Seminar : “Reguli generale de avizare a existenței cazului de forță majoră”

Seminar : “Reguli generale de avizare a existenței cazului de forță majoră”

Seminar : “Reguli generale de avizare a existenței cazului de forță majoră” 1414 1052

12 Mai 2023:  La sediul Camerei de Comerț și Industrie Brașov, a avut loc seminarul interactiv cu tema:

“Reguli generale de avizare a existenței cazului de forță majoră”.

Seminarul a fost susţinut de 𝐄𝐥𝐢𝐬𝐚𝐛𝐞𝐭𝐚 𝐏𝐞𝐫ș𝐢𝐧𝐚𝐫𝐮, director Direcția Juridică a Camerei de Comerț și Industrie a României și de 𝐀𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐆𝐫𝐨ș𝐚𝐧𝐮, director Departament Juridic-Arbitraj-Resurse Umane din cadrul Camerei de Comerț și Industrie Brașov.

𝐂𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐫ț este unica instituție din România abilitată să avizeze existența cazului de forță majoră la solicitarea scrisă a companiilor. Forța majoră atrage, după caz, încetarea de drept a valabilității contractelor semnate, dacă există imposibilitatea totală și definitivă de executare a obligațiilor asumate, respectiv suspendarea executării obligațiilor contractuale, daca există imposibilitate temporară de executare a obligațiilor. Conceptul de forță majoră este cunoscut de majoritatea sistemelor juridice, dar principiile dezvoltate în legislația națională pot implica diferențe substanțiale.
În cadrul seminarului s-au dezbătut subiecte de interes pentru toți participanții:
-Forța majoră – cadru legal;
-Avizarea cazurilor de forță majoră –competenţa exclusivă a Camerelor de Comerț
-Reguli de avizare;
-Clauza de forță majoră recomandată de CCI România;
-Forța majoră vs. Caz fortuit;
-Forța majoră vs. Impreviziune.

Mulțumim doamnei 𝐄𝐥𝐢𝐬𝐚𝐛𝐞𝐭𝐚 𝐏𝐞𝐫ș𝐢𝐧𝐚𝐫𝐮, director Direcția Juridică a Camerei de Comerț și Industrie a României și doamnei 𝐀𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐆𝐫𝐨ș𝐚𝐧𝐮, director Departament Juridic-Arbitraj-Resurse Umane din cadrul Camerei de Comerț și Industrie Brașov pentru toate informațiile furnizate dar și participanților prezenți la seminar!