Programul Regional Centru 2021-2027, ”O regiune digitală”, Acțiunea 2.2

Programul Regional Centru 2021-2027, ”O regiune digitală”, Acțiunea 2.2

Programul Regional Centru 2021-2027, ”O regiune digitală”, Acțiunea 2.2 1253 939

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță lansarea spre consultare publică a ghidului solicitantului aferent Programului Regional Centru 2021-2027, ”O regiune digitală”, Acțiunea 2.2 „Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă”.

Scopul apelului este creșterea gradului de digitalizare al IMM-urilor din Regiunea Centru, cu activitate economică în alte sectoare decât TIC.

Solicitanți eligibili:
Societate sau societate cooperativă care, în conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, se încadrează în categoria:

  • microîntreprinderilor din mediul urban – au mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
  • întreprinderilor mici din mediul urban și rural – au între 10 și mai puțin de 50 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
  • întreprinderilor mijlocii din mediul urban și rural – au între 50 și mai puțin de 250 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 32.014.709 euro, din care 27.212.503 euro sprijin FEDR și 4.802.206 euro finanțare de la bugetul de stat.

Valoarea eligibilă a proiectului:
• Valoarea eligibilă minimă: 20.000 euro;
• Valoarea eligibilă maximă: 300.000 euro.

Tipuri de investiții eligibile:
• Adoptarea tehnologiilor digitale pentru a îmbunătăți procesele interne ale companiei: gestiunea materii prime pentru producție, a producției în sine, creșterea calității serviciilor oferite și a interacțiunii cu clienții, inclusiv simplificarea și eficientizarea activităților logistice prin produse și sisteme specializate de la sisteme de gestiune și analiză a datelor (de ex. RPA, CRM, PLM, ERP etc.), produse și sisteme VR/AR, până la colectarea datelor prin IoT și utilizarea acestor date în linii de producție automatizate, inclusiv soluții particularizate pentru probleme sau nișe specifice;Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții;
• Dezvoltarea soluțiilor ce includ inteligențe artificiale simple (ex. algoritmi cu răspunsuri previzibile: Reactive AI – filtre spam, motoare de recomandări inclusiv motoare integrate în chat bots) și a celor bazate pe inteligențe complexe (ex. algoritmi cu memorie limitată: automatizarea vehiculelor, text-to-image, sisteme “chat bots” complexe cu memorie limitată) și dezvoltare tehnologiilor AI de ultimă generație pentru soluții inovative (Theory of Mind AI);
• Dezvoltarea comunicării digitale cu furnizorii/clienții, (de ex. sisteme de e-facturare, sisteme pentru circuit digitalizat de comandă, etc.);
• Instruirea în vederea utilizării instrumentelor digitale achiziționate.

Observațiile și propunerile pot fi formulate și transmise prin e-mail, la adresa programe@adrcentru.ro, până la data de 08.05.2023.

Sprijinul public:
Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maxim 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis.
Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minim 10% din valoarea eligibilă a investiției.

Solicitanții de finanţare vor respecta intensitatea maximă admisă conform ratelor de cofinanţare aplicabile cheltuielilor eligibile după cum urmează:

Pragul minim de selecție al proiectelor aferente Acțiunii 2.2 este de 50 puncte.

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 20 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.

Contact: Attila Szekely | Director Departamentul de Consultanță
0268 547 084
attila.szekely@ccibv.ro