Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM: Femeia Antreprenor

Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM: Femeia Antreprenor

Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM: Femeia Antreprenor 1413 1060


Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță lansarea spre consultare publică a Programului  ”Femeia Antreprenor – Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM”.

Obiectivul programului:
Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM este un efort susținut de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru încurajarea și stimularea femeilor de a înființa și dezvolta întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). Implementat prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, acest program respectă legislația în vigoare referitoare la stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor. Scopul principal al acestei scheme este să stimuleze și să sprijine femeile în înființarea și dezvoltarea structurilor economice private, îmbunătățindu-le performanțele economice și contribuind la o creștere economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă. Acest lucru este realizat prin promovarea digitalizării, dezvoltării durabile, inovării și pregătirii antreprenoriale, în timp ce se abordează provocările legate de echilibrul între viața familială și cea profesională și prejudecățile încă existente în comunitățile locale.

Bugetul și perioada programului:
Schema este valabilă până la 31 decembrie 2027, iar plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2028.

Bugetul estimat perioadei 2024 – 2027 este de 800.000.000 lei, iar bugetul alocat pentru anul 2024 este de 200.000.000 lei.

În perioada 2024 – 2027 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 4000 de beneficiari, ceea ce înseamnă estimarea a 1000 de beneficiar în anul 2024.

Alocație financiară nerambursabilă:

Prin intermediul Programului Femeia Antreprenor, se oferă sprijin financiar de minimis în valoare de 200.000 lei per beneficiar.

Ajutorul de minimis este de maxim 95% din costurile eligibile, iar restul de 5% reprezintă cofinanțarea din sursele financiare ale beneficiarului.

Cheltuieli eligibile:
Cheltuielile eligibile pentru acest program sunt:

  • echipamentele tehnologice
  • achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii
  • mijloace de transport
  • mobilier, aparatură birotică
  • salarii, utilități
  • site de prezentare a activității, magazin online, echipamente IT

Camera de Comerț și Industrie Brașov organizează cursurile de competențe digitale și cursurile de competențe antreprenoriale necesare obținerii punctajului maxim aferent programului Femeia Antreprenor.

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 20 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.


Persoana de contact:
Attila Szekely | Director Departamentul de Consultanță
E-mail : attila.szekely@ccibv.ro
Telefon 0268 547 084