Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 10.08.2022 – 16.08.2022

 Ordin nr. 1314 emis de M.A.T. privind aprobarea procedurii de implementare a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM (M.O.nr. 799/11.08.2022).
 
 
 Hotărâre nr. 1006 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, cu termenele de clasificare aferente (M.O.nr. 801/12.08.2022).
 
 
 Ordin nr. 213 emis de M.A.D.R. pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea organismelor de certificare a băuturilor spirtoase şi supravegherea activităţii acestor organisme (M.O.nr. 802/12.08.2022).
 
 
 Hotărâre nr.  1012 privind aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, precum şi de către instituţiile şi structurile aflate în subordinea, coordonarea ori sub autoritatea acestuia sau de unităţile la care ministerul îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar şi termenele de păstrare aferente acestora (M.O.nr. 805/16.08.2022).
 
 
 Hotărâre nr.  1010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii „Realizare conexiune feroviară cu Aeroportul Internaţional Braşov – Ghimbav” (M.O.nr. 806/16.08.2022).
 
 
 Ordin nr. 2183 pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.196/2018 (M.O.nr. 807/16.08.2022).
 
 
Ordin nr. 1620 emis de M.D.L.P.A. pentru aprobarea procedurii de restituire de către organele fiscale locale a sumelor de bani achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022 privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancţiunilor contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România (M.O.nr. 807/16.08.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane