Programul Regional Centru 2021-2027 „O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă”

Programul Regional Centru 2021-2027 „O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă”

Programul Regional Centru 2021-2027 „O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă” 1482 1184

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță lansarea în consultare publică a Ghidul Solicitantului aferent Programului Regional Centru 2021-2027 O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă” – Acțiunea 4 „Creșterea IMM prin investiții, modernizare industrială, avans tehnologic și o economie sustenabilă”, Intervenția 1.4.2 „Scale-up pentru start-up-uri și microîntreprinderi”.

Solicitanții eligibili:

  • societățile care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, inclusiv a microîntreprinderilor nou înființate (start up), în sensul Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare sunt înregistrate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de  27.607.118 euro, din care 23.466.050 euro sprijin FEDR și 4.141.068 euro finanțare de la bugetul de stat.

Valoarea finanțării nerambursabile aferente proiectului:

  • Valoare minimă a finanțării nerambursabile solicitate: 25.000 euro
  • Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate: 200.000 euro
  • Start-up-uri: valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate : 100.000 euro.

 Tipul apelului:
Apelul de proiecte este de tip competitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

 Tipuri de investiții eligibile:

  • Construcția, extinderea sau modernizarea spațiilor de producție sau prestare de servicii;
  • Dotarea cu echipamente, tehnologii, utilaje, inclusiv tehnologii inovative, și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente, în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice ale microîntreprinderilor;
  • Integrarea de noi tehnologii în procesele de producție precum și tehnologii în procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor;
  • Integrarea de noi tehnologii în scopul îmbunătățirii serviciilor.

 Observațiile și propunerile pot fi formulate prin completarea documentului Tabelul de observații și propuneri(disponibil pe site-ul www.adrcentru.ro) și transmiterea acestuia prin e-mail, la adresa helpdesk@adrcentru.ro, până la data de 02.08.2023.

 Sprijinul public:
Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maxim 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis.
Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minim 10% din valoarea eligibilă a investiției.
 Zona vizată de prezentul apel de proiecte trebuie să fie situată în Regiunea Centru, România (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu), în mediul urban.

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 18 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.

Contact: Attila Szekely | Director Departamentul de Consultanță
E-mail : attila.szekely@ccibv.ro
Telefon 0268 547 084