Evenimente viitoare

CONVOCATOR – ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BRAȘOV

CONVOCATOR – ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BRAȘOV 2560 1924

CAMERA DE COMERŢ Şl INDUSTRIE BRAŞOV, prin preşedinte Silviu COSTEA, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR CAMEREI, în data de 22.04.2024, ora 13.00, la sediul organizaţiei din Braşov, str. M. Kogălniceanu, nr. 18-20, bl. 1K, sc. C-D, jud. Braşov. Neîndeplinirea condiţiilor statutare de prezenţă a jumătate plus unu dintre membri, va conduce, în mod automat, la reprogramarea ADUNARII GENERALE ORDINARE A MEMBRILOR CAMEREI pentru data de 23.04.2024, ora 13.00, la aceeaşi adresă.

ORDINEA DE ZI a Adunării generale este următoarea:

1.Raport de activitate pentru anul 2023;
2.Raport privind execuţia financiară a anului 2023;
3.Raport al firmei de audit;
4.Proiect conţinând obiectivele specifice pentru anul 2024;
5.Proiect de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024;
6.Proiect privind programul de investiţii pentru anul 2024;
7.Taxa de înscriere şi cotizaţia de membru pentru anul 2024;
8.Diverse.

Materialele care urmează a fi supuse dezbaterii Adunării, vor fi la dispoziţia membrilor la sediul organizaţiei şi la adresa web: www.ccibv.ro, începând cu data de 12.04.2024.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 0268-547084.

Workshop: Accesare fonduri nerambursabile și finanțare proiecte

Workshop: Accesare fonduri nerambursabile și finanțare proiecte 944 708
Vă invităm să participați în data de 24 aprilie 2024  la un workshop GRATUIT dedicat finanțării proiectelor prin fonduri nerambursabile, organizat de Camera de Comert și Industrie Brașov în parteneriat cu BRD Groupe Societe Generale:
 

Accesare fonduri nerambursabile și finanțare proiecte

Evenimentul se adresează tuturor antreprenorilor, managerilor, leaderilor, freelancerilor, intraprenorilor care își doresc să înțeleagă și să acceseze finanțările nerambursabile pentru întreprinderile lor.

În cadrul workshopului vor fi prezenți speakeri cu experiență în accesarea și implementarea fondurilor nerambursabile care vă vor ajuta să înțelegeți și să dezvoltați astfel de proiecte.

Punctele de discuție:
1. Introducere – prezentarea serviciilor și a activității de consultanță oferite de Camera de Comerț și Industrie Brașov;
2. Prezentare fonduri nerambursabile: categorii de finanțări (guvernamentale și europene), scopul acestora, condiții generale de accesare, analiză ghiduri; Rolul consultanților în accesarea fondurilor nerambursabile;
3. ABC privind accesarea, implementarea și sustenabilitatea unui program nerambursabil; Riscurile și obligațiile ce decurg din accesarea fondurilor nerambursabile;
4. BRD – partenerul tău în implementarea proiectelor cu fondurilor nerambursabile
5. Prezentare succintă a activității de înființare și modificare a actelor constitutive ale unei societăți, pentru persoanele interesate de accesarea fondurilor nerambursabile și totodată, clarificarea anumitor aspecte juridice de interes pentru participanți;
6. Sesiune de întrebări și răspunsuri.

Toate informațiile vor fi prezentate pentru sectorul economic privat (microîntreprinderi, IMM și întreprinderi mari).

Eveniment susținut de: Cosmin Roșia-Micu -CCI Brașov, Attila Szekely-CCI Brașov, Alina Groșanu – CCI Brașov, Codruța Ghișoiu -BRD, Mădălin Țintea – CCI Brașov, Cynthia Incze-CCI Brașov

Înregistrarea participării se face accesând butonul de mai jos.

Termen de confirmare a participării: 19 aprilie 2024

Data: 24 aprilie 2024; ora: 14,00; locația: sediul CCI Brașov, strada Mihail Kogălniceanu 18-20, Sala Expo 1, Brașov

Contact

Afrodita Mălureanu – Departament Marketing&PR

afrodita.malureanu@ccibv.ro

0728 137 733