Programul Regional Centru 2021-2027 – Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă

Programul Regional Centru 2021-2027 – Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă

Programul Regional Centru 2021-2027 – Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă 1885 1416


Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță lansarea apelului de proiecte aferent PR Centru 2021-2027
”Acțiunea 2.2 – Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă”.

Detalii despre apel:
Alocarea financiară este de 32.014.709 euro.
27.212.503 euro sunt oferiți sprijin de către FEDR și 4.802.206 euro de la bugetul de stat.
Valoarea eligibilă minimă a proiectului este de 15.000 euro.
Valoarea eligibilă maximă a proiectului este de 200.000 euro.

Tipul apelului este unul competitiv cu termen limită de depunere.
Perioada de depunere a proiectelor este 15.12.2023 ora 12:00 – 15.05.2023 ora 12:00.

Solicitanți eligibili:
Societățile sau societățile cooperative care, în conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, se încadrează în categoria:
microîntreprinderilor din mediul urban – au mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
întreprinderilor mici din mediul urban și rural – au între 10 și mai puțin de 50 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
întreprinderilor mijlocii din mediul urban și rural – au între 50 și mai puțin de 250 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

Investiții eligibile:
• Adoptarea tehnologiilor digitale;
• Dezvoltarea soluțiilor ce includ inteligențe artificiale simple;
• Dezvoltarea comunicării digitale cu furnizorii și clienții;
• Instruirea în vederea utilizării instrumentelor digitale achiziționate;

Sprijinul public nerambursabil:
Ajutorul de minimis este de maxim 90% din valoarea investiției.
Contribuția solicitantului la finanțarea investiției va fi de minim 10% din valoarea eligibilă. Valoarea eligibilă reprezintă suma cheltuielilor eligibile incluse în cadrul proiectului.

Cererile de finanțare depuse în primele două luni vor fi direct contractate dacă au obținut cel puțin 90 de puncte.

Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor cuprinse între 50 și 89 de puncte, vor fi menținute în competiție cu proiectele pentru lunile următoare.

Proiectele care obțin un punctaj mai mic de 50 de puncte sunt declarate respinse.

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 20 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.


Persoana de contact:
Attila Szekely | Director Departamentul de Consultanță
E-mail : attila.szekely@ccibv.ro
Telefon 0268 547 084