Programul Microindustrializare 2022 – Consultare publică

Programul Microindustrializare 2022 – Consultare publică

Programul Microindustrializare 2022 – Consultare publică 1552 1155

Camera de Comerț și Industrie Brașov vă informează cu privire la lansarea în consultare publică a procedurii de implementare aferentă programului „Microindustrializare – Fabricat în România”, de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT).

CINE POATE BENEFICIA DE SPRIJIN:

 • Firmele înființate până la data de 31.12.2019 inclusiv (sunt excluse de la finanțare firmele înființate post 2020).
 • Firmele care își asumă angajarea până la plata decontului a minimum 1 angajat pe perioadă nedeterminată și program normal de 8 ore/ zi, fără să diminueze numărul efectiv al locurilor de muncă existente la data înscrierii online (locurile de muncă vor fi menținute pentru cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului).
 • Firmele care nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru la momentul verificării administrative și de eligibilitate – nu sunt eligibili solicitanții cu datorii eșalonate.
 • Firmele care nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 € pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică (definită conform Regulamentului UE nr 1407/2013 ) respectiv 100.000 € pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost.
 • Firmele care nu se află în situația în care acționarii / asociații au avut calitatea de acționar/ asociat în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation sau Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor, respectiv schema HoReCa.

DOMENII ELGIBILE (conform următoarelor diviziuni CAEN):

10 Industria alimentară

11 Fabricarea băturilor: eligibil doar codul CAEN
1107 – Producția de bături răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate.

13 Fabricarea produselor textile

14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

15 Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor

16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

17 Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

1811 Tipărirea ziarelor
1812 Alte activități de tipărire n.c.a

20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice, cu excepția codurilor CAEN 2011, 2051, 2053, 2059.

21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalic

24 Industria metalurgică

25 Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu excepția societăților care desfășoară activități pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului și muniției

26 Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

27 Fabricarea echipamentelor electrice

28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a

29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor

30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040

31 Fabricarea de mobilă

32 Alte activități industriale n.c.

ALOCAȚIE FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
Firmele selectate pentru finanțare vor putea obține alocații financiare de 500.000 lei (~100.000€) în condițiile în care suma reprezintă maximum 85% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului. Restul de minimum 15% (+cheltuieli neeligbile) vor reprezenta contribuția proprie a beneficiarului.

CHELTUIELI ELIGIBILE

 • Echipamente tehnologice (toate activele din categoria mijloacelor fixe grupele 2.1, 2.2, 2.3, active din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body, sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, autoturisme 100% electrice, deducere a până la 80% din costurile necesare pentru invenții)
 • Achiziționarea de spații de lucru (exclusiv spațiile de lucru care NU au destinație locativă la momentul achiziției)
 • Mijloace de transport – autoturisme, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția autovehiculelor de transport rutier de mărfuri în contul terților/ contra-cost. Valoarea eligibilă este de maximum 50.000 lei, exceptând cele 100% electrice și max. 1 autoturism/ beneficiar.
 • Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale.
 • Salarii, utilități, servicii de contabilitate, chirii
 • Pachet digital (voucher de digitalizare) care să conțină minimum un website, magazin online, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting. Opțional și suplimentar pachetul digital poate să conțină și echipamente IT.
 • Consultanță în valoare eligibilă de maximum 8000 de lei.
 • Publicitatea obligatorie
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea implementării planurilor de afacere selectate pentru finanțare.

BUGETUL SCHEMEI DE MINIMIS ȘI VALABILITATEA ACESTEIA
Schema este valabilă de la data publicării în Monitorul Oficial al României până la data de 31.12.2027, iar plățile vor fi efectuate până la 31.12.2028.

Bugetul este de 50.000.000 lei (~100 beneficiari în anul 2022). Prin implementarea programului în perioada 2022-2027, se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 500 de beneficiari.

Contact
Attila Szekely | Director Departamentul de Consultanță
0268 547 084
attila.szekely@ccibv.ro