CONVOCATOR – ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BRAȘOV

CONVOCATOR – ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BRAȘOV

CONVOCATOR – ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BRAȘOV 1904 1417

CONVOCATOR

 

CAMERA DE COMERŢ Şl INDUSTRIE BRAŞOV, prin preşedinte Silviu COSTEA, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR CAMEREI, în data de 19.04.2022, ora 11:00, la sediul organizaţiei din Braşov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 18-20, bl. 1K, sc. C-D, jud. Braşov.

Neîndeplinirea condiţiilor statutare de prezenţă a jumătate plus unu din numărul membrilor, va conduce în mod automat, la reprogramarea Adunării Generale pentru data de 20.04.2022, ora 11:00, la aceeaşi adresă.

ORDINEA DE ZI a Adunării generale este următoarea:

 1. Raport de activitate al Colegiului de conducere pentru anul 2021;
 2. Raport privind execuţia financiară a anului 2021;
 3. Raport al auditorului financiar;
 4. Proiect conţinând obiectivele specifice pentru anul 2022;
 5. Proiect de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022;
 6. Proiect privind programul de investiţii pentru anul 2022;
 7. Taxa de înscriere şi cotizaţia de membru pentru anul 2022;
 8. Validarea auditorului financiar;
 9. Alegerea membrilor Colegiului de conducere;
 10. Alegerea Preşedintelui;
 11. Diverse.

Materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii Adunării Generale, precum şi formularele de înscriere pentru a candida la funcţia de membru al Colegiului de conducere şi la funcția de Preşedinte al Camerei de Comerț și Industrie Braşov, sunt la dispoziţia membrilor la sediul organizaţiei şi la adresa web: www.ccibv.ro,  astfel:

Pentru informaţii suplimentare, ne puteţi contacta la telefon 0268.547.071.