SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU SECTORUL CULTURAL INDEPENDENT

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU SECTORUL CULTURAL INDEPENDENT

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU SECTORUL CULTURAL INDEPENDENT 1906 1419

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunţă lansarea spre consultare a Schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent, a cărui furnizor şi administrator este Ministerul Culturii.

Obiectivul schemei:
Susținerea beneficiarilor a căror activitate a fost afectată negativ de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Solicitanții eligibili:
(a) societăți înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
(b) organizații neguvernamentale, constituite în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații) sau a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare și desfășoară activități conform următoarelor coduri CAEN:

18. TIPĂRIRE ȘI REPRODUCEREA PE SUPORȚI A ÎNREGISTRĂRILOR

1820 Reproducerea înregistrărilor

47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR

4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate

58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE

5811 Activități de editare a cărților

59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME
DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ

5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
5912 Activități de post-producție cinematografica, video si de programe de televiziune
5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune
5914 Proiecția de filme cinematografice
5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE

7420 Activități fotografice

82. ACTIVITĂȚI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR

8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

85. ÎNVĂȚĂMÂNT

8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)

90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ

Cheltuieli eligibile:
(a) obligaţiile fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, existente la momentul acordării grantului, care vor fi achitate cu prioritate.
(b) obligaţii fiscale şi alte creanţe bugetare care se înregistrează la plată după data acordării ajutorului de minimis şi până la expirarea perioadei de 6 luni.
(c) orice cheltuieli efectuate și înregistrate în contabilitatea beneficiarului;

 Bugetul schemei:
(1) Bugetul Schemei este 140.000.000 lei
(2) Dacă valoarea însumată a cererilor de finanţare aprobate depăşeşte valoarea bugetului aprobat al Schemei, plata către fiecare beneficiar se va face proporțional, prin aplicarea la suma solicitată a procentului rezultat din raportarea bugetului Schemei la valoarea totală a cererilor aprobate.

Beneficiarii schemei de ajutor de minimis prevăzuți de prezenta ordonanţă de urgenţă au obligaţia menţinerii activităţii pentru care au obţinut finanţare pentru cel puţin 6 luni. Perioada de suspendare ori întrerupere a activităţii comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 6 luni.

Contact
Attila Szekely | Director Departamentul de Consultanță
0268 547 084
attila.szekely@ccibv.ro