Comunicate de presă

ConnectOSC: Digitalizare și dialog civic pentru servicii de ocupare optimizate, cod SMIS 301548

ConnectOSC: Digitalizare și dialog civic pentru servicii de ocupare optimizate, cod SMIS 301548 1480 1184


Asociația GO-AHEAD în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Brașov lansează proiectul ”ConnectOSC: Digitalizare și dialog civic pentru servicii de ocupare optimizate”, cod SMIS 301548, care se va desfășura în perioada 01.06.2024 – 31.05.2026.

Obiectivul general al proiectului este acela de a facilita și consolida dialogul social și parteneriatele pentru ocupare și formare, prin creșterea capacității a 30 de organizații de a furniza măsuri active de ocupare pe piața muncii, de a contribui la incluziunea prin ocupare și formare a categoriilor dezavantajate, de a deveni membri activi ai societății civile și parte activă a dialogului civic la nivel local și național.

Date de contact Beneficiar: Asociația GO-AHEAD, Strada Sfântul Elefterie, nr. 27, Sector 5, București, România, tel: +40747269737 /+40724728131, e-mail: office@go-ahead.ro, website: https://go-ahead.ro/

Persoană de contact: Georgiana Tudora, Manager Proiect, tel: +40 765 478 100, e-mail: georgiana.zarcu@gmail.com

Partener: Camera de Comerț și Industrie Brașov, Strada Mihail Kogalniceanu nr.18-20 Brașov
Persoană de contact: Gabriela Suciu- Coordonator partener tel: 0731377060 e-mail: gabriela.suciu@ccibv.ro

Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM: Femeia Antreprenor

Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM: Femeia Antreprenor 1413 1060


Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță lansarea spre consultare publică a Programului  ”Femeia Antreprenor – Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM”.

Obiectivul programului:
Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM este un efort susținut de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru încurajarea și stimularea femeilor de a înființa și dezvolta întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). Implementat prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, acest program respectă legislația în vigoare referitoare la stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor. Scopul principal al acestei scheme este să stimuleze și să sprijine femeile în înființarea și dezvoltarea structurilor economice private, îmbunătățindu-le performanțele economice și contribuind la o creștere economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă. Acest lucru este realizat prin promovarea digitalizării, dezvoltării durabile, inovării și pregătirii antreprenoriale, în timp ce se abordează provocările legate de echilibrul între viața familială și cea profesională și prejudecățile încă existente în comunitățile locale.

Bugetul și perioada programului:
Schema este valabilă până la 31 decembrie 2027, iar plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2028.

Bugetul estimat perioadei 2024 – 2027 este de 800.000.000 lei, iar bugetul alocat pentru anul 2024 este de 200.000.000 lei.

În perioada 2024 – 2027 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 4000 de beneficiari, ceea ce înseamnă estimarea a 1000 de beneficiar în anul 2024.

Alocație financiară nerambursabilă:

Prin intermediul Programului Femeia Antreprenor, se oferă sprijin financiar de minimis în valoare de 200.000 lei per beneficiar.

Ajutorul de minimis este de maxim 95% din costurile eligibile, iar restul de 5% reprezintă cofinanțarea din sursele financiare ale beneficiarului.

Cheltuieli eligibile:
Cheltuielile eligibile pentru acest program sunt:

 • echipamentele tehnologice
 • achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii
 • mijloace de transport
 • mobilier, aparatură birotică
 • salarii, utilități
 • site de prezentare a activității, magazin online, echipamente IT

Camera de Comerț și Industrie Brașov organizează cursurile de competențe digitale și cursurile de competențe antreprenoriale necesare obținerii punctajului maxim aferent programului Femeia Antreprenor.

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 20 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.


Persoana de contact:
Attila Szekely | Director Departamentul de Consultanță
E-mail : attila.szekely@ccibv.ro
Telefon 0268 547 084

Finalizare proiect „Evoluție prin digitalizare – Îmbunătățirea competențelor digitale pentru angajații IMM din Regiunea Centru”,

Finalizare proiect „Evoluție prin digitalizare – Îmbunătățirea competențelor digitale pentru angajații IMM din Regiunea Centru”, 1504 556
Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu Patronatul Femeilor Antreprenor, a implementat începând cu data de 17.03.2022 proiectul „Evoluție prin digitalizare – Îmbunătățirea competențelor digitale pentru angajații IMM din Regiunea Centru”, ID SMIS 142733, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, obiectiv specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, contract POCU/ 860/3/12/142733.

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de îmbunătățirea nivelului de competențe digitale de bază, avansate și specializate, a 320 de angajați, din minimum 32 de IMM-uri care își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în Regiunea Centru.

În cadrul proiectului, s-au desfășurat următoarele activități:

 • Cursuri pentru obținerea competențelor digitale de bază.
 • Cursuri pentru obținerea competențelor digitale
 • Cursuri pentru dobândirea de competențe specifice activității pe care o desfășoară în cadrul IMM-urilor vizate, cursuri de specializare in domeniul IT.
 • Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale.
 • Campania de informare „Brasov Tech Week”.
 • Parteneriat public-privat cu componenta de „Digital Hub”.
 • Elaborarea de strategii de digitalizare și dezvoltarea de programe de învățare la locul de muncă.

 Rezultate:

 • Mai mult de 320 de persoane care au beneficiat de cursuri pentru obținerea competențelor digitale de bază, avansate, sau specializate.
 • 40 de beneficiari ai serviciilor de evaluare și certificare de competențe.
 • 2 zile de conferințe/ dezbateri/ prezentări de aplicații și tehnologii noi care să vină în ajutorul IMM-urilor din sectoarele economice cu potențial competitiv din Regiunea Centru în întregul proces de digitalizare – Brasov Tech Week.
 • 1 parteneriat public-privat operaționalizat.
 • 3 evenimente „Digital Hub” în care reprezentanții IMM-urilor implicate în activitățile proiectului s-au întâlnit pentru a putea discuta și schimba idei cu privire la procesul de digitalizare.
 • 32 de întreprinderi ghidate în elaborarea unor strategii de digitalizare și în dezvoltarea unor programe de învățare la locul de muncă.
Contact

Camera de Comerț și Industrie Brașov, Cosmin Roșia – Manager de proiect

0268 547 084
cosmin.rosia@ccibv.ro

Finalizare proiect ”Calificare pentru securitate”

Finalizare proiect ”Calificare pentru securitate” 1418 1063
Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu ADLI BRASOV a finalizat implementarea proiectului “ Calificare pentru securitate”, ID Proiect 135179, începând cu data de 17.08.2023, proiect cofinanțat din  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, obiectiv  specific  6.12:  Obiectivul proiectului consta în creșterea participării la programele de formare profesională continuă pentru un număr de 652 angajați, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare, persoanele cu vârsta de peste 40 ani și din zone rurale, contract: nr. POCU/726/6/12/135179.

Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea participării la programele de formare profesională continuă pentru un număr de 652 angajați, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare, persoane cu vârsta de peste 40 ani și din zone rurale.

Grupul țintă al proiectului a cuprins 652 angajați aflați pe piața muncii securității private (inclusiv PFA și întreprinderi individuale), în special cu nivel scăzut de calificare, persoane cu vârsta de peste 40 de ani, persoane din mediul rural defavorizat.

În cadrul proiectului, s-au desfășurat următoarele:
Cursuri de calificare AGENT DE SECURITATE organizate și susținute de către Camera de Comerț și Industrie Brașov pentru 148 de participanti (curs autorizat ANC);
– Cursuri de specializare AGENT DE SECURITATE COMPETIȚII SPORTIVE organizate și susținute de către Camera de Comerț și Industrie Brașov pentru 485 de participanti (curs autorizat ANC);
– Activități de consiliere individuală și orientare în carieră, pentru cei 633 de participanți în grupul țintă al proiectului.
 

Data începerii proiectului: 18.03.2021
Data finalizării proiectului: 17.08.2023

Rezultate:

 • Participarea a 633 angajați la cursuri de formare profesională de calificare și specializare autorizate de ANC.
 • Derularea a minim 24 seminarii/workshopuri pentru angajații selectați în vederea obținerii de competențe digitale, competențe antreprenoriale, competențe sociale și competențe civice.
 • 633 angajați selectați și implicați în activitățile proiectului.
 • O campanie de informare și constientizare pentru promovarea importanței formării profesionale și participării la programele de FPC – realizarea de materiale informative și evenimente de promovare.

“Proiect cofinanţat din Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”

Contact

Manager de proiect:  Neagu Ioana

0268 547 084
ioana.neagu@ccibv.ro

Programul Regional Centru 2021-2027-Investiții tehnologice în IMM-uri, Intervenția 1.4.1.

Programul Regional Centru 2021-2027-Investiții tehnologice în IMM-uri, Intervenția 1.4.1. 1528 1063

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță lansarea spre consultare publică a ghidului solicitantului aferent PR Centru 2021-2027, ”O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă”, Intervenția 1.4.1. „Investiții tehnologice în IMM-uri”.

Scopul programului de dezvoltare și modernizare tehnologică a IMM-urilor din Regiunea Centru, active în sectoarele regionale de specializare inteligentă, constă în facilitarea creșterii economice a regiunii prin intermediul încurajării și sprijinirii accesului IMM-urilor la tehnologii avansate și programe de formare specializate, precum și prin promovarea investițiilor productive în active fixe corporale și necorporale. Această inițiativă are drept obiectiv sporirea capacităților tehnologice ale IMM-urilor, pentru a le permite să concureze mai eficient și să gestioneze dezvoltarea de produse și servicii inovatoare, contribuind astfel la creșterea brută de capital și la susținerea locurilor de muncă în regiune.

Solicitanți eligibili:
Societăți sau societăți cooperative care, în conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, se încadrează în categoria:
microîntreprinderilor din mediul urban – au mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
întreprinderilor mici din mediul urban și rural – au între 10 și mai puțin de 50 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
întreprinderilor mijlocii din mediul urban și rural – au între 50 și mai puțin de 250 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.
Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 81.016.706 euro, din care sprijin FEDR 68.864.200 euro și 12.152.506 euro finanțare de la bugetul de stat.

Valoarea finanțării nerambursabile aferente proiectului:
• Valoare minimă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 250.000 euro;
• Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 1.500.000 euro.

Cheltuieli eligibile:
• Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului;
• Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții;
• Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică;
• Cheltuieli pentru investiția de bază;
• Alte cheltuieli (aferente proiectelor cu lucrări);
• Cheltuielile de informare și publicitate;
• Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern;
• Cheltuieli de instruire și cooperare teritorială.
Consultarea publică se va derula pe o perioadă de 30 zile calendaristice. Observațiile și propunerile pot fi formulate prin completarea tabelului de observații și transmiterea acestuia prin e-mail, la adresa programe@adrcentru.ro, până la data de 30.04.2023.

Sprijinul public nerambursabil:
Pentru cheltuielile eligibile finanțate prin ajutor de minimis, în cadrul acestui apel de proiecte intensitatea ajutorului de minimis este de 100%.
Solicitanții de finanţare vor respecta intensitatea maximă admisă conform ratelor de cofinanţare aplicabile cheltuielilor eligibile după cum urmează:

Pragul minim de selecție al proiectelor aferente Intervenției 1.4.1. este de 50 puncte.

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 20 de ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finanțare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.

Contact

Attila Szekely – Director Departamentul de Consultanță CCI Brașov

0268 547 084
attila.szekely@ccibv.ro

Lansare proiect ”DigitALL IMM”

Lansare proiect ”DigitALL IMM” 1480 1184
Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu  Asociația EURO < 26 și Asociația „Liga de utilitate publică” (LUP), implementează începând cu data de 20.09.2022 proiectul „ DigitALL IMM”, ID SMIS 143346, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, obiectiv specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, contract POCU/860/3/12/143346.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de adaptarea activității a 36 întreprinderi și 336 angajați din toate regiunile mai puțin dezvoltate la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC si a domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI prin cursuri de formare profesionala si asistenta tehnica in elaborarea unei planificari strategice pe termen lung.
În cadrul proiectului, se vor desfășura cursuri de formare profesională în domeniul competențelor digitale:
– Cursuri de inițiere în competențe informatice
– Cursuri de perfecționare/specializare în competențe digitale.

Rezultate:

 • 3 întreprinderi introduc programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea Sprijinului
 • 306 persoane dobândesc o calificare/ care și-au validat competențele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calității de participant
 • 36 întreprinderi sprijinite
 • 336 angajați care beneficiază de programe de formare
 • 18 evenimente de conștientizare
Contact

Attila Szekely – Manager de proiect

0268 547 084
attila.szekely@ccibv.ro

Lansare proiect ”Digital în Centru”

Lansare proiect ”Digital în Centru” 1480 1184
Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu  MAGAZINELE OASIS S.R.L., implementează începând cu data de 23.09.2022 proiectul „ Digital în Centru”, ID SMIS 142903 , proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, obiectiv specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, contract POCU/860/3/12/142903.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea nivelului de competențe digitale de bază, avansate și specializate, a 310 de angajați Regiunea de Dezvoltare Centru urmarind asfel cresterea capacitatii de insertie profesionala si a adaptabilitatii acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

În cadrul proiectului, se vor desfășura următoarele activități:

 • Cursuri de inițiere în competențe informatice
 • Cursuri de perfecționare în competențe digitale
 • Programe de formare digitală destinate specialiștilor IT
 • Cursuri care vor viza digitalizarea marketingului
 • Sprijin acordat întreprinderilor în vederea organizării de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale

 Rezultate:

 • 3 întreprinderi introduc programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea Sprijinului
 • 280 persoane dobândesc o calificare/ care și-au validat competențele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calității de participant
 • 33 întreprinderi sprijinite
 • 310 angajați care beneficiază de programe de formare
 • 6 evenimente de conștientizare

Manager de proiect: Daniel Gabor

Contact

Daniel Gabor – Manager de proiect

0268 547 084
daniel.gabor@ccibv.ro

POC 4.1.1 “Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență”

POC 4.1.1 “Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență” 1474 1179

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunţă  programul de finantare POC 4.1.1 “Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență”.

Prezentul tip de proiect se adresează microîntreprinderilor, întreprinderilor mici, întreprinderilor mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, care primesc ajutor de minimis, prin intermediul grantului pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii pentru refacerea capacității de reziliență, și ajutor de stat, prin intermediul grantului pentru investiții în retehnologizare pentru refacerea capacității de reziliență:, astfel:

 • schema de ajutor de minimis în valoare de 59.690.099 euro – granturi destinate investițiilor necesare capacităților de prestare de servicii, din care 50.000.000 euro FEDR-REACT-EU și 9.690.099 euro cofinanțare de la bugetul de stat se alocă din bugetul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 prin Axa prioritară 4 – Acțiunea 4.1.1.;
 • schema de ajutor de stat în valoare de 179.070.298 euro – granturi destinate investițiilor în retehnologizare necesare capacităților de producție, din care 150.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT EU și 29.070.298 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat, din bugetul Programului operațional Competitivitate 2014-2020 prin Axa prioritară 4 – Acțiunea 4.1.1. – Investiții în activități productive.

Beneficiarii sunt:

– pentru granturile de investiții sub forma de ajutor de minimis – Microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în sectoarele eligibile prevăzute în Anexa nr. 12, menționate mai jos:
–           Clasa P– Învățământ;
–           Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
–           Clasa S – Alte activități de servicii.
-pentru granturile de investiții sub forma de ajutor de stat – Microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în sectoarele eligibile prevăzute în Anexa nr. 13, menționate mai jos:
–           Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
–           Clasa F – Construcții;
–           Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
–           Clasa H – Transport și depozitare;
–           Clasa I – Hoteluri și restaurante potrivit anexei nr. 13

Tipuri de activități eligibile:

 1. a) modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție/servicii existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție/servicii pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire în conformitate cu legislația specifică în vigoare;
 2. b) dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității de producție și servicii precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție/servicii existente.

Valoarea minimă și maximă a ajutorului de minimis/stat:

 • Valoarea granturilor pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii care se acordă pe proiect și beneficiar, sub forma de ajutor de minimis este cuprinsă între minim 50.000 euro și maxim 200.000 euro, în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019.
 • Valoarea granturilor pentru investiții necesare retehnologizării care se acordă pe proiect și beneficiar, sub forma de ajutor de stat, se determină în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019, fiind cuprinsă între 50.000 euro și maxim 500.000 euro.

Perioadă depunere: 23.08.2022 – 29.08.2022  în sistemul de granturi  IMM Recover.

De asemenea a fost publicat în M.O.720/18.07.2022 programul de finanțare POC 4.1.1.bis – Măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor din industria alimentară și a construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență

În cadrul programului se vor acorda ajutoare de stat de câte 50.000 – 500.000 de euro pentru microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) din următoarele domenii:

industria alimentară panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare. Buget alocat: 89.535.149 euro, din care 75.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT-EU și 14.535.149 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat.

construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții. Buget alocat: 89.535.149 euro, din care 75.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT-EU și 14.535.149 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat.

Firmele vor trebui să asigure și ele cofinanțare proprie cu valori minime între 25% și 40%, în funcție de dimensiunea întreprinderii și locul investiției. Microîntreprinderile și firme mici vor suporta cofinanțare mai mică decât a firmelor mijlocii.

Beneficiarii de granturi pentru investiții destinate retehnologizării vor putea utiliza granturile pentru investiții alocate din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea activelor corporale și necorporale aferente următoarelor categorii de cheltuieli:

 1. a) cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție care fac obiectul cererii de finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări, exceptate de la autorizare, precum și cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiției și sunt incluse în valoarea acesteia.
 2. b) cheltuieli pentru investiția de bază care cuprind:
 3. dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT C, tehnologii software, dotări independente – care cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice și efectuarea rețelelor aferente, se pot include și cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului – cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului;
 4. cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 5. cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport care sunt aferente activității administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;
 6. cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;
 7. c) cheltuieli cu transformarea digitală – active necorporale – care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului;

Data de lansare: 20.09.2022 – platforma  IMM Recover.

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 18 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.

Contact: Attila Szekely Director Departament Consultanță

0268 547 084
attila.szekely@ccibv.ro

Sinteza privind aplicarea prevederilor Ordonanţei Nr. 16 din 15 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Sinteza privind aplicarea prevederilor Ordonanţei Nr. 16 din 15 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 1474 1179


Camera de Comerț și Industrie Brașov anunţă modificările Codului Fiscal, prin OG 16/2022, ce intră în vigoare în termen de 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a OG nr. 16/2022 (respectiv data de  18.07.2022)

1.Condiția referitoare la procentul de 80% cifră de afaceri din construcții în venituri totale, în vederea acordării facilităților pentru veniturile din salarii din acest sector (scutire impozit și contribuția la asigurările sociale de sănătate, reducerea cotei de asigurări sociale) trebuie îndeplinită în anul în curs, și nu la sfârșitul anului precedent.

 1. Se includ în categoria veniturilor neimpozabile obținute de persoanele fizice și indemnizațiile primite pentru îngrijirea pacienților cu afecțiuni oncologice.

Modificări  cu aplicabilitate de la 01 august 2022

 1. Impozitarea veniturilor din jocuri de noroc

Veniturile din jocuri de noroc se impozitează prin reținere la sursă. Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc:
– venit brut până la 10.000 inclusiv : 3%
– peste 10.000-66.750 inclusiv 300 + 20% pentru ceea ce depășește suma de 10.000
– peste 66.750 :11.650 + 40% pentru ceea ce depășește suma de 66.750

Impozitul datorat în cazul veniturilor obținute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine și lozuri, cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei, se determină prin aplicarea baremului prevăzut mai sus asupra fiecărui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obținut se scade suma de 11.650 lei.

 1. Limitarea aplicării facilităților fiscale în construcții, sectorul agricol și alimentar

În construcții, agricultură și instrustria alimentară, începând cu salariile aferente lunii august plafonul venitului până la care se aplică scutirea scade la 10.000 lei (de la 30.000 lei).

Mai precis, începând cu veniturile aferente lunii august 2022:

 • Veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 10.000 lei inclusiv, obținut din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu beneficiază de facilități fiscale.
 1. Accize

Acciza ad valorem se calculează prin aplicarea procentului legal asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum. Acest procent legal se aplică după cum urmează:

 1. a) 13% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 august 2022-31 martie 2023 inclusiv;
 2. b) 12% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024 inclusiv;
 3. c) 11% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025 inclusiv;
 4. d) 10% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, începând cu 1 aprilie 2025.

(5) Acciza specifică exprimată în lei/1.000 de țigarete se determină anual, pe baza prețului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem și a accizei totale al cărei nivel este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul titlu. Această acciză specifică se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 1 martie. În perioada 1 august 2022-31 martie 2023 inclusiv, acciza specifică pentru țigarete este de 459,386 lei/1.000 țigarete.

(6) Acciza datorată determinată potrivit alin. (2) nu poate fi mai mică decât nivelul accizei totale prevăzut în anexa nr. 1.

Alte prevederi din Ordonanța nr. 16/2022, de modificare a Codului fiscal cu data de 01.08.2022:

 Salariile part-time.
Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, nu poate fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale aplicate asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

Excepții:

 • elevii sau studenții, cu vârsta până la 26 de ani;
 • ucenicii;
 • persoanele cu dizabilități;
 • alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi (ex. locuri de muncă cu condiții deosebite de lucru);
 • pensionarii pentru limită de vârstă (nu și cei cu pensii de serviciu).

De asemenea, beneficiază de excepție de la suprataxare cei care cumulează în cursul aceleiași luni venituri salarii în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată, aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară.

 Director General                                                                                                Manager Financiar,

Cosmin ROȘIA-MICU                                                                                           Eleonora CONSTANTIN

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, în vizită de lucru la Brașov

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, în vizită de lucru la Brașov 1024 768


Ministrul Marcel Boloș a participat în data de  19.07.2022, la o serie de întâlniri cu Președintele Camerei de Comerț și Industrie Brașov – Silviu Costea și reprezentanții autorităților locale din județul Brașov respectiv  Mihai-Cătălin Văsii, Prefectul județului Brașov și Adrian Veştea, Președintele Consiliului Județean Brașov.

În cadrul discuțiilor privind Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), prin care sunt finanțate proiecte de apă/ apă uzată, dar și rețele de gaze care asigură dezvoltarea comunităților locale, au fost abordate aspecte privind implementarea următoarelor proiecte: Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată  și  Proiectul de realizare a sistemului de Management Integrat al Deșeurilor  – ambele în județul Brașov.

Un punct important pe ordinea de zi l-a reprezentat întâlnirea cu reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov şi cu cei ai companiilor din judeţ:  MIPE a precizat că, au fost discutate măsurile de susţinere a mediului de afaceri prin apeluri de proiecte deja lansate sau în pregătire: granturile pentru investiţii în retehnologizare, cu un buget de 400 milioane euro, apelul urmând a fi lansat în luna august şi granturile pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a întreprinderilor şi pentru sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile, cu un buget de 500 milioane euro.

”Pentru următoarea perioadă de programare 2021 – 2027, mediul de afaceri va fi sprijinit prin diferite tipuri de acţiuni în cadrul programelor operaţionale regionale (2,22 miliarde de euro), Programul Operaţional Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare (1,17 miliarde euro), Programul Operaţional Educaţie şi Ocupare (1,47 miliarde euro), Programul Operaţional Dezvoltare Durabilă (115 milioane euro) şi Programul Operaţional Tranziţie Justă”, au mai precizat reprezentanţii ministrului.

Domnul Silviu Costea – Președintele Camerei de Comerț și Industrie Brașov a confirmat disponibilitatea și implicarea mediului de afaceri brașovean atât prin acțiuni concrete, cât și prin suportul acordat autorităților locale în implementarea programelor guvernamentale în județul Brașov.

Camera de Comerț și Industrie Brașov este direct implicată în promovarea calendarului principalelor tipuri de finanțări ce pot fi accesate în domeniile digitalizării și cercetării. Prin Departamentul de Consultanță al CCI Brașov se acordă permanent servicii de informare, asistență în consultarea ghidurilor de finanțare și în redactarea cererilor de finanțare și nu în ultimul rând în implementarea proiectelor .

În cadrul întâlnirii,  dl Silviu Costea  – Președintele CCI Brașov  a menționat: ”singurele organisme de utilitate publică având o reprezentativitate deplină la nivel național, sunt camerele de comerț și industrie –  potrivit legii de înființare –  poziție care le conferă un statut consolidat în fața autorităților publice centrale și locale, precum și în raport de partenerii guvernamentali și  nu în ultimul rand față de partenerii instituționali din străinătate. Astfel, rolul lor în atragerea de finanțări pentru comunitatea locală  este incontestabil și, deopotrivă, esențial.”

Contact: CCI Brașov, Departament Marketing & PR

0268 547 084
evenimente@ccibv.ro