Studiu privind aspecte legate de prevenirea și combaterea corupției în instituțiile publice

Studiu privind aspecte legate de prevenirea și combaterea corupției în instituțiile publice

Studiu privind aspecte legate de prevenirea și combaterea corupției în instituțiile publice 945 709

Camera de comerț și Industrie Brașov sustine Consiliul Județean Brașov  în derularea  proiectul „Mecanisme eficiente  în vederea prevenirii corupției în administrația Județului Brașov”, cod SIPOCA 1128 și cod MySMIS 2014+ 152068.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. În cadrul acestui proiect  se realizează un studiu care vizează aspecte legate de percepția cetățenilor despre fenomenul corupției în instituțiile publice,  aspecte  legate de prevenirea și combaterea corupției și  modul în care s-a desfășurat interacțiunea cu cetățenii în timpul solicitării serviciilor publice. Acest studiu este realizat sub egida Universității Transilvania din Brașov.

Dacă doriți să participați la acest studiu, vă rugăm  să răspundeți  la întrebările cuprinse în chestionarul de mai jos, pe durata a maxim 15 minute.

Consiliul Județean își asumă întreaga responsabilitate pentru protejarea datelor personale, pentru asigurarea anonimatului și a confidențialității (nu se colectează adrese de e-mail sau alte date prin care ați putea fi identificați). 

Fiecare participant are dreptul să se retragă în orice moment. Participarea la studiu este voluntară. Dacă doriți să participați la acest studiu, vă rugăm  să răspundeți  la întrebările cuprinse în chestionarul de mai jos, pe durata a maxim 15 minute

Contact: Lector dr. Luiza Meseșan Schmitz

luiza.mesesan@unitbv.ro