Proiectul Performanță prin educație practică recompenseaza studenții ambițioși !

Proiectul Performanță prin educație practică recompenseaza studenții ambițioși !

Proiectul Performanță prin educație practică recompenseaza studenții ambițioși ! 2560 2549


S-a dat  startul Concursului de Stagii de practică – Proiectul Performanță prin educație practică recompensează studenții ambițioși !

Camera de Comert si Industrie Brasov, lider de proiect, si  CONAF – Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin din Romania, partener,  anunta lansarea Concursului de stagii de practică ce are in vedere  implicarea, creativitatea si inovarea din cadrul stagiilor de practica, prin recunoasterea si incurajarea aptitudinilor si a competentelor tinerilor inscrisi in programul de consiliere si performare prin educatie practica in cadrul firmelor partener ce si-au desemnat tutorii care sa ii ajute si sa ii inspire pe studenti in adaptarea si formarea la locul de munca.

Concursul se desfășoară pe toată perioada de derulare a stagiilor de practică, iar evaluarea finală a tuturor studenților/masteranzilor în vederea desemnării câstigătorilor celor 25 de premii se va face după finalizarea stagiilor de practică din fiecare an universitar, pentru a oferi șanse egale persoanelor înscrise în grupul țintă al proiectului, fără niciun fel de discriminare.

Numărul premiilor oferite se va face raportat la numărului studenților care au urmat stagiile de practică în cadrul proiectului, în fiecare an universitar, reprezentând 10% din numărul studenților care au urmat stagii de practică.

Competențele vor fi evaluate de către comisia de evaluare și se va pune accent pe următoarele aspecte:

  • capacitatea de înțelegere a informațiilor furnizate,
  • rapiditatea asimilării cunoștințelor, aplicarea în practică a cunoștințelor teoretice,
  • îndeplinirea sarcinilor atribuite,
  • calitatea muncii depuse, gestionarea adecvată a timpului de lucru

Valoarea totală a premiilor este de 117.500 lei, reprezentând 25 de premii a 4700 lei brut fiecare.  Premiile vor fi acordate în două etape, după finalizarea stagiilor de practică aferente anului universitar 2021-2022, respectiv 2022-2023 și vor fi distribuite în momentul aprobării plăților de către autoritatea de management.

Pentru prima etapa a concursului, specifică anului universitar 2021-2022, ce cuprinde perioada desfășurării stagiilor de practică 01 octombrie 2021 – 16 iunie 2022, dosarele vor fi evaluate pentru concurs în perioada 25 – 27 iulie 2022, selecția câștigătorilor având loc în data de 28 iulie 2022.

Afișarea și anunțarea câștigătorilor va avea loc în ziua 29 iulie 2022, rezultatele fiind publicate prin afișarea pe site-ul liderului de proiect, Camera de Comerț și Industrie Brașov, precum și a partenerului de proiect, CONAF România, cât și pe pagina Facebook a proiectului.

Jurizarea candidaților și alegerea câștigătorilor vor fi facute de reprezentanți ai liderului de proiect, ai partenerului de proiect și ai tutorilor, care întocmesc Comisia de organizare și evaluare a concursului stagiilor de practică.

Pentru mai multe detalii cu privire la organizarea și desfășurarea prezentului Concurs, vă invităm să parcurgeți documentele de mai jos:

Le urăm mult succes tuturor studenților din cadrul primei etape !