PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTAREA PRODUCȚIEI INTERNE DE PRODUSE ȘI MATERIALE DE CONSTRUCȚII

PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTAREA PRODUCȚIEI INTERNE DE PRODUSE ȘI MATERIALE DE CONSTRUCȚII

PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTAREA PRODUCȚIEI INTERNE DE PRODUSE ȘI MATERIALE DE CONSTRUCȚII 945 711

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță că din data de 10 iulie 2023 a fost aprobată schema de ajutor de stat pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții, care are ca scop implementarea unui program de sprijin pentru acest sector.

Dispoziții generale:
Schema de ajutor de stat vizează susținerea financiară a investițiilor private pentru înființarea și/sau dezvoltarea capacităților de producție pentru produse și materiale de construcții. Finanțarea va contribui la echilibrarea balanței comerciale și la dezvoltarea de noi capacități de producție în zonele defavorizate. Este sprijinită, totodată, achiziția de licențe și de brevete, fiind stimulată proprietatea intelectuală, astfel încât constructorii români să fie mai implicați în partea de cercetare-dezvoltare pe materiale noi, cu un ciclu de producție integrat în economia circulară, materiale verzi, sustenabile conform cu noile cerințe ale Comisiei Europene.

Beneficiarii și criterii de eligibilitate:
Pot beneficia de ajutor de stat în baza Programului, întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, următoarele criterii de eligibilitate:

  • sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990;
  • realizează o investiție inițială în România;
  • nu intră în categoria “întreprinderi în dificultate”;
  • nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii.

Eligibilitate:
Beneficiarii trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile eligibile totale ale proiectului de investiție, din resurse proprii, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

Durata, bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari:
Schema este multianuală, iar acordarea ajutoarelor de stat se realizează cu încadrarea în creditele de angajament pentru perioada 2023-2026 și creditele bugetare pentru perioada 2024 – 2026, aprobate prin legile bugetare anuale. Bugetul alocat pentru anul 2023 este de aproximativ 150 de milioane de euro. Ajutorul financiar va fi acordat pentru investiții inițiale și pentru investiții inițiale pentru o nouă activitate economică.

Susținerea financiară a tipurilor de investiții menționate anterior constă în acordarea de ajutor regional nerambursabil, în valoare de maximum 50 milioane euro, reprezentând 75% din valoarea investiției, în acord cu Harta Regională a României (intensitatea maximă a ajutorului de stat pe județe).

Coduri CAEN eligibile:
1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;
2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
2312 – Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;
2331 – Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică;
2332 – Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă;
2342 – Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică;
2351 – Fabricarea cimentului;
2352 – Fabricarea varului și ipsosului;
2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
2362 –  Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;
2363 – Fabricarea betonului;
2364 – Fabricarea mortarului;
2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
2370 – Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;
2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.;
2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal;
2732 – Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice

Intensitatea maximă a ajutorului de stat pentru regiunea Centru:

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 18 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.

Contact: Attila Szekely | Director Departamentul de Consultanță
E-mail : attila.szekely@ccibv.ro
Telefon 0268 547 084