PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTAREA PRODUCȚIEI INTERNE DE PRODUSE ȘI MATERIALE DE CONSTRUCȚII CONSTRUCTPLUS

PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTAREA PRODUCȚIEI INTERNE DE PRODUSE ȘI MATERIALE DE CONSTRUCȚII CONSTRUCTPLUS

PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTAREA PRODUCȚIEI INTERNE DE PRODUSE ȘI MATERIALE DE CONSTRUCȚII CONSTRUCTPLUS 1305 978


Camera de Comerț și Industrie Brașov informează că, începând cu data de 15 februarie 2024, se dă startul perioadei în care se pot depune cereri de finanțare în cadrul programului CONSTRUCTPLUS, iar această oportunitate va fi disponibilă până la data de 15 martie 2024. Durata totală a sesiunii este de 30 de zile calendaristice.

Scopul programului:

Scopul acestui program constă în acordarea sprijinului financiar pentru investițiile private destinate înființării sau extinderii capacităților de producție în domeniul produselor și materialelor de construcție. Acest program are caracter multianual, acoperind perioada de implementare 2023-2026.

Beneficiarii programului:

Pot beneficia de acest program atât întreprinderile nou-înființate cât și cele aflate în activitate, indiferent de mărime, fie că sunt IMM-uri sau întreprinderi mari, cu personalitate juridică. Acestea trebuie să fie înregistrate în scop fiscal conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu toate modificările și completările ulterioare.

Cheltuieli eligibile:

Cheltuielile eligibile includ costurile asociate cu realizarea sau achiziționarea, după caz, a activelor corporale și necorporale, precum și cheltuielile legate de închirierea construcțiilor, terenurilor, instalațiilor sau utilajelor, care sunt calculate fără taxa pe valoarea adăugată.

Activele care pot fi incluse sau excluse din planul de investiții trebuie să fie deținute exclusiv de beneficiarul programului în timpul implementării și menținerii investiției, cu excepția construcțiilor și terenurilor care sunt închiriate.

Valoarea achiziției terenului nu trebuie să depășească 10% din valoarea totală a investiției.

Bugetul:

Bugetul total alocat Programului este de 596 milioane euro pentru toată perioada de implementare, defalcate astfel:

  • Credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pe perioada 2023 – 2026;
  • Credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2024 – 2029.
  • Bugetul alocat pentru anul 2024 este de aproximativ 149 milioane euro.
  • Se încurajează investiții între 5 milioane euro și peste 40 milioane euro cu cofinanțare între 40 și 60%

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 20 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.


Persoana de contact:
Attila Szekely | Director Departamentul de Consultanță
E-mail : attila.szekely@ccibv.ro
Telefon 0268 547 084