Consultări lunare la sediul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului (MAT)

Consultări lunare la sediul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului (MAT)

Consultări lunare la sediul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului (MAT) 963 963

Camera de Comerț și Industrie Brașov este cea mai mare organizație publică de susținere și dezvoltare a mediului de afaceri local și transmite în mod regulat opiniile acestuia pentru a fi susținute în cadrul  consultărilor  cu structurile asociative din domeniul IMM și mediului de afaceri, care au  loc la sediul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului (MAT).

În data de 13.09.2022 au avut loc la sediul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului (MAT) consultări lunare.

Subiectele puse în discutie în cadrul întâlnirii au vizat prezentarea stadiului programelor de finanțare administrate, gestionate și derulate de MAT.
În cadrul reuniunii s-a discutat despre necesitatea rezolvării unor probleme tehnice la nivelul platformei de lucru aferentă programelor de internaționalizare.

S-a propus de către participanți crearea unei platforme noi și/sau a preluării celei existente și modificării acesteia. În primul caz termenul de soluționare propus ar fi mai mare de 6 luni, iar în cel de-al doilea caz termenul menționat ar fi mai mare de un an. Urmează să se ia o decizie în acest sens de către Minister. S-a discutat, de asemenea, despre faptul că modificarea normelor se va face cu mîsuri tranzitorii.

În continuare, discuțiile purtate au vizat posibilitatea realizării unor modificări la nivel organizatoric. Ministerul a precizat intenția de a crea o nouă Agenție, cu atributii vizând promovarea exporturilor, în subordinea Guvernului Romaniei.
Reprezentanții Ministerului au adus în discuție și detalii despre schema HoReCa 2. Această masură nu va fi asemănătoare cu măsura HoReCa 1, bazată pe fondurile Comisiei Europene prin cadrul temporar privind ajutoarele de stat pentru domeniile grav afectate de pandemia de COVID-19. Acest cadru temporar a fost eliminat de Comisia Europeană la 30 iunie 2022, ceea ce înseamnă că statele nu mai pot acorda măsuri de sprijin pentru efectele pandemiei.
Ministerul se va consulta cu structurile asociative, reprezentative ale mediului de afaceri, cu privire la varianta optima de implementare și posibilitatea ca aceasta să fie o schemă investițională, urmând ca apoi să se stabilească detaliile specifice privind întocmirea schemei, criteriile de eligibilitate etc.

În marja HoReCa 2, Ministerul intenționează să includă printre beneficiari și acele societăți care au ca activitate organizarea de evenimente, care au fost excluși la prima ediție. În ceea ce privește finanțarea schemei, MAT a primit la rectificarea bugetară pe anul 2022 și 50 de milioane de lei, sub formă de credite de angajament.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact din partea Camerei de Comert și Industrie a României, Direcția Strategii, Politici și Proiecte, Biroul Strategii, Politici și Proiecte este dna. Luiza Chiriac, telefon 0722 585 096, e-mail: luiza.chiriac@ccir.ro.