Programul Național de
Dezvoltare Rurală
2014-2020 

Submăsura 6.2 din cadrul PNDR 2014-2020

Solicitanții eligibili

– Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole
– Microîntreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural
– Microîntreprinderi şi întreprinderi mici noi,

Sprijinul public nerambursabil

– 50.000 de euro / proiect
70.000 euro / proiect pentru activități de producţie

Despre proiect

Oportunități de finanțare nerambursabilă pentru activitățile neagricole din zonele rurale

Camera de Comerț și Industrie Brașov vă reamintește oportunitățile de finanțări nerambursabile pentru activitățile neagricole din zona rurală. Ghidurile solicitantului publicate până în prezent sunt cele aflate în consultare publică, urmând să se publice ghidurile finale în cursul lunii septembrie 2021.
Submăsura 6.2 din cadrul PNDR 2014-2020, ”SPRIJIN PENTRU ÎNFIINŢAREA DE ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE ÎN ZONE RURALE

Perioada de depuneri în cadrul acestei SubMăsuri s-a încheiat.

Această măsură vizează

Diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spațiul rural;
Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale și de producție;
Digitalizarea activităților din mediul rural;încurajarea acțiunilor de protecție a mediului.

Solicitanții eligibili:

Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).


Sprijinul public nerambursabil

 50.000 de euro/ proiect, cu excepția activităţilor de producţie pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/ proiect.

Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro.

Pragul minim de selecție al proiectelor aferente sM 6.2 este de 15 puncte.


Domeniile de diversificare acoperite în cadrul submăsurii sunt:

• Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, inclusiv producție de combustibil din biomasă, (fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;
• Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
• Activități turistice (ex: structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local);
• Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).

Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru , capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat, corespunzătoare activităților codurilor CAEN din cererea de finanțare, sunt eligible, indiferent de natura acestora, cu excepția achiziţionării de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Împreună pentru dezvoltarea afacerii tale!

Contact


Attila Szekely

Director Departament Consultanță