Business

PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTAREA PRODUCȚIEI INTERNE DE PRODUSE ȘI MATERIALE DE CONSTRUCȚII

PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTAREA PRODUCȚIEI INTERNE DE PRODUSE ȘI MATERIALE DE CONSTRUCȚII 945 711

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță că din data de 10 iulie 2023 a fost aprobată schema de ajutor de stat pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții, care are ca scop implementarea unui program de sprijin pentru acest sector.

Dispoziții generale:
Schema de ajutor de stat vizează susținerea financiară a investițiilor private pentru înființarea și/sau dezvoltarea capacităților de producție pentru produse și materiale de construcții. Finanțarea va contribui la echilibrarea balanței comerciale și la dezvoltarea de noi capacități de producție în zonele defavorizate. Este sprijinită, totodată, achiziția de licențe și de brevete, fiind stimulată proprietatea intelectuală, astfel încât constructorii români să fie mai implicați în partea de cercetare-dezvoltare pe materiale noi, cu un ciclu de producție integrat în economia circulară, materiale verzi, sustenabile conform cu noile cerințe ale Comisiei Europene.

Beneficiarii și criterii de eligibilitate:
Pot beneficia de ajutor de stat în baza Programului, întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, următoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990;
 • realizează o investiție inițială în România;
 • nu intră în categoria “întreprinderi în dificultate”;
 • nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii.

Eligibilitate:
Beneficiarii trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile eligibile totale ale proiectului de investiție, din resurse proprii, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

Durata, bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari:
Schema este multianuală, iar acordarea ajutoarelor de stat se realizează cu încadrarea în creditele de angajament pentru perioada 2023-2026 și creditele bugetare pentru perioada 2024 – 2026, aprobate prin legile bugetare anuale. Bugetul alocat pentru anul 2023 este de aproximativ 150 de milioane de euro. Ajutorul financiar va fi acordat pentru investiții inițiale și pentru investiții inițiale pentru o nouă activitate economică.

Susținerea financiară a tipurilor de investiții menționate anterior constă în acordarea de ajutor regional nerambursabil, în valoare de maximum 50 milioane euro, reprezentând 75% din valoarea investiției, în acord cu Harta Regională a României (intensitatea maximă a ajutorului de stat pe județe).

Coduri CAEN eligibile:
1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;
2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
2312 – Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;
2331 – Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică;
2332 – Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă;
2342 – Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică;
2351 – Fabricarea cimentului;
2352 – Fabricarea varului și ipsosului;
2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
2362 –  Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;
2363 – Fabricarea betonului;
2364 – Fabricarea mortarului;
2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
2370 – Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;
2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.;
2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal;
2732 – Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice

Intensitatea maximă a ajutorului de stat pentru regiunea Centru:

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 18 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.

Contact: Attila Szekely | Director Departamentul de Consultanță
E-mail : attila.szekely@ccibv.ro
Telefon 0268 547 084

Curs : “Comunicare și Relații”

Curs : “Comunicare și Relații” 1200 1000

În data de 08.08.2023  Camera de Comerț și Industrie Brașov organizează cursul:

”Comunicare și Relații.”

Acest curs aduce în prim plan o altă perspectivă din care poate fi privită și folosită comunicarea: un instrument puternic și un dar extraordinar care poate face cu adevărat o diferență în viața ta dar și a oamenilor cu care relaționezi.

În acest curs vor fi abordate și rezolvate cele mai des întâlnite constrângeri în comunicare: teama de a fi înțeles greșit, teama de a nu fi refuzat, teama de a comunica exact ce dorești pentru a nu fi judecat, teama de a pierde admirația celorlalți.

În timpul pe care îl vom petrece împreună vom face o călătorie în cunoaștere în care vei:

 • Descoperi abilitatea de a comunica și de a rezolva orice conflict;
 • Descoperi bariera cea mai importanta care te oprește să comunici și să stabilești relații funcționale;
 • Descoperi posibilitatea de a comunica eficient în orice conversație indiferent de conținutul conversației;
 • Descoperi posibilitatea de a fi liber să fii tu însuți în comunicarea cu oamenii din toate categoriile sociale;
 • Descoperi care sunt instrumentele de care te poți folosi în comunicarea cu oamenii indiferent de context.

Data: 08 august 2023; Interval orar:  09,00-15,00; Locația: sediul Camerei de Comert și Industrie Brașov

Tarif:  540  lei ( tva inclus)

Membrii CCI Brașov beneficiază de o reducere de:  10%

Persoană de contact: Cristina SÎRBU
e-mail: cristina.sirbu@ccibv.ro

Curs online : “Consilier dezvoltare personală”

Curs online : “Consilier dezvoltare personală” 566 445

În perioada 15.09.2023- 15.10.2023 Camera de Comerț și Industrie Brașov organizează cursul online:

“Consilier dezvoltare personală”

Dacă ești pasionat și vrei să lucrezi cu oamenii sau lucrezi deja într-un domeniu care presupune comunicarea și relaționarea cu oamenii atunci ești la un click distanță de a deveni specialist.
Cursul de “ Consilier dezvoltare personală” îți conferă recunoașterea profesională la nivel european pe baza certificării obținute.

La finalul acestui curs Consilier Dezvoltare Personală – curs ONLINE acreditat ANC vei obtine următoarele competențe:
• Organizarea propriei activităţi
• Dezvoltarea carierei
• Crearea spaţiului de interacţiune cu persoanele consiliate
• Investigarea situaţiilor problemă
• Explorarea soluţiilor potenţiale ale situaţiilor problemă
• Consilierea privind modalităţi de dezvoltare personală

Cursul va fi susținut de Antonela Coroamă formator cu specializări în psihologie și fondator al Asociației Învățăm Viața, având o experiență de peste 25 ani de lucru cu oamenii.

Detalii curs online “Consilier Dezvoltare Personală”:

Durata: 60 ore; Perioada: 15 septembrie 2023 – 15 octombrie 2023

ziua de vineri: 18,00 – 22,00; week-end-uri alternative sâmbătă și duminică: 09,00 – 17,00

Tarif:  2800 lei ( tva inclus)

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:
– copie CI;
– copie certificat de naștere;
– copie certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
– copie diplomă de licență;
– cerere școlarizare și examinare;
– contract de școlarizare (ultimele două, puse la dispoziția cursanților, de către organizator).

• Înscrierile se fac prin completarea formularului de confirmare click AICI.
• Cursul se va desfășura online pe platforma ZOOM Conform programului anunțat.
Termen maxim pentru înscriere 05.09.2023

Persoană de contact: Cristina SÎRBU
e-mail: cristina.sirbu@ccibv.ro

ORDONANȚA DE URGENȚĂ PRIVIND PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE ȘI SUSȚINERE A INDUSTRIEI ALIMENTARE INVESTALIM

ORDONANȚA DE URGENȚĂ PRIVIND PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE ȘI SUSȚINERE A INDUSTRIEI ALIMENTARE INVESTALIM 1476 1182

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță că în data de 30 iunie 2023 a fost aprobată schema de ajutor de stat pentru aplicarea programului național multianual de dezvoltare și modernizare a industriei alimentare, INVESTALIM, aferent perioadei 2023-2026, având ca obiectiv susținerea financiară în vederea stimulării producției interne de bunuri alimentare.

Având în vedere importanța deosebită a sectorului industriei alimentare în economia României în vederea asigurării securității alimentare precum și a creșterii economice sustenabile, sprijinirea sectorului industriei alimentare reprezintă o prioritate națională și a programului economic, în condițiile în care producătorii și procesatorii reprezintă un factor de importanță strategică pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă.

Dispoziții generale:

Programul național de dezvoltare și modernizare a industriei alimentare INVESTALIM, are ca obiectiv susținerea financiară a investițiilor în sectoarele de activitate, care se regăsesc mai jos, în vederea stimulării producției interne de bunuri alimentare.

Beneficiari și criterii de eligibilitate:

Pot beneficia de ajutor de stat în baza Programului întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, următoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990;
 • realizează o investiție inițială în România;
 • nu intră în categoria “întreprinderi în dificultate”;
 • nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii.

Costuri eligibile:

Investiţiile realizate de beneficiari în cadrul Programului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

 • să aibă o valoare totală, fără TVA, de minimul 2.500.000 lei, respective echivalentul a 500.000 euro;
 • să îşi demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia;
 • să îndeplinească indicatorii cantitativi şi calitativi stabiliți prin Procedura privind implementarea Programului;
 • să genereze contribuţii la dezvoltarea regională, prin plata de taxe şi impozite la bugetul consolidat al statului şi la bugetele locale, pentru perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia;
 • să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin antrenarea şi a altor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii.

Beneficiarii ajutorului de stat în cadrul Programului trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile totale ale proiectului de investiție, din resurse proprii, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

Întreprinderea are obligaţia de a menţine în stare de funcţionare investiţia iniţială realizată, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării acesteia.

Durata, bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari:

Programul aprobat prin prezenta ordonanță de urgență este un program multianual, respectiv pentru perioada 2023-2026 și este gestionat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2026, cu respectarea legislaţiei europene în domeniul ajutorului de stat în vigoare la momentul emiterii acordurilor de finanțare şi a hărţii regionale autorizate de Comisia Europeană, în limita bugetului anual alocat schemei.

Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2024 – 2031, în baza acordurilor pentru finanţare emise, și se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în limita bugetului anual alocat schemei.

Bugetul maxim al schemei este de 2.982,0 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600,0 milioane euro, astfel:

 • credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare pentru perioada 2023 – 2026;
 • credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2024 – 2031.

Bugetul mediu anual al schemei este de 745,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 149,99 milioane euro.

Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 140.

Coduri CAEN eligibile:
1011 – Prelucrarea și conservarea cărnii
1012 – Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
1020 – Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
1031 – Prelucrarea și conservarea cartofilor
1032 – Fabricarea sucurilor de fructe și legume
1039 – Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
1041 – Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
1051 – Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
1061 – Fabricarea produselor de morărit
1071 – Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
1081 – Fabricarea zahărului

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 18 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.

Contact: Attila Szekely | Director Departamentul de Consultanță
E-mail : attila.szekely@ccibv.ro
Telefon 0268 547 084

Conferința: NOUL CADRU LEGISLATIV ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

Conferința: NOUL CADRU LEGISLATIV ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE 1481 1184

MIREVANI S.R.L, firmă de consultanță în domeniul achizițiilor publice cu o experiență de peste 8 ani, are deosebita onoare de a vă invita la conferința privind

„NOUL CADRU LEGISLATIV ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”

În cadrul conferinței, ne dorim să venim în sprijinul autorităților publice cu prezentarea și dezbaterea modificărilor legislative apărute în domeniul achizițiilor publice.
De asemenea:
 Venim în sprijinul specialiștilor care desfășoară activități în domeniul achizițiilor publice în sistemul public, prin prezentarea și clarificarea noilor reglementări cuprinse în pachetul legislativ în domeniul achizițiilor publice și în legislația conexă, prin abordarea de teme de maxim interes.
 Supunem dezbaterii aplicarea noilor prevederi legislative specifice procesului de achiziție publică, achizițiile ecologice, necesitatea și oportunitatea realizării achizițiilor, întocmirea documentației de atribuire, întocmirea dosarului achiziției, identificarea riscurilor, cumpărarea directă, organizarea și derularea procedurilor de atribuire, evaluarea, atribuirea contractelor și executarea acestora, soluționarea litigiilor, precum și alte aspecte identificate pe parcursul prelegerilor.
 Discutăm necesitatea consolidării colaborării între autoritățile contractante și sectorul privat pentru a îmbunătăți performanța și eficiența în procedurile de achiziții publice.
 Conferința va avea ca și speakeri specialiști cu renume în domeniu.
 Evenimentul va fi moderat de dl. Dorian LUNGU.

Data: 27.07.2023; Locația: Hotel ARO PALACE Brașov; Ora: 09,00

Confirmarea participării la eveniment,  la adresa de e-mail: achizitiimirevani@gmail.com sau mirevani@yahoo.com, până la data de 19.07.2023
Persoană de contact: Vasilică GĂINĂ
Telefon: 0744194562

Programul Regional Centru 2021-2027 „O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă”

Programul Regional Centru 2021-2027 „O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă” 1482 1184

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță lansarea în consultare publică a Ghidul Solicitantului aferent Programului Regional Centru 2021-2027 O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă” – Acțiunea 4 „Creșterea IMM prin investiții, modernizare industrială, avans tehnologic și o economie sustenabilă”, Intervenția 1.4.2 „Scale-up pentru start-up-uri și microîntreprinderi”.

Solicitanții eligibili:

 • societățile care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, inclusiv a microîntreprinderilor nou înființate (start up), în sensul Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare sunt înregistrate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de  27.607.118 euro, din care 23.466.050 euro sprijin FEDR și 4.141.068 euro finanțare de la bugetul de stat.

Valoarea finanțării nerambursabile aferente proiectului:

 • Valoare minimă a finanțării nerambursabile solicitate: 25.000 euro
 • Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate: 200.000 euro
 • Start-up-uri: valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate : 100.000 euro.

 Tipul apelului:
Apelul de proiecte este de tip competitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

 Tipuri de investiții eligibile:

 • Construcția, extinderea sau modernizarea spațiilor de producție sau prestare de servicii;
 • Dotarea cu echipamente, tehnologii, utilaje, inclusiv tehnologii inovative, și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente, în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice ale microîntreprinderilor;
 • Integrarea de noi tehnologii în procesele de producție precum și tehnologii în procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor;
 • Integrarea de noi tehnologii în scopul îmbunătățirii serviciilor.

 Observațiile și propunerile pot fi formulate prin completarea documentului Tabelul de observații și propuneri(disponibil pe site-ul www.adrcentru.ro) și transmiterea acestuia prin e-mail, la adresa helpdesk@adrcentru.ro, până la data de 02.08.2023.

 Sprijinul public:
Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maxim 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis.
Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minim 10% din valoarea eligibilă a investiției.
 Zona vizată de prezentul apel de proiecte trebuie să fie situată în Regiunea Centru, România (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu), în mediul urban.

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 18 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.

Contact: Attila Szekely | Director Departamentul de Consultanță
E-mail : attila.szekely@ccibv.ro
Telefon 0268 547 084

Expoziția ”Republica Moldova prezintă”la Brașov

Expoziția ”Republica Moldova prezintă”la Brașov 1629 813

În perioada 23-25 iunie 2023, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Brașov, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Primăria Brașov invită antreprenorii autohtoni la cea de a III-a ediție a expoziției:
 

Republica Moldova prezintă la Brașov!
 

Expoziția este o proiectare a expoziției naționale anuale – ,,Fabricat în Moldova” din orașul Chișinău și o continuare a succesului expozițiilor cu același generic din Iași, Ploiești și Baia Mare, care au determinat orientarea agenților economici nu doar spre piețele în care au avut loc evenimentele, dar în general, orientarea către un obiectiv comun de penetrare a pieței europene.

WORKSHOP: PROCEDURI ȘI PRACTICI VAMALE

WORKSHOP: PROCEDURI ȘI PRACTICI VAMALE 442 332

Luni 19 iunie 2023, la sediul  Camerei de Comerț și Industrie Brașov a avut loc wokshopul „PROCEDURI ȘI PRACTICI VAMALE”, susținut de experții 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐒𝐓𝐀𝐍𝐂𝐔 -Șef Birou Vamal Brașov, 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐒𝐄𝐋𝐄𝐒𝐂𝐔 – Inspector Superior BVI BRAȘOV și 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐢 𝐑𝐚𝐟𝐚𝐞𝐥 𝐏Ă𝐔𝐍𝐄𝐒𝐂𝐔 – Șef Serviciu Control Ulterior DRV BRAȘOV

Au fost abordate următoarele tematici:
– Proceduri simplificate de vămuire
– Clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată.

Mulțumim experților de la Direcția Regională Vamală Brașov pentru toate informațiile oferite și participanților prezenți la workshop!

Clădirile și bunurile tale sunt asigurate? – GROUPAMA

Clădirile și bunurile tale sunt asigurate? – GROUPAMA 1904 827

Afacerile sunt despre idei, timp, efort, investiții, fiecare cu particularitățile sale, iar performanțele și prestigiul companiilor sunt rodul activității de zi cu zi, asumării de riscuri și găsirii unor soluții care să asigure continuitatea afacerii atunci când intervine neprevăzutul.

Dacă unii antreprenori se gândesc că lor nu li se poate întâmpla sau amână la infinit momentul asigurării proprietăților, ar fi bine să ia în calcul faptul că evenimentele nefericite nu aleg nici persoana, nici momentul. Nu o spunem doar noi, ci și statisticile anului 2022:

 • 234 (+41% vs 2021) de incendii în România
 • 285 (+325% vs 2021) de dosare de cutremur deschise de PAID, în timp ce în primele 6 luni ale anului 2023 sunt deja 2.190 dosare deschise
 • valoarea medie despăgubită de Groupama pe un dosar de daună în 2022 pentru bunuri și proprietăți PJ este de 504 lei
 • cele mai frecvente 5 riscuri în 2022 care au generat daunele plătite de Groupama, în baza polițelor de bunuri și proprietăți PJ sunt: Incendiu 63%, Furtună 10%, Conductele de apă sparte 8%, Daune electrice 4%, Inundație de la vecini 4%

Pe lângă măsurile concrete privind normele legale de apărare împotriva riscurilor, optând pentru Asigurarea de incendiu şi alte calamităţi, vei avea certitudinea că, indiferent de riscurile la care sunt expuse clădirile rezidențiale, clădirile cu destinația de sedii administrative, halele de producție și alte construcții, dar și bunurile, utilaje, stocurile de marfă, materiale și materiile prime asigurate, vei depăși mai ușor eventualele probleme, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al timpului necesar remedierii daunelor. Acestea din urmă înseamnă de cele mai multe ori întreruperea activității business-ului și generarea de pierderi. De aceea, complementar asigurării imobilului, îți poți asigura și pierderile de profit brut cauzate de întreruperea temporară, parțială sau totală a activității, în urma unor evenimente asigurate.

Asigurarea de incendiu şi alte calamităţi este un produs flexibil care permite asigurarea clădirii şi/ sau a conţinutului acesteia în 3 variante de acoperire, în funcție de nevoile afacerii tale. În varianta Standard ai incluse riscuri ca incendiu, trăsnet, explozie, căderea aparatelor de zbor, varianta Extinsă are în plus inundație, furtună, prăbuşiri sau alunecări de teren și greutatea zăpezii, iar varianta Toate riscurile, fiind cea mai cuprinzătoare, acoperă în plus cutremurul, avarii ale instalaţiilor de apă, canalizare sau încălzire centrală, inundaţia de la vecini, furtul, lovirea de către vehicule, unda sonică, căderi de corpuri, riscuri politice, vandalism.

Grijile sunt multe atunci când te confrunți cu un eveniment care produce pagube clădirilor sau bunurilor tale, de aceea noi ne-am ocupat de simplificarea procesului de daună:

 • autoconstatare, îți primești banii în cont în maximum 72 de ore de la acord, pentru daune mai mici de 000 lei
 • plata unui avans de 30%, în 72 de ore de la depunerea declarației de acceptare a despăgubirii parțiale
 • plata finală garantată, în 15 zile de la depunerea declarației de acceptare a despăgubirii.

Provocările și momentele dificile fac parte din traseul oricărui antreprenor – nu le poți evita și nu le poți prezice, dar le poți asigura cu polița potrivită. Sperăm că acest material te-a ajutat să o descoperi și să înțelegi mai bine ce poate face pentru tine.

 Fă pasul către un viitor asigurat și cere o o ofertă de asigurare.

Pentru informaţii suplimentare poți consulta asistentul virtual Amelie (24/7) pe groupama.ro, poţi scrie pe relatii.clienti@groupama.ro, poți suna la AloGroupama 0374.110.110 (luni – vineri, între 8:00 – 18:00) sau contacta reţeaua de vânzători și parteneri Groupama.

Seminar: O discuție sinceră despre arbitraj

Seminar: O discuție sinceră despre arbitraj 443 331


12 iunie 2023: CURTEA DE ARBITRAJ COMERCIAL DE PE LÂNGĂ CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BRAȘOV în colaborare cu CURTEA DE ARBITRAJ INTERNAȚIONAL DE PE LÂNGĂ CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A ROMÂNIEI, a organizat seminarul

„O discuție sinceră despre arbitraj”

Seminarul s-a adresat mediului de afaceri, consilierilor juridici, autorităților publice, avocaților, notarilor publici, altor profesioniști ai dreptului, tuturor persoanelor interesate.

Seminarul s-a bucurat de prezența următorilor invitați, arbitri cu o extinsă experiență în arbitrajul intern și internațional:
Bazil Oglindă, arbitru, Vicepreședintele Colegiului de Conducere al Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României;
Sorina Olaru, arbitru, membră a Colegiului de Conducere al Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României;
Ioan Schiau, arbitru, Președintele Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Brașov.
Titus Prescure, arbitru, Vicepreședinte al Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Brașov;
Codruț Savu, arbitru al Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Brașov;

În cadrul seminarului au fost prezentate avantajele arbitrajului, abordate într-un stil practic.
Mulțumim atât speakerilor Bazil Oglindă, Ioan Schiau, Titus Prescure și Codruț Savu cât și participanților!