CURS FORMARE

Manager de proiect

Acest curs este destinat persoanelor doresc o specializare într-un domeniu de viitor.

Cine poate participa

Cursul se adresează absolvenților de studii superioare care doresc o specializare într-un domeniu de viitor (Cod Nomenclator/COR – 242101).

Pentru accesul la programul de formare, este necesar să fie îndeplinte una dintre condițiile următoare:

 • experiență de lucru în management de proiect orice funcție în cadrul echipei de proiect de minimum 6 luni
 • experiență într-o funcție de conducere, minimum 6 luni
 • un curs de inițiere în management de proiect.

Aspecte studiate

 • Planificarea activităților de integrare a proiectelor în cadrul unei organizații prin crearea specificațiilor de proiect, efectuarea analizei PESTEL, stabilirea relațiilor de afaceri și negocierea cu părțile interesate
 • Asigurarea managementului de proiect prin elaborarea documentației proiectului, administrarea indicatorilor de evaluare și gestionarea informațiilor si a metodologiilor proiectelor
 • Asigurarea managementului resurselor materiale (logistică, echipamente, stocuri) în cadrul proiectului
 • Aplicarea managementului schimbării
 • Planificarea resurselor
 • Realizarea managementului costurilor In cadrul proiectelor prin asigurarea controlul cheltuielilor, furnizarea rapoartelor de analiză cost-beneficiu și gestionarea bugetelor
 • Utilizarea principiilor managementului calității In cadrul proiectelor prin identificarea cerințelor legale, asigurarea conformității cu cerințele legale și respectarea standardelor companiei
 • Aplicarea managementului resurselor umane în cadrul proiectelor
 • Efectuarea analizei riscurilor
 • Aplicarea principiilor de gestionare a conflictelor
 • Realizarea managementului comunicării în cadrul proiectelor

Durata

240

80 ore teorie şi 160 ore practică

16.30 – 20.30

curs teoretic de două ori pe săptămână

16.30 – 20.30

parte practică de două ori pe săptămână

Înscriere curs

Documente necesare în original și copie:

 • act de identitate
 • certificat de naștere
 • certificat de căsătorie – dacă este cazul
 • diplomă de studii
 • adeverinţă medicală de le medicul de familie cu menţiunea” APT CURS MANAGER PROIECT”

Finalizare curs

Examen de absolvire în prezența comisiei de examinare desemnate de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională.

Certificat obținut

Certificat de absolvire emis împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației Naționale, recunoscut oficial pe piața muncii, însoțit de un supliment descriptiv menționând competențele dobândite.

Costul programului de formare

1200
Lei+TVA

 • Tarif standard

1080
Lei+TVA

 • pentru Membrii CCI Brașov care beneficiază de o reducere de 10%

50
Lei (TVA inclus)

 • Taxă de examen

* Costul poate fi achitat în două rate

Informații suplimentare


Manuela Lăcătuș

0268 547 084 int. 135

0268 547 080 int. 135

0728 137 725

Subscribe for free resources and news updates.

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.