Programul Regional Centru 2021-2027 Scale up pentru start-up-uri și microîntreprinderi

Programul Regional Centru 2021-2027 Scale up pentru start-up-uri și microîntreprinderi

Programul Regional Centru 2021-2027 Scale up pentru start-up-uri și microîntreprinderi 937 712


Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță deschiderea, în primul trimestru al anului 2024,  apelului de proiecte aferent PR Centru 2021-2027 
 ”O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă”, Intervenția 1.4.2 „Scale up pentru start-up-uri și întreprinderi”

Detaliile programului:
Scopul acestui program este susținerea creșterii accelerate a microîntreprinderilor și a start-up-urilor, inclusiv firme nou-înființate care își desfășoară activitatea în mediul urban.
Obiectivul specific al acestui apel este acela de a finanța investițiile în active corporale și necorporale, în vederea creșterii productivității și a capacității de producție și prestare de servicii, pentru a stimula potențialul inovativ și a crește gradul de competitivitate al microîntreprinderilor și start-up-urilor din Regiunea Centru.

Solicitanți eligibili:
Solicitanții prezentului apel de proiecte sunt microîntreprinderile, inclusiv microîntreprinderile de tip start-up.
Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 27.607.118 euro.

Valoarea finanțării nerambursabile aferente proiectului:
• Valoare minimă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 25.000 euro;
• Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 200.000 euro.
• Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate pentru start-up-uri: 100.000 euro

Sprijinul public nerambursabil:
Contribuția PR Centru la finanțare este de maxim 90% din valoarea eligibilă.
Contribuția proprie a beneficiarului este de minim 10% din valoarea elibilă.

Pragul de calitate minim este de 50 de puncte.
Proiectele care au mai puțin de 50 de puncte sunt declarate respinse.
Cererile de finanțare depuse în prima lună vor fi direct contractate dacă au obținut cel puțin 90 de puncte.

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 20 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.


Persoana de contact:
Attila Szekely | Director Departamentul de Consultanță
E-mail : attila.szekely@ccibv.ro
Telefon 0268 547 084