Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 28.02.2024– 05.03.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 28.02.2024– 05.03.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 28.02.2024– 05.03.2024 1934 1446


Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 28.02.2024– 05.03.2024

● O.U.G. nr. 13 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parţială a pierderilor la cultura de tomate în spaţii protejate şi cultura de usturoi, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (M.O. nr. 168/29.02.2024)
 
● Ordin nr. 88 emis de M.A.D.R. privind aprobarea Procedurii de acordare și plată a ajutoarelor de stat în cadrul schemei de ajutor de stat „Creditul fermierului” (M.O. nr. 169/01.03.2024)
 
● Lege nr. 27 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (M.O. nr. 171/01.03.2024)
 
● Lege nr. 29 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru finanțarea unor proiecte de regenerare urbană (M.O. nr. 171/01.03.2024)
 
● Hotărâre nr. 181 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii (M.O. nr. 171/01.03.2024)
 
● Lege nr. 30 pentru modificarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, a Legii nr. 129/1992, privind protecția desenelor și modelelor precum și a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție (M.O. nr. 173/04.03.2024)
 
● Ordin nr. 1265 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.408/2023 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative (M.O. nr. 174/04.03.2024)
 
● Lege nr. 28 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor (M.O. nr. 176/05.03.2024)
 
● Lege nr. 33 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 179/05.03.2024).

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane