Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 20.04.2022 – 26.04.2022

● Ordin nr. 1597/C emis de Ministerul Justiţiei privind aplicarea art. 69 din Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/1999 (M.O. nr. 381/18.04.2022)
 
●  Ordin nr. 48 emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor şi liniilor directoare referitoare la buna practică de fabricaţie pentru produsele medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 86/2020 (M.O. nr. 391/20.04.2022)
 
●  O.U.G. nr. 51 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele bovine, suine şi avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 (M.O. nr 393/21.04.2022)
 
●  O.U.G. nr. 54 pentru completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale (M.O. nr. 393/21.04.2022)
 
●  Ordin nr. 1213/226 emis de M.S. și C.N.A.S. privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.822/1.105/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale sectoriale (M.O. nr. 394/21.04.2022)
 
●  O.U.G. nr. 53 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 394/21.04.2022)
 
●  Hotărâre nr. 530 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie (M.O. nr. 394/21.04.2022)
 
●  Lege nr. 112 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru prorogarea unui termen (M.O. nr. 395/26.04.2022)
 
●  Ordin nr. 70 emis de A.N.R.D.E. privind completarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013 (M.O. nr. 396/26.04.2022)
 
● Ordin nr. 85 emis de M.A.D.R. pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 137/2020 privind aprobarea sistemului de sancţiuni aplicabil începând cu anul 2020 pentru cererile de sprijin/plată depuse conform angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“, aferentă măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“, submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu“ din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (M.O. nr. 396/26.04.2022)
 
●  Ordin nr. 1039/101 emis de M.F./M.A.D.R. privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 933/79/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST (M.O. nr. 398/26.04.2022)
 
●  Ordin nr. 649 emis M.D.L.P.A. pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin acordat pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă – PNRR/2022/C10 – Fondul Local – promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice“ (M.O. nr. 398/26.04.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane