Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 27.04.2022 – 03.05.2022

Ordin nr. 97 emis de M.A.D.R. pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 174/2021 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” şi de realizare a controlului în vederea verificării respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni (M.O. nr. 399/27.04.2022)
 
Ordin nr. 999/628 emis M.F. și M.D.L.P.A. de privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT şi a Schemei de ajutor de stat asociate Programului GARANT CONSTRUCT (M.O. nr. 399/27.04.2022)
 
Lege nr. 111 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic (M.O. nr. 402/27.04.2022)
 
Ordin nr. 765 emis de M.F. privind Procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parţial în cursul anului (M.O. nr. 402/27.04.2022)
 
Ordin nr. 1594 emis de M.J. privind condiţiile de acordare pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare a majorării salariale în cuantumul prevăzut la art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS – CoV – 2 (M.O. nr. 402/27.04.2022)
 
Ordin nr. 3701 emis de M.F. privind aprobarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau instituţii în aplicarea dispoziţiilor art. 43 – 53, art. 57 – 59, art. 61 – 80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale (M.O. nr. 402/27.04.2022)
 
Ordin nr. 705 emis de M.M.S.S. pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului armat din Ucraina, precum şi ca urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi Belarusului (M.O. nr. 404/27.04.2022)
 
Ordin nr. 430 emis de A.N.C.P.I. pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1/2020 (M.O. nr. 405/28.04.2022)
 
Ordin nr. 1171 emis de M.S. privind aprobarea procedurii de emitere a certificatului de liberă vânzare pentru dispozitivele medicale (M.O. nr. 408/28.04.2022)
 
Legea nr. 118 pentru completarea art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (M.O. nr. 411/29.04.2022)
 
Legea nr. 119 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M.O. nr. 411/29.04.2022)
 
Ordin nr. 1246 emis de M.S. privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă innovative (M.O. nr. 411/29.04.2022)
 
Lege nr. 105 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice (M.O. nr. 412/29.04.2022)
 
O.U.G. nr. 55 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007 – 2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014 – 2020, precum şi în vederea elaborării şi implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021 – 2027 (M.O. nr. 419/29.04.2022)
 
Ordin nr. 441 emis de Consiliul Concurenței pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis (M.O. nr. 422/02.05.2022)
 
Ordin nr. 802 emis de A.N.A. F. privind stabilirea bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport (M.O. nr. 430/03.05.2022)
 
Lege nr. 123 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilităţi cu emisii scăzute, pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic şi a Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic (M.O. nr. 431/03.05.2022)
 
Lege nr. 124 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 431/03.05.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane