 • activități de închiriere și leasing
 • activități de servicii privind forța de muncă
 • activități de investigații și protecție
 • activități de peisagistică și servicii pentru clădiri
 • activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor   
 • învățământ
 • servicii combinate de îngrijire medicală și asistență socială, cu cazare
 • activități de asistență socială, fără cazare
 • activități de creație și interpretare artistică
 • activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale
 • activități sportive, recreative și distractive
 • reparații de calculatoare, de articole personale și de uz gospodăresc
 • alte activități de servicii
 • activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 18 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.

Contact: Attila Szekely | Director Departamentul de Consultanță
E-mail : attila.szekely@ccibv.ro
Telefon 0268 547 084