Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 11.01.2024– 16.01.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 11.01.2024– 16.01.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 11.01.2024– 16.01.2024 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 11.01.2024– 16.01.2024

● Hotărâre nr. 5 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate (M.O. nr. 23/11.01.2024)
 
● Lege nr. 15 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 (M.O. nr. 25/11.01.2024)
 
● Ordin nr. 2079 emis de A.N.A.F. privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal (M.O. nr. 27/12.01.2024)
 
● Ordin nr. 52 emis de M.F. privind reglementarea unor aspecte referitoare la raportarea anumitor informaţii financiare şi nefinanciare (M.O. nr. 27/12.01.2024)
 
● Lege nr. 17 pentru modificarea și completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M.O. nr. 36/16.01.2024)
 
● Hotărâre nr. 27 privind aprobarea Ghidului solicitantului aferent schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2023 pentru aprobarea și finanțarea Programului național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții (M.O. nr. 38/16.01.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane