Programul Comerț și Servicii 2022 – Consultare publică

Programul Comerț și Servicii 2022 – Consultare publică

Programul Comerț și Servicii 2022 – Consultare publică 1655 1232

Camera de Comerț și Industrie Brașov  vă informează cu privire la lansarea în consultare publică a procedurii de implementare aferentă programului „Comerț și Servicii”, de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT).

CINE POATE BENEFICIA DE SPRIJIN:
– Firmele înființate până la data de 31.12.2019 inclusiv (sunt excluse de la finanțare firmele înființate post 2020).
– Firmele care sunt microîntreprinderi sau întreprinderi mici și mijlocii.
– Firmele care își asumă angajarea până la plata decontului a minimum 1 angajat pe perioadă nedeterminată și program normal de 8 ore/ zi, fără să diminueze numărul efectiv al locurilor de muncă existente la data înscrierii online (locurile de muncă vor fi menținute pentru cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului).
– Firmele care nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru la momentul verificării administrative și de eligibilitate – nu sunt eligibili solicitanții cu datorii eșalonate.
– Firmele care nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 € pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică (definită conform Regulamentului UE nr 1407/2013 ) respectiv 100.000 € pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost.
– Firmele care nu se află în situația în care acționarii / asociații au avut calitatea de acționar/ asociat în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation sau Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor, respectiv schema HoReCa.

ALOCAȚIA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ PROPUSĂ
Valoarea maximă a AFN nu poate depăși suma de 300.000 lei / beneficiar (~60.000€), maximum 85% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, iar contribuția proprie trebuie să fie minimum 15% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

GRILA DE PUNCTAJ PROPUSĂ
Favorizează firmele cu angajați mulți, cu aport propriu mare la investiție și cu o pondere mare a echipamentelor tehnologice în achiziții. În ceea ce privește domeniul de activitate, sunt vizate activitățile de comerț sau servicii cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 1% conform situației ONRC.

CHELTUIELI ELIGIBILE
– Echipamente tehnologice (toate activele din categoria mijloacelor fixe grupele 2.1, 2.2, 2.3, active din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body, sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, autoturisme 100% electrice.
– Achiziționarea de spații de lucru (exclusiv spațiile de lucru care NU au destinație locativă la momentul achiziției)
– Mijloace de transport – autoturisme, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția autovehiculelor de transport rutier de mărfuri în contul terților/ contra-cost. Valoarea eligibilă este de maximum 50.000 lei, exceptând cele 100% electrice și max. 1 autoturism/ beneficiar.
– Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale.
– Salarii, utilități, servicii de contabilitate, chirii. În cazul în care beneficiarul își asumă crearea și menținerea a 1 loc de muncă valoarea acestor cheltuieli reprezintă o sumă forfetară de maximum 5.000 lei, iar în cazul în care beneficiarul își asumă crearea și menținerea a 2 locuri de muncă, valoarea acestor cheltuieli reprezintă o sumă forfetară de maximum 10.000 lei.
– Pachet digital (voucher de digitalizare) care să conțină minimum un website, magazin online, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting. Opțional și suplimentar pachetul digital poate să conțină și echipamente IT.
– Consultanță în valoare eligibilă de maximum 8000 de lei.
– Publicitatea obligatorie
– Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea implementării planurilor de afacere selectate pentru finanțare.

BUGETUL SCHEMEI DE MINIMIS ȘI VALABILITATEA ACESTEIA
Schema este valabilă de la data publicării în Monitorul Oficial al României până la data de 31.12.2027, iar plățile vor fi efectuate până la 31.12.2028.

Bugetul este de 50.000.000 lei (~170 beneficiari în anul 2022), ceea ce înseamnă o alocare financiară de aproximativ 60.000€/ beneficiar. Prin implementarea programului în perioada 2022-2027, se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 1000 de beneficiari.

Contact
Attila Szekely | Director Departamentul de Consultanță
0268 547 084
attila.szekely@ccibv.ro