Oportunităţile de finanţare disponibile prin Programul Educaţie şi Ocupare 2021-2027 şi prin Programul Incluziune şi Demnitate Socială 2021-2027

Oportunităţile de finanţare disponibile prin Programul Educaţie şi Ocupare 2021-2027 şi prin Programul Incluziune şi Demnitate Socială 2021-2027

Oportunităţile de finanţare disponibile prin Programul Educaţie şi Ocupare 2021-2027 şi prin Programul Incluziune şi Demnitate Socială 2021-2027 1256 942

18 Mai 2023: Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman – Regiunea CENTRU, în colaborare  cu Camera de Comerț și Industrie Brașov, a organizat o  întâlnire cu beneficiarii publici și privați, actuali şi potenţiali, din Regiunea Centru, scopul fiind acela de a prezenta oportunităţile de finanţare disponibile prin Programul Educaţie şi Ocupare 2021-2027 şi prin Programul Incluziune şi Demnitate Socială 2021-2027.

𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐮𝐥 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚ţ𝐢𝐞 ş𝐢 𝐎𝐜𝐮𝐩𝐚𝐫𝐞 dispune de un buget total de 4,34 miliarde de euro, din care peste 1 miliard este destinat valorificării potenţialului tinerilor pe piaţa muncii. Peste 1 milion de români vor beneficia de măsurile finanţate prin acest program pentru a beneficia de educaţie, formare profesională şi acces pe piaţa muncii.
𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐮𝐥 𝐈𝐧𝐜𝐥𝐮𝐳𝐢𝐮𝐧𝐞 ş𝐢 𝐃𝐞𝐦𝐧𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥ă beneficiază de un buget total de 4,15 miliarde de euro din care cea mai mare alocare revine sprijinului acordat preşcolarilor şi elevilor, mamelor cu nou născuţi şi asigurării alimentelor de bază/mese calde pentru persoanele din grupurile defavorizate (980 milioane euro), peste 800 de milioane de euro pentru centre comunitare integrate şi dezvoltarea serviciilor sociale în mediul rural.
Mulțumim atât participanților cât și OIR PECU Centru pentru toate informațiile oferite!