CONVOCATOR – ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BRAȘOV

CONVOCATOR – ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BRAȘOV

CONVOCATOR – ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BRAȘOV 2560 1924

CAMERA DE COMERŢ Şl INDUSTRIE BRAŞOV, prin preşedinte Silviu COSTEA, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR CAMEREI, în data de 22.04.2024, ora 13.00, la sediul organizaţiei din Braşov, str. M. Kogălniceanu, nr. 18-20, bl. 1K, sc. C-D, jud. Braşov. Neîndeplinirea condiţiilor statutare de prezenţă a jumătate plus unu dintre membri, va conduce, în mod automat, la reprogramarea ADUNARII GENERALE ORDINARE A MEMBRILOR CAMEREI pentru data de 23.04.2024, ora 13.00, la aceeaşi adresă.

ORDINEA DE ZI a Adunării generale este următoarea:

1.Raport de activitate pentru anul 2023;
2.Raport privind execuţia financiară a anului 2023;
3.Raport al firmei de audit;
4.Proiect conţinând obiectivele specifice pentru anul 2024;
5.Proiect de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024;
6.Proiect privind programul de investiţii pentru anul 2024;
7.Taxa de înscriere şi cotizaţia de membru pentru anul 2024;
8.Diverse.

Materialele care urmează a fi supuse dezbaterii Adunării, vor fi la dispoziţia membrilor la sediul organizaţiei şi la adresa web: www.ccibv.ro, începând cu data de 12.04.2024.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 0268-547084.