ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 946 851


Camera de Comerț și Industrie Brașov anunţă publicarea OUG 112/2022 în Monitorul Oficial nr. 721 din 18 iulie, prin care se stabilesc condițiile de finanțare și grila de punctaj la măsurile de „eficiență energetică, utilizarea surselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și IMM-uri”

Obiectivul: sprijinirea mediului de afaceri pentru a dobândi independență energetică prin realizarea de economii de energie specifice clădirilor industriale/prestărilor de servicii și  construcțiilor anexe, precum și celor specifice proceselor tehnologice, cât și pentru producerea de energie verde pentru consum propriu din resurse regenerabile.

Investiţii eligibile, prevăzute în proiect:

a) Investiții în măsuri de eficiență energetică și de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri și construcțiile anexe, cu excepția clădirilor administrative sau clădirilor care nu sunt destinate activităților de producție/servicii ale întreprinderilor, prin intervenții la anvelopa clădirii, șarpante, învelitoare inclusiv măsuri de consolidare a clădirilor și construcțiilor anexe. De asemenea sunt permise intervenții la sistemele de utilități ale clădirilor, precum și achiziții de echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru producerea de energie necesare clădirilor și construcțiilor anexe. Lucrările de consolidare la clădiri și construcțiile anexe nu pot depăși 15% din valoarea totală a proiectului. Lucrările privind consolidări seismice sunt excluse de la finanțare;

b) Investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu de energie a întreprinderilor

c) Investiții în măsuri de eficiență energetică la nivelul unităților de cogenerare/trigenerare existente sau noi, inclusiv pentru lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, utilizând sursele regenerabile de energie (cu excepția biomasei) și destinate consumului propriu, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului;

d) Investiții pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră prin sisteme dedicate modernizării, monitorizării și eficientizării consumului de energie la nivelul întreprinderilor, ce vor include, în mod obligatoriu, instalarea unui sistem de management al energiei (EMS) care va asigura, la nivelul întreprinderii, o contorizare generală a consumului de energie, va realiza statistici asupra consumului, va înregistra si analiza datele centralizate, va livra un raport periodic asupra acestor date și va eficientiza consumul de energie în timp real. Achiziționarea de echipamente/utilaje/dotări specifice care fac parte din procesul de producție/servicii respectiv din activitatea economică de bază a întreprinderii este posibilă dacă prin acestea se înlocuiesc echipamente/utilaje/dotări specifice cu consum de energie sporit și prin această măsură se obține o reducere a consumului specific de energie față de consumul inițial.

Solicitanţi eligibili:
Întreprinderile mari şi IMM-urile, inclusiv microîntreprinderile.

Bugetul alocat: 350.000.000 euro

Ajutor de stat: valoarea minimă de 50.000 euro și respectiv valoarea maximă de 500.000 euro

Ajutor de minimis:  valoarea minimă de 50.000 euro și respectiv valoarea maximă de 200.000 euro.

Procedura de ofertare este concurențială, în limita bugetului alocat.

Dată estimativa de deschidere a apelului de proiecte: luna  septembrie 2022.

Contact: Attila Szekely | Director Departament Consultanță CCI Brașov

0268 547 084
attila.szekely@ccibv.ro