Cursuri formare

Cursuri la care se fac înscrieri în perioada 22.04.2024-02.05.2024

Cursuri la care se fac înscrieri în perioada 22.04.2024-02.05.2024 1934 1441


Departamentul Formare Profesională și Învățământ Dual  face înscrieri în perioada 22.04.2024-02.05.2024, pentru următoarele programe de formare profesională:

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Formare Profesională și Învătământ Dual, a oferit până în prezent cursuri de formare profesionlă la peste 25.000 de persoane. Acestea au beneficiat de experiența de peste 25 de ani a echipei și de profesionalismul celor 120 de formatori cu care colaboram.

Așteptăm cu drag înscrierile persoanelor interesate de aceste cursuri.

Contact

Manuela Lăcătuș

Departament Formare Profesională și Învățământ Dual

manuela.lacatus@ccibv.ro

0728 137 725

Cursuri la care se fac înscrieri în perioada 15.04.2024-26.04.2024

Cursuri la care se fac înscrieri în perioada 15.04.2024-26.04.2024 1934 1441


Departamentul Formare Profesională și Învățământ Dual  face înscrieri în perioada 15.04.2024-26.04.2024, pentru următoarele programe de formare profesională:

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Formare Profesională și Învătământ Dual, a oferit până în prezent cursuri de formare profesionlă la peste 25.000 de persoane. Acestea au beneficiat de experiența de peste 25 de ani a echipei și de profesionalismul celor 120 de formatori cu care colaboram.

Așteptăm cu drag înscrierile persoanelor interesate de aceste cursuri.

Contact

Manuela Lăcătuș

Departament Formare Profesională și Învățământ Dual

manuela.lacatus@ccibv.ro

0728 137 725

Cursuri la care se fac înscrieri în perioada 08.04.2024-19.04.2024

Cursuri la care se fac înscrieri în perioada 08.04.2024-19.04.2024 1934 1441


Departamentul Formare Profesională și Învățământ Dual  face înscrieri în perioada 08.04.2024-19.04.2024, pentru următoarele programe de formare profesională:

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Formare Profesională și Învătământ Dual, a oferit până în prezent cursuri de formare profesionlă la peste 25.000 de persoane. Acestea au beneficiat de experiența de peste 25 de ani a echipei și de profesionalismul celor 120 de formatori cu care colaboram.

Așteptăm cu drag înscrierile persoanelor interesate de aceste cursuri.

Contact

Manuela Lăcătuș

Departament Formare Profesională și Învățământ Dual

manuela.lacatus@ccibv.ro

0728 137 725

Curs : Responsabil cu Protecția Datelor (DPO)

Curs : Responsabil cu Protecția Datelor (DPO) 947 708


Camera de Comerț și Industrie Brașov organizează cursul: Responsabil cu Protecția Datelor (DPO) – cod COR 242231.

Cursul se organizează în colaborare cu CCI Neamț și este structurat conform Regulamentului UE nr. 679/2016 al Parlamentului European, aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul întregii Uniuni Europene precum și în orice alt stat din lume unde se folosesc date personale ale cetațenilor UE.

Tematica abordată cuprinde următoarele module:
– Informarea organizației și persoanelor vizate cu privire Ia drepturile și obligațiile lor în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal;
– Monitorizarea modalității în care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal și standardele specifice la care organizația a aderat;
– Emiterea de recomandări și oferirea asistenței de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal;
– Gestionarea relației cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
– Respectarea principiului obiectivității în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
– Asigurarea și gestionarea registrului de evidență al prelucrării datelor cu caracter personal;
– Gestionarea și coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice domeniului protecției datelor cu caracter personal;
– Dezvoltarea profesională continuă în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
– Monitorizarea aplicării instrumentelor și metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității informației;
– Analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Condiţii de acces: Studii superioare

Durata: 180 de ore (60 de ore pregatire teoretica și 120 de ore pregatire practica)
Locul de desfășurare: sediul CCI Brașov, strada  M.Kogălniceanu nr 18-20;

Documente necesare: copii certificat de naştere, B.I./C.I., diplomă de studii, certificat de căsătorie (dacă este cazul); adeverinta medicala cu mențiunea “Apt pentru curs”.

Cursul este autorizat iar la final, participanții care promovează vor obține un Certificat de Absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.

Costurile de participare:
1000 lei +TVA

Membrii CCI Brașov beneficiază de o reducere de 10% din taxa de curs :  900 lei+TVA;

Taxa de examen : 50 de lei ( TVA inclus)

Costul poate fi achitat în trei rate.

Persoană de contact: Lavinia Vacarciuc
telefon 0742 351 155
e-mail: lavinia.vacarciuc@ccibv.ro

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Formare Profesională și Învătământ Dual, a oferit până în prezent cursuri de formare profesionlă la peste 25.000 de persoane. Acestea au beneficiat de experiența de peste 25 de ani a echipei și de profesionalismul celor 120 de formatori cu care colaboram.
Așteptăm cu drag înscrierile persoanelor interesate de acest curs.

Curs : EXPERT LEGISLAȚIA MUNCII

Curs : EXPERT LEGISLAȚIA MUNCII 947 710


Cursul acreditat Expert legislația muncii, organizat de Camera de Comerț și Industrie Brașov,  o oportunitate pentru a te dezvolta profesional,  de a coordona un departament de Resurse Umane asigurând un echilibru între angajator și salariați, de a aprofunda redactarea și avizarea actelor specifice legislației muncii, negocierea unui contract individual și colectiv de muncă, concilierea conflictelor de muncă, reprezentarea angajaților, patronatelor sau a sindicatelor în relația cu autoritățile din domeniul muncii și securității sociale.

  !  Conform prevederilor Codului muncii, serviciile externe specializate în resurse umane și salarizare vor fi coordonate de către un expert în legislația muncii.

Cursul Expert legislația muncii este dedicat :
– Profesioniștilor în domeniul resurselor umane;
– Juriștilor;
– Membrilor de sindicat și reprezentanți ai salariaților;
– Managerilor;
– Coordonatori servicii externe specializate în resurse umane și salarizare.

 Obiectivele cursului:

 • Dobîndirea cunoștințelor teoretice și prectice pentru aplicarea legislației muncii în raporturile individuale și colective de muncă;
 • Actualizarea cunoștințelor în acord cu evoluțiile legale și jurisprudențiale;
 • Validarea practicilor curente
 • Identificarea și evitarea erorilor în interpretarea și aplicarea dispozițiilor legale și a jurisprudenț

Condiții de participare:
Nivel obligatoriu de învățământ superior cu diplomă de licență și experiență relevantă în domeniu:

 • Absolvenţii de studii superioare în drept, administraţie publică/stiinţe administrative cu diploma de licenţă sau echivalent, este obligatorie o experienţă de minim 2 ani in domeniul dreptului muncii / resurselor umane / relaţiilor de muncă / evidenţa muncii
  sau
 • Absolvenţii de studii superioare în alt domeniu decât drept sau administraţie publică/ stiinţe administrative absolvite cu diploma de licenţa sau echivalent este obligatoriu o experienta de minim 3 ani în domeniul resurselor umane/relaţiilor de muncă/evidenţa muncii
 • Experiența care se va dovedi prin: CV alături de declarație pe proprie răspundere că se îndeplinește condiția de experiență minimă/contract de muncă/ contract de voluntariat/contract de prestări servicii în fotocopii conforme cu originalul/ adeverințe în original.

Durata: 240 ore ( 80 ore teorie – de 2 ori pe săptămână + 160 ore practică-elaborare proiect);
Locul de desfășurare: sediul CCI Brașov, strada  M.Kogălniceanu nr 18-20/online;

Documente necesare: act de identitate, certificat nastere/casatorie(doamnele), diploma de studii superioare, CV, declarație experiență.

Tarif standard /cursant : 1400lei + TVA 
Taxa de examen: 50 lei (TVA inclus)

Membrii CCI Brașov beneficiază de un discount de 10%: 1260 lei + TVA
Taxa de examen: 50 lei (TVA inclus)

Persoană de contact: Gabriela Suciu
telefon 0731 377 060
e-mail: gabriela.suciu@ccibv.ro

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Formare Profesională și Învătământ Dual, a oferit până în prezent cursuri de formare profesionlă la peste 25.000 de persoane. Acestea au beneficiat de experiența de peste 25 de ani a echipei și de profesionalismul celor 120 de formatori cu care colaboram.
Așteptăm cu drag înscrierile persoanelor interesate de acest curs.

Cursuri la care se fac înscrieri în perioada 01.04.2024-12.04.2024

Cursuri la care se fac înscrieri în perioada 01.04.2024-12.04.2024 1934 1441


Departamentul Formare Profesională și Învățământ Dual  face înscrieri în perioada 01.04.2024-12.04.2024, pentru următoarele programe de formare profesională:

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Formare Profesională și Învătământ Dual, a oferit până în prezent cursuri de formare profesionlă la peste 25.000 de persoane. Acestea au beneficiat de experiența de peste 25 de ani a echipei și de profesionalismul celor 120 de formatori cu care colaboram.

Așteptăm cu drag înscrierile persoanelor interesate de aceste cursuri.

Contact

Manuela Lăcătuș

Departament Formare Profesională și Învățământ Dual

manuela.lacatus@ccibv.ro

0728 137 725

Cursuri la care se fac înscrieri în perioada 25.03.2024-05.04.2024

Cursuri la care se fac înscrieri în perioada 25.03.2024-05.04.2024 1934 1441


Departamentul Formare Profesională și Învățământ Dual  face înscrieri în perioada 25.03.2024-05.04.2024, pentru următoarele programe de formare profesională:

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Formare Profesională și Învătământ Dual, a oferit până în prezent cursuri de formare profesionlă la peste 25.000 de persoane. Acestea au beneficiat de experiența de peste 25 de ani a echipei și de profesionalismul celor 120 de formatori cu care colaboram.

Așteptăm cu drag înscrierile persoanelor interesate de aceste cursuri.

Contact

Manuela Lăcătuș

Departament Formare Profesională și Învățământ Dual

manuela.lacatus@ccibv.ro

0728 137 725

Cursuri la care se fac înscrieri în perioada 18.03.2024-29.03.2024

Cursuri la care se fac înscrieri în perioada 18.03.2024-29.03.2024 1934 1441


Departamentul Formare Profesională și Învățământ Dual  face înscrieri în perioada 18.03.2024-29.03.2024, pentru următoarele programe de formare profesională:

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Formare Profesională și Învătământ Dual, a oferit până în prezent cursuri de formare profesionlă la peste 25.000 de persoane. Acestea au beneficiat de experiența de peste 25 de ani a echipei și de profesionalismul celor 120 de formatori cu care colaboram.

Așteptăm cu drag înscrierile persoanelor interesate de aceste cursuri.

Contact

Manuela Lăcătuș

Departament Formare Profesională și Învățământ Dual

manuela.lacatus@ccibv.ro

0728 137 725

Curs: ” Brokeraj de afaceri” 16-19 aprilie 2024

Curs: ” Brokeraj de afaceri” 16-19 aprilie 2024 2021 1501


Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) și TradeX – Transfer Afaceri organizează, online pe platforma ZOOM,  în perioada 16-19 aprilie 2024, cursul:
”Brokeraj de afaceri” .

Cursul organizat de către CCIR și TradeX este oferit în exclusivitate în România, modulele fiind acreditate de către International Business Brokers Association. TradeX creează o nouă nișă pe piața de business din România – prin diversificarea strategiilor de ieșire actuale (insolvență și faliment), bazata pe parteneriate puternice cu organizații vest-europene, specializate în realizarea transferurilor de afaceri. Vânzarea și cumpărarea de afaceri sunt strategii populare în Europa – anual, peste 300.000 de companii și peste 2 milioane de angajați sunt transferați odată cu acestea.

Cursanții vor dobândi noi abilități și beneficii pe zone precum: 

 • specializarea cursanților în vânzarea, cumpărarea și transferul de afaceri;
 • analizarea unei afaceri de către un investitor;
 • pregătirea unei afaceri pentru vânzare, cu un preț corect;
 • promovarea afacerii în mod eficient, folosind tehnicile și canalele potrivite;
 • pașii legali pentru a vinde sau cumpăra o afacere;
 • acces la instrumente digitale pentru promovarea și evaluarea afacerilor;
 • acces la o comunitate europeană și globală de experți și antreprenori activi în domeniul brokerajului de afaceri.

Acest curs este potrivit pentru orice antreprenor/CEO/CFO care dorește să își consolideze cunoștințele de afaceri, mai cu seama celor care doresc sa profite de oportunitatea pe care intermedierea vânzarilor și cumpărărilor de afaceri o reprezintă în acest moment pe piața din România.
Cursul propus aduce plusvaloare companiilor care doresc să acceadă spre grupuri internaționale de afaceri sau care doresc să aprofundeze modalitățile de dezvoltare a propriei afaceri, prin vânzarea acesteia sau cumpărarea unei alte afaceri.

Cursul va fi susținut de către experți în domeniu și este coordonat de către Dan Crivăț, fondator și CEO TradeX – Transfer Afaceri, membru al International Business Brokers Association, având o experiență de afaceri relevantă de peste 25 de ani, atât în România, cât și în Statele Unite ale Americii.

Condiții de acces la curs:  Absolvirea cursului depinde de promovarea examenelor aferente fiecărui modul în parte. Diploma obținută este eliberată sub egida International Business Brokers Association, fiind astfel recunoscută în comunitățile de afaceri din Europa și America.

Tariful de participare la curs este de 890 lei + TV A, iar cei ce se înscriu până la data de 9 Aprilie 2024 beneficiază de o reducere de 10%.

Înscrierea se face prin e-mail la una dintre adresele: cristina.ionescu@ccir.ro sau  luiza.chiriac@ccir.ro până în data de 15 Aprilie 2024,  prin completarea formularului de participare de mai jos.

Loc și perioadă de desfășurare: 16 – 19 Aprilie 2024,  orele 9.00-16.00, online, prin platforma ZOOM.

Cursuri la care se fac înscrieri în perioada 11.03.2024-22.03.2024

Cursuri la care se fac înscrieri în perioada 11.03.2024-22.03.2024 1934 1441


Departamentul Formare Profesională și Învățământ Dual  face înscrieri în perioada 11.03.2024-22.03.2024, pentru următoarele programe de formare profesională:

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Formare Profesională și Învătământ Dual, a oferit până în prezent cursuri de formare profesionlă la peste 25.000 de persoane. Acestea au beneficiat de experiența de peste 25 de ani a echipei și de profesionalismul celor 120 de formatori cu care colaboram.

Așteptăm cu drag înscrierile persoanelor interesate de aceste cursuri.

Contact

Manuela Lăcătuș

Departament Formare Profesională și Învățământ Dual

manuela.lacatus@ccibv.ro

0728 137 725