Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 07.12.2023– 13.12.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 07.12.2023– 13.12.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 07.12.2023– 13.12.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 07.12.2023– 13.12.2023

● Ordin nr. 504 emis de M.A.D.R. pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 107/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” (M.O. nr. 1101/07.12.2023)
 
● Ordin nr. 506 emis de M.A.D.R. privind modificarea alineatului (3) al articolului 8 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.198/2018 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole” în cadrul PNDR 2014 – 2020 (M.O. nr. 1101/07.12.2023)
 
 Lege nr. 369 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă (M.O. nr. 1106/08.12.2023)
 
● Ordin nr. 1961 emis de A.N.A.F. pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale (M.O. nr. 1106/08.12.2023)
 
● Ordin nr. 225 emis de A.N.P.C. privind informarea consumatorilor de către operatorii economici care desfășoară activitate în mediul online (M.O. nr. 1110/08.12.2023)
 
● Ordin nr. 1.994/880/1.181/4.594 emis de A.N.A.F., Casa Națională de Pensii Publice, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și A.N.O.F.M. pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” (M.O. nr. 1112/11.12.2023)
 
● Anexele nr. 1—7 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 1.994/880/1.181/4.594/2023 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurat (M.O. nr. 1112bis/11.12.2023)
 
● Ordin nr. 1.193 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind acordarea unui tratament favorabil întreprinderilor care recunosc săvârșirea unei practici comerciale neloiale prevăzute de Legea nr. 81/2022 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar (M.O. nr. 1114/12.12.2023)
 
● Hotărâre nr. 1248 pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2022 privind aprobarea Planului național de cercetare, dezvoltare și inovare 2022—2027 (M.O. nr. 1119/12.12.2023)
 
● Ordin nr. 6.005 emis de M.I.P.E. privind modificarea și completarea Schemei de măsuri de ajutor de stat și de minimis pentru finanțarea investițiilor pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziție Justă 2021— 2027, aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 3.996/2023 (M.O. nr. 1121/13.12.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane