Evenimente viitoare

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 21.02.2024– 27.02.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 21.02.2024– 27.02.2024 1934 1446


Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 21.02.2024– 27.02.2024

● Ordin nr. 457 emis de M.I.P.E privind modificarea anexei la Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 2.370/2023 pentru aprobarea matricei de corelare prevăzute la art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021 – 2027 (M.O. nr. 143/21.02.2024)
 
● Hotărâre nr. 120  pentru aprobarea atestării unor localități sau părți din localități ca stațiuni turistice de interes național și local, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice (M.O. nr. 147/22.02.2024)
 
● Hotărâre nr. 150 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de cartof de consum” în anul 2024 (M.O. nr. 152/23.02.2024)
 
● Hotărâre nr. 152 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea beneficiarilor de ajutor de stat în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, afectați de creșterea ROBOR (M.O. nr. 154/23.02.2024)
 
● Ordin nr. 464 emis de M.I.P.E. pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat și de minimis „Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate” (M.O. nr. 155/26.02.2024)
 
● Hotărâre nr. 138 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea performanței pentru integrarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică a organizațiilor de cercetare, precum și pentru stabilirea criteriilor de selectare a experților evaluatori prevăzute la art. 19 din Legea nr. 25/2023 privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul European de Cercetare, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică (M.O. nr. 156/26.02.2024)
 
● Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 138/2024 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea performanței pentru integrarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică a organizațiilor de cercetare, precum și pentru stabilirea criteriilor de selectare a experților evaluatori prevăzute la art. 19 din Legea nr. 25/2023 privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul European de Cercetare, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică (M.O. nr. 156bis/26.02.2024)
 
● Ordin nr. 372 emis de M.I.P.E. privind aprobarea modalității de derulare a procedurii de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de redresare și reziliență, alocate prin Planul național de redresare și reziliență, aplicabilă beneficiarilor privați care nu au obligația respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice, precum și a listei utilizate pentru verificarea achizițiilor derulate de aceștia (M.O. nr. 159/27.02.2024)
 
● O.U.G. nr. 11 privind gestionarea financiară a alocărilor din Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură aferente politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2021—2027 (M.O. nr. 162/27.02.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 14.02.2024– 20.02.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 14.02.2024– 20.02.2024 1934 1446


Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 14.02.2024– 20.02.2024

● Ordin nr. 379 emis de M.J. privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului prin oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale (M.O. nr. 136/19.02.2024)
 
● Ordin nr. 380 emis de M.J. privind aprobarea tarifului pentru eliberarea de informaţii şi documente din registrul comerţului (M.O. nr. 136/19.02.2024)
 
● Ordin nr. 381 emis de M.J. privind aprobarea tarifelor pentru informaţiile şi documentele eliberate din Buletinul procedurilor de insolvenţă (M.O. nr. 136/19.02.2024)
 
● Hotărâre nr. 124 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru anul de cerere 2023 (M.O. nr. 140/19.02.2024)
 
● Hotărâre nr. 125 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal, pentru anul de cerere 2023 (M.O. nr. 140/19.02.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 07.02.2024– 14.02.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 07.02.2024– 14.02.2024 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 07.02.2024– 14.02.2024

● Hotărâre nr. 123 emisă de Camera Auditorilor Financiari pentru aprobarea Normelor privind instituirea de către auditorii financiari şi firmele de audit a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului (M.O. nr. 110/07.02.2024)
 
● Ordin nr. 38 emis de M.A.D.R. pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 137/2020 privind aprobarea sistemului de sancţiuni aplicabil pentru cererile de sprijin/plată, depuse conform angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, aferentă măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (M.O. nr. 113/08.02.2024)
 
● Ordin nr. 265 emis de M.F. pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete (M.O. nr. 120/12.02.2024)
 
● Ordin nr. 27 privind aprobarea Procedurii interne de soluționare a petițiilor și sesizărilor (M.O. nr. 120/12.02.2024)
 
 Ordin nr. 209 emis de M.M.A.P. privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim – ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanţă (M.O. nr. 122/13.02.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 31.01.2024– 07.02.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 31.01.2024– 07.02.2024 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 31.01.2024– 07.02.2024

● Ordonanță nr. 19 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (M.O. nr. 92/31.01.2024)
 
● O.U.G. nr. 5 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 93/31.01.2024)
 
● Ordin nr. 611 emis de M.E.A.T. privind modificarea procedurii de implementare a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 1.314/2022 (M.O. nr. 95/01.02.2024)
 
● Ordin nr. 612 emis de M.E.A.T. privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 603/2023 (M.O. nr. 95/01.02.2024)
 
● Ordin nr. 613 emis de M.E.A.T.  privind modificarea pct. 7 lit. g) din procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 1.341/2023 (M.O. nr. 95/01.02.2024)
 
● Ordin nr. 614 emis de M.E.A.T.  privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 598/2023 (M.O. nr. 95/01.02.2024)
 
● Ordin nr. 618 emis de M.E.A.T.  privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii „Start – up Nation – ROMÂNIA”, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 1.111/2022 (M.O. nr. 95/01.02.2024)
 
● Ordin nr. 210 emis de M.T.I.  pentru punerea în aplicare a Legii nr. 142/2023 privind registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în România (M.O. nr. 98/01.02.2024)
 
● Ordin nr. 154 emis A.N.A.F. privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit” și 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți” (M.O. nr. 100/02.02.2024)
 
● Ordin nr. 172 emis A.N.A.F. al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (M.O. nr. 100/02.02.2024)
 
● Ordin nr. 464 emis de președintele Autorității Vamale Române pentru completarea Ordinului președintelui Autorității Vamale Române nr. 3.660/2023 privind aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat „Procesverbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, cod M.F.-D.G.V. 56-2-6, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor vamali din cadrul Autorității Vamale Române  (M.O. nr. 101/02.02.2024)
 
● 1.861 Instrucțiune a ministrului sănătății privind instituirea stării de alertă epidemiologică determinate de gripă (M.O. nr. 101/02.02.2024)
 
● Ordin nr. 106 emis de M.E. pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a sistemului de cooperare la nivel naţional şi european între entităţile de soluţionare alternativă a litigiilor (SAL) şi autorităţile naţionale şi europene însărcinate cu punerea în aplicare a legislaţiei privind protecţia consumatorilor (M.O. nr. 106/06.02.2024)
 
● Ordin nr. 10 emis de A.N.S.V.S.A. pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar – veterinară a unităţilor, centrelor de colectare, transportatorilor şi mijloacelor de transport rutier din domeniul sănătăţii şi protecţiei animalelor şi pentru completarea, respectiv abrogarea unor acte normative din domeniul sanitar – veterinar şi pentru siguranţa alimentelor (M.O. nr. 109/07.02.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 25.01.2024– 31.01.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 25.01.2024– 31.01.2024 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 25.01.2024– 31.01.2024

-Hotărâre nr. 30 privind tipurile de informaţii şi formatul actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar (M.O. nr. 67/25.01.2024)
 
-Ordin nr. 141 emis de M.F.  privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune şi al comisionului unic de analiză în cadrul programului „Noua casă” şi al comisionului de administrare şi al comisionului de risc în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA (M.O. nr. 68/25.01.2024)
 
-Ordonanța nr. 6 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (M.O. nr. 69/25.01.2024)
 
-Ordonanța nr. 7 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă (M.O. nr. 69/25.01.2024)
 
-O.U.G. nr. 4 pentru stabilirea unor măsuri de sprijin cu caracter temporar, destinate producătorilor agricoli în scopul gestionării efectelor fenomenului de secetă pedologică din anul 2023 şi ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (M.O. nr. 82/29.01.2024)
 
-Ordin nr. 473 emis de M.S. privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative (M.O. nr. 82/29.01.2024)
 
-Ordin nr. 472/108 emis de M.S. și C.N.A.S. privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora (M.O. nr. 83/29.01.2024)
 
Ordin nr. 482 emis de M.S. privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman (M.O. nr. 89/31.01.2024).

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 17.01.2024– 23.01.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 17.01.2024– 23.01.2024 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 17.01.2024– 23.01.2024

● Ordin nr. 2079 emis de M.D.L.P.A. privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 649/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin acordat pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă – PNRR/2022/C10 – Fondul Local – promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice” (M.O. nr. 39/17.01.2024)
 
● Ordin nr. 6768 emis de M.E. pentru aprobarea Metodologiei de acordare a creditelor transferabile în învăţarea pe tot parcursul vieţii (M.O. nr. 39/17.01.2024)
 
● Ordin nr. 63 emis de M.S. privind reglementarea metodologiei de monitorizare a prescrierii şi eliberării la nivel naţional a medicamentelor din categoria antibiotice şi antifungice de uz sistemic (M.O. nr. 41/17.01.2024)
 
● Ordin nr. 561/11 emis de M.A.D.R./M.M.A.P. privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2024 (M.O. nr. 42/17.01.2024)
 
● Ordin nr. 174 emis de A.N.S.V.S.A.  privind modificarea şi completarea Normei sanitar – veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022 (M.O. nr. 45/18.01.2024)
 
● Ordin nr. 499 emis de M.A.D.R. pentru aprobarea Procedurii privind acordarea garanţiilor pentru beneficiarii Programului naţional de dezvoltare şi susţinere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023 – 2026, regulile de gestionare a plafonului de garantare, criteriile de eligibilitate pentru acordarea garanţiilor, garanţiile suplimentare aferente creditului, plata garanţiilor, recuperarea creanţelor, dispoziţiile privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea, precum şi a modelelor convenţiei de garantare şi convenţiei de implementare (M.O. nr. 46/18.01.2024)
 
● Ordin nr. 2117/1504 emis de M.M.S.S./I.N.S. privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 (M.O. nr. 45/18.01.2024)
 
Ordonanță nr. 3 pentru modificarea unor acte normative din domeniul transportului rutier (M.O. nr. 48/18.01.2024)
 
● O.U.G. nr. 1 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (M.O. nr. 48/18.01.2024)
 
● Ordin nr. 6 emis de A.N.S.V.S.A. pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală (M.O. nr. 49/19.01.2024)
 
● O.U.G. nr. 4 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (M.O. nr. 51/19.01.2024)
 
● Ordin nr. 3073 emis de M.E. pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.122/2019 privind stabilirea tipurilor de calificări profesionale de nivelurile 3 şi 4 ale Cadrului naţional al calificărilor şi a corespondenţei dintre acestea, din cadrul aceluiaşi profil la învăţământul liceal filiera tehnologică şi din cadrul învăţământului profesional (M.O. nr. 54/22.01.2024)
 
● Ordin nr. 165 emis de A.N.S.V.S.A. pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 83/2014 (M.O. nr. 55/22.01.2024)
 
Hotărâre nr. 44 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (M.O. nr. 57/22.01.2024)
 
● Ordin nr. 183 emis de M.S. pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 63/2024 privind reglementarea metodologiei de monitorizare a prescrierii şi eliberării la nivel naţional a medicamentelor din categoria antibiotice şi antifungice de uz sistemic (M.O. nr. 58/23.01.2024)
 
● Ordin nr. 127 emis de M.I.P.E. privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Digitalizarea sectorului culturii scrise prin creşterea volumului de carte realizat în format electronic şi mobilizarea de noi audienţe prin utilizarea instrumentelor digitale” (M.O. nr. 59/23.01.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 11.01.2024– 16.01.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 11.01.2024– 16.01.2024 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 11.01.2024– 16.01.2024

● Hotărâre nr. 5 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate (M.O. nr. 23/11.01.2024)
 
● Lege nr. 15 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 (M.O. nr. 25/11.01.2024)
 
● Ordin nr. 2079 emis de A.N.A.F. privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal (M.O. nr. 27/12.01.2024)
 
● Ordin nr. 52 emis de M.F. privind reglementarea unor aspecte referitoare la raportarea anumitor informaţii financiare şi nefinanciare (M.O. nr. 27/12.01.2024)
 
● Lege nr. 17 pentru modificarea și completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M.O. nr. 36/16.01.2024)
 
● Hotărâre nr. 27 privind aprobarea Ghidului solicitantului aferent schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2023 pentru aprobarea și finanțarea Programului național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții (M.O. nr. 38/16.01.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 04.01.2024– 10.01.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 04.01.2024– 10.01.2024 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 04.01.2024– 10.01.2024

Ordin nr. 1711 emis de M.E.pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv Sprijinirea investiţiilor în modernizare, monitorizarea şi eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienţei energetice în sectorul industrial, aferentă măsurii de investiţii I.5 – Asigurarea eficienţei energetice în sectorul industrial, din cadrul componentei C.6 Energie din Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României (M.O. nr. 4/03.01.2024)
 
Ordin nr. 6377 emis de M.I.P.E. pentru modificarea alin. (2) al art. 18 din Schema de ajutor de minimis „Listarea la bursă a întreprinderilor”, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 348/2023 (M.O. nr. 4/03.01.2024)
 
Lege nr. 431 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaţionale şi a grupurilor naţionale de mari dimensiuni (M.O. nr. 8/05.01.2024)
 
Ordin nr. 5/5 emis de A.V.R. și A.N.A.F. pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente şi monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri – RO e – Sigiliu, precum şi a unor formulare (M.O. nr. 10/05.01.2024)
 
Ordin nr. 6504 emis de M.I.P.E. privind aprobarea schemei de ajutor de stat şi de minimis pentru facilitarea accesului întreprinderilor la finanţare prin instrumente de garantare din Fondul de fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes (M.O. nr. 10/05.01.2024)
 
Ordin nr. 5394 emis de M.F. privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor (M.O. nr. 11/08.01.2024)
 
Lege nr. 4 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investiţiilor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienţei energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari şi întreprinderi mici şi mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităţilor publice locale, precum şi unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 13/08.01.2024)
 
Lege nr. 7 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public – privat (M.O. nr. 13/08.01.2024)
 
Ordin nr. 1.505 emis de M.E.A.T. privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului turismului nr. 156/2019 pentru aprobarea Procedurilor de garantare a sumelor plătite de călători în legătură cu pachetele de servicii de călătorie/serviciile de călătorie asociate în cazul insolvenței agenției de turism organizatoare și procedurile de despăgubire a călătorilor (M.O. nr. 15/09.01.2024)
 
Lege nr. 10 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare, precum și pentru stingerea unor obligații fiscale datorate de cooperativele agricole (M.O. nr. 17/09.01.2024)
 
Ordin nr. 1.552 emis de M.E.A.T.  pentru modificarea și completarea articolului 4 din Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013 (M.O. nr. 17/09.01.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 20.12.2023– 04.01.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 20.12.2023– 04.01.2024 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 20.12.2023– 04.01.2024

● Hotărâre nr. 82 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Pachetul de măsuri de ajutorare a IMM-urilor COM (2023) 535 (M.O. nr. 1155/20.12.2023)
 
● Lege nr. 415 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 1155/20.12.2023)
 
● Hotărâre nr. 158 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în tranzacţiile comerciale – COM (2023) 533 final (M.O. nr. 1162/21.12.2023)
 
● Ordin nr. 2564 emis de M.D.L.P.A. pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.259/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din România cu un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an (M.O. nr. 1162/21.12.2023)
 
● Ordin nr. 2610 emis de M.D.L.P.A. pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014 – 30 iunie 2028 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie (M.O. nr. 1164/21.12.2023)
 
● Ordin nr. 1996 emis de A.N.A.F. pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului utilizat de Operatorii de platforme în vederea îndeplinirii obligaţiei de raportare prevăzute la art. 2915 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr. 1167/21.12.2023)
 
● Ordin nr. 2343/1069 emis de A.N.A.P/C.N.S.P. privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică în anul 2024 (M.O. nr. 1170/22.12.2023)
 
● Hotărâre nr. 1307 privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, zile care precedă şi/sau care succedă zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează, pentru anul 2024 (M.O. nr. 1172/22.12.2023)
 
● O.U.G. nr. 120 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea celei de-a doua contribuţii financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano – român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe (M.O. nr. 1172/22.12.2023)
 
● Ordin nr. 5426 emis de M.F. pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2023, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 5.389/2023 (M.O. nr. 1174/26.12.2023)
 
● Ordin nr. 6216 emis de M.I.P.E. privind modificarea și completarea schemei de ajutoare de stat și de minimis sub formă de investiții de capital de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional Competitivitate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 194/2018 (M.O. nr. 1179/27.12.2023)
 
● Ordin nr. 5428/21635/568 emis de M.F./M.C.I.D./M.A.D.R. pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor și al ministrului cercetării, inovării și digitalizării nr. 3.033/21.494/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION și a Ordinului ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 2.119/274/2022 pentru aprobarea procedurii de acordare a garanțiilor de stat și a grantului, precum și a convenției de garantare și plată a granturilor și a convenției de implementare asociate componentei RURAL INVEST din cadrul IMM INVEST PLUS (M.O. nr. 1180/27.12.2023)
 
● Ordin 2048/2023pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea şi gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal (M.O. nr. 1181/28.12.2023)
 
● Ordin 3678/2023pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii nr. 3.453/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent, în vederea finanţării nerambursabile a sectorului cultural independent în perioada 2023 – 2024 (M.O. nr. 1181/28.12.2023)
 
● Ordin 5433/2023privind stabilirea persoanelor juridice care desfăşoară activităţi în sectoarele petrol şi gaze naturale potrivit art. 183 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 1185/28.12.2023)
 
● OUG 123/2023pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 – 2020 (M.O. nr. 1187/29.12.2023)
 
● Ordin 2047/2023privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.156/2017 pentru aprobarea informaţiilor conţinute în registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora (M.O. nr. 1189/29.12.2023)
 
● Hotarare 1329/2023Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri necesare derulării activității societăților prestatoare de servicii de proiectare și performanță energetică (M.O. nr. 1192/29.12.2023)
 
● Lege 425/2023 –  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2023 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene nerambursabile (M.O. nr. 1194/29.12.2023)
 
● Ordin 554/2023 – Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 146/2023 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe anii 2023—2026, „Agricultură și Dezvoltare Rurală — ADER 2026 (M.O. nr. 1/03.01.2024)
 
●  Ordin 6377/2023 – Ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene pentru modificarea alin. (2) al art. 18 din Schema de ajutor de minimis „Listarea la bursă a întreprinderilor”, aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 348/2023 (M.O. nr. 1/03.01.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 13.12.2023– 19.12.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 13.12.2023– 19.12.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 13.12.2023– 19.12.2023

Ordin nr. 4170/1162 emis de M.S./C.N.A.S. pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora (M.O. nr. 1123/13.12.2023)
 
Lege nr. 391 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2023 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate (M.O. nr. 1124/13.12.2023)
 
Ordin nr. 865 emis de C.N.P.P. privind reglementarea modalităţilor de certificare a copiilor documentelor care atestă vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 şi a copiilor documentelor care atestă perioadele asimilate, precum şi a existenţei beneficiarilor nerezidenţi (M.O. nr. 1124/13.12.2023)
 
O.U.G. nr. 113 privind modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021—2027 (M.O. nr. 1138/15.12.2023)
 
O.U.G. nr. 114 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor (M.O. nr. 1138/15.12.2023)
 
O.U.G. nr. 115 privind unele măsuri fiscalbugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene (M.O. nr. 1139/15.12.2023)
 
O.U.G. nr. 117 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 1139/15.12.2023)
 
Ordin nr. 21.584 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru „Perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți”, asociată Planului național de redresare și reziliență al României 2021—2026, pilonul II, componenta 7, investiția 19, aprobată prin Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării nr. 20.953/2022 (M.O. nr. 1141/18.12.2023)
 
O.U.G. nr. 118 pentru completarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României (M.O. nr. 1142/18.12.2023)
 
O.U.G. nr. 119 privind reglementarea standardelor pentru instrumentele financiare ecologice dedicate sprijinirii măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice în industrie, precum şi pentru modificarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică (M.O. nr. 1142/18.12.2023)
 
Hotărâre nr. 1275 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (M.O. nr. 1143/18.12.2023)
 
Lege nr. 406 pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul creșterii incluziunii financiare (M.O. nr. 1144/19.12.2023)
 
Ordin nr. 2026 emis de A.N.A.F. privind procedura administrativă prin care un Operator de platformă care are obligația de raportare poate alege să efectueze în România procedurile de raportare prevăzute la secțiunea III din anexa nr. 5 la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr. 1144/19.12.2023)
 
Lege nr. 411 privind reglementarea utilizării unor alimente noi autorizate în prepararea/producerea produselor alimentare, precum și a etichetării și comercializării acestor produse pe teritoriul României (M.O. nr. 1147/19.12.2023)
 
Lege nr. 412 pentru înființarea și funcționarea punctelor gastronomice locale (M.O. nr. 1147/19.12.2023)
 
Ordin nr. 6070 emis de M.I.P.E. pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 4.999/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice în cadrul Programului operațional regional 2014—2020 (M.O. nr. 1147/19.12.2023)
 
Ordin nr. 6071  emis de M.I.P.E. pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6.795/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia națională de competitivitate și planurile regionale de dezvoltare prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul Programului operațional regional 2014—2020 (M.O. nr. 1147/19.12.2023)
 
Ordin nr. 6073  emis de M.I.P.E. pentru modificarea și completarea Ordinului viceprimministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 4.988/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic în cadrul Programului operațional regional 2014—2020 (M.O. nr. 1148/19.12.2023)
 
Ordin nr. 6162 emis de M.I.P.E. privind modificarea și completarea Schemei de măsuri de ajutor de stat și de minimis pentru finanțarea investițiilor pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziție Justă 2021— 2027, aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 3.996/2023 (M.O. nr. 1149/19.12.2023)
 
Ordin nr. 3173 emis de M.M.A.P. pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu” și a instrucțiunilor de completare a acestuia (M.O. nr. 1154/19.12.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane