Lansare program – Femeia Manager 2022

Lansare program – Femeia Manager 2022

Lansare program – Femeia Manager 2022 1418 1283

Lansare program – Femeia Manager 2022

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunţă deschiderea în data de 18 august, începând cu ora 10:00, a programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM.

Obiectivul: stimularea şi sprijinirea înființării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate și conduse de către femei, îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială,

Investiţii eligibile, prevăzute în proiect:

(1) Echipamente tehnologice, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;

În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice;

(2) Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț. Valoarea activului ce urmează a fi achiziționat în cadrul Programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR, cu excepția spațiilor mobile de lucru;

(3) Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială;

(4) Pentru activitățile de rent-a-car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu sunt limitate valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate;

(5) Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale;

(6) Salariile, utilitățile (energie electrică, apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț;

– Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă valoarea acestor cheltuieli reprezintă o sumă forfetară de maximum 30.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile;

– Pentru aplicanții, care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă, valoarea acestor cheltuieli reprezintă o sumă forfetară de maximum 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile;

(7) Pachet digital (voucher de digitalizare), care poate să conțină una sau mai multe din următoarele cheltuieli eligibile: site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică,  echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete.

Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul Programului și este în valoare minimă de 25.000 lei din totalul cheltuielilor eligibile;

(8) Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanțare;

(9) Cursuri intensive de dezvoltare a abilităților antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ acționarul/ administratorul/ angajații societății aplicante, în valoare eligibilă de maximum 5.000 lei/persoană;

(10) Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;

(11) Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului Program și pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maximum 10.000 lei;

(12) Două plăcuțe informative obligatorii, sub sancțiunea neacordării AFN, în valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei din valoarea cheltuielilor eligibile;

(13) Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării proiectelor acceptate în cadrul Programului;

Codurile CAEN cu punctaj maxim sunt:

0812 Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului
1013 Fabricarea produselor din carne
1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte
1610 Taierea si rindeluirea lemnului
1721 Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton
1812 Alte activitati de tiparire
2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
2229 Fabricarea altor produse din material plastic
2363 Fabricarea betonului
2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
2562 Operatiuni de mecanica generala
2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
3109 Fabricarea de mobila
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda
6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei

 

Solicitanţi eligibili: microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii;

Cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii în cazul IMM-urilor aplicante.

Bugetul alocat: 157.624.000 lei.

Cofinanţare: minim 5%

Ajutor de minimis:

  1. a) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului:

– Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) – maximum 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;

  1. b) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului:

– Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) – maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 18 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.

Contact: Attila Szekely | Director Departament Consultanță