Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 12.04.2023 – 19.04.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 12.04.2023 – 19.04.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 12.04.2023 – 19.04.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

12.04.2023 – 19.04.2023

● Lege nr. 86 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (M.O. nr. 310/12.04.2023)
 
Lege nr. 88 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 310/12.04.2023)
 
Ordin nr. 625 emis de M.D.L.A.P. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe (M.O. nr. 314/13.04.2023)
 
Ordin nr. 1320/227 emis de M.S si C.N.A.S. pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017 (M.O. nr. 316/13.04.2023)
 
O.U.G. nr. 23 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021 – 2027(M.O. nr. 319/13.04.2023)
 
Lege nr. 102 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum şi pentru completarea art. 64 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (M.O. nr. 322/18.04.2023)
 
Ordin nr. 146 emis de M.D.A.R.  privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare – dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2023 – 2026, „Agricultură şi Dezvoltare Rurală – ADER 2026” (M.O. nr. 322/18.04.2023).

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane